Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Профил на купувача>Обществени поръчки по ЗОП преди 15.04.2016г.>Избор на изпълнител за реализация на дейности за Разработване и внедряване на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008 и за дейности за информация и публичност за нуждите на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ)


Избор на изпълнител за реализация на дейности за Разработване и внедряване на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008 и за дейности за информация и публичност за нуждите на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ)

по проект Внедряване на система за управление на качеството в КОНПИ