Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Полезни връзки НФМ 2014 -2021

 

Финансов механизъм на ЕИП И НФМ
https://eeagrants.org/
http://www.eeagrants.bg/

Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Международни проекти“

http://www.dmp.mvr.bg/

Национално координационно звено - Министерски съвет на Република България

http://www.government.bg/