Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Състав на Комисията

Структурата на комисията е изградена съгласно чл. 8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя се състои от председател, заместник-председател и трима членове и се избира от Народното събрание.

 

 

Сотир Стефанов Цацаров, председател на Комисията

 

Антон Томов Славчев, заместник-председател на Комисията

 

Антоанета Георгиева - Цонкова, член на Комисията

 

Пламен Любенов Йоцов, член на Комисията

 

Силвия Русанова Къдрева, член на Комисията