Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Профил на купувача>Обществени поръчки по ЗОП преди 15.04.2016г.>ЗОП-2015-008; „Организиране и провеждане на 14 броя работни срещи, обучения и пресконференция за нуждите на проект