Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Профил на купувача>Обществени поръчки по ЗОП преди 15.04.2016г.>ЗОП-2015-004; „Разширяване обхвата на Специализираната софтуерна система на КОНПИ с изграждане на електронен регистър, цифровизиране на наличната информация и реализиране на 2 електронни услуги“


ЗОП-2015-004; „Разширяване обхвата на Специализираната софтуерна система на КОНПИ с изграждане на електронен регистър, цифровизиране на наличната информация и реализиране на 2 електронни услуги“

в изпълнение на Договор № 14-32-8/10.09.2014 - Прекратена

„Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез изграждане на нов електронен регистър на КОНПИ, за целите на автоматизирания обмен на данни и осигуряване на оперативна съвместимост”