Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Регистър по чл.169 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ

за съставените актове за установяване на административни нарушения и за влезлите в сила наказателни постановления

 

   

номер и дата на АУАН номер и дата на наказателното постановление В сила от
       
33  ПР-00018 / 05.02.2021    
32  ПР-00017 / 05.02.2021    
31  ПР-00016 / 05.02.2021    
30  ПР-00015 / 05.02.2021    
29  ПР-00014 / 05.02.2021    
28  ПР-00013 / 05.02.2021    
27  ПР-00012 / 05.02.2021    
26  ПР-00011 / 04.02.2021    
25  ПР-00010 / 04.02.2021    
24  ПР-00009 / 04.02.2021    
23  ПР-00008 / 04.02.2021    
22  ПР-00007 / 04.02.2021    
21  ПР-00006 / 04.02.2021    
20  ПР-00005 / 04.02.2021    
19  ПР-00004 / 29.01.2021    
18  ПР-00003 / 21.01.2021    
17  ПР-00002 / 18.01.2021    
16  ПР-00001 / 15.01.2021    
       
 15  ПР-483 / 31.12.2020    
14  ПР-482 / 18.12.2020  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-00913 / 19.01.2021  
13  ПР-481 / 15.12.2020  Резолюция по чл. 28 от ЗАНН № ЦУ 01-02187 / 03.02.2021  
12  ПР-480 / 08.12.2020  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-00899 / 19.01.2021  
11  ПР-479 / 08.12.2020  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-01731 / 29.01.2021  
10  ПР-478 / 10.12.2020    
9  ПР-477 / 10.12.2020    
8  ПР-476 / 10.12.2020    
7  ПР-475 / 10.12.2020    
6  ПР-474 / 10.12.2020    
5  ПР-473 / 08.12.2020  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02186 / 03.02.2021  
4  ПР-472 / 10.12.2020    
3  ПР-471 / 08.12.2020  Резолюция по чл. 54 от ЗАНН № ЦУ 01-02081 / 02.02.2021  
2  ПР-470 / 03.12.2020  НП-00008 / 19.01.2021  
1  ПР-469 / 04.12.2020