Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Профил на купувача>Обществени поръчки по ЗОП преди 15.04.2016г.>ЗОП-2015-006; „Разширяване обхвата на Специализираната софтуерна система на КОНПИ с изграждане на електронен регистър, цифровизиране на наличната информация и реализиране на 2 електронни услуги“