Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Определения за прекратяване съгласно чл.13, ал.4 от ЗПКОНПИ

 
КПКОНПИ Първа инстанция Втора инстанция Трета инстанция В сила от
           
153  Решение №847/17.10.2018 Определение от 07.08.2019 по гр.д.№13990/2018 на СГС      
152

 Решение №834/12.10.2018г.

 Решение №148/04.02.2019г.
Определение №124/06.02.2019 по гр.д.№94/2019 на СОС Определение №2672/02.08.2019 по гр.д.№1717/2019 на САпС    
151  Решение №1332/03.07.2019г. Определение №2267/31.07.2019 по гр.д.1258/2019 на ОС Варна      
150  Решение №182/13.02.2019г. Определение №2036/09.07.2019 по гр.д.№873/2019 на ОС Варна Определение №519/22.08.2019 по гр.д.№411/2019 на ВАпС    
149  Решение №147/04.02.2019г. Определение №286/20.06.2019 по гр.д.№41/2019 на ОС Разград      
148  Решение №140/14.03.2018г Определение №604/21.02.2019 по гр.д.№609/2018 на ОС Варна Определение №391/13.06.2019 по гр.д.№296/2019 на ВАпС    
147  Решение №110/15.03.2017г Определение №744/05.03.2019 по гр.д.№590/2017 на ОС Варна Определение №260/19.04.2019 по гр.д.№189/2019 на ВАпС    
146  Решение №706/05.09.2018г Определение от 15.05.2019 по гр.д.№2026/2018 на ОС Варна Определение №392/13.06.2019 гр.д.№298/2019 на ВАпС    
145  Решение №21027/28.11.2018г Определение №30/7.01.2019 по гр.д.№2715/2018 на ОС Пловдив Определение №35/28.01.2019 по г.д.№44/2019 на ПАпС Определение №92/27.02.2019 по гр.д.№588/2019 на ВКС  
144  Решение №883/26.10.2018г Определение №281/08.02.2019 по гр.д.№2454/2018 на ОС Пловдив Определение №180/24.04.2019 по гр.д.№160/2019 на АС Пловдив    
143  Решение №112/15.03.2017г Определение №32/08.01.2019 по гр.д.№674/2017 на ОС Пловдив Определение №66/13.02.2019 по гр.д.№77/2019 на АС Пловдив Определение №153/03.04.2019 по гр.д.№1276/2019 на ВКС  
142  Решение №414/28.09.2018г Определение №286/17.04.2019 по гр.д.№7/2018 на ОС Стара Загора      
141  Решение №180/13.02.2018г Определение №343/15.02.2019 по гр.д.№362/2019 на ОС Пловдив Определение №112/11.03.2019 по гр.д.№131/2019 на ПАпС Определение №151/02.04.2019 по гр.д.№1329/2019 на ВКС  
140  Решение №379/16.07.2014г. Решение №148/06.06.2016 по гр.д.№669/2014 на ОС Добрич Решение №189/25.11.2016 по гр.д.№452/2016 на ВАпС Определение №187/03.05.2019 по гр.д.№411/2017 на ВКС  
139  Решение №1050/05.12.2018г. Определение №437/06.06.2019 по гр.д.№60/2019 на ОС Стара Загора      
138  Решение №526/20.10.2014г Определение от 26.03.2019 по гр.д.№16264/2014 на СГС      
137  Решение №182/10.05.2017г Определение №1086/15.01.2019 по гр.д.№5899/2017 на СГС Определение №951/18.03.2019 по гр.д.№1159/2019 на САпС    
136  Решение №65/16.02.2015г Определение от 25.09.2015 по гр.д.№108/2015 на ОС Кюстендил Определение №3607/14.12.2015 по гр.д.№4805/2015 на САпС Определение №90/21.02.2019 по гр.д.№2932/2016 на ВКС  
135  Решение №50/23.01.2019г. Определение от 06.02.2019 по гр.д.№198/2019 на ОС-Варна Определение №211/03.04.2019 по гр.д.№118/2019 на ВАпС Определение № 203/15.05.2019 по гр.д.№1692/2019 на ВКС  
 134  Решение №517/21.11.2017г. Определение №54/07.02.2019 по гр.д.№59/2018 на ОС – Силистра Определение №157/11.03.2019 по гр.д.№120/2019 на ВАпС Определение №223/29.05.2019 по гр.д.№1899/2019 на ВКС  
133  Решение №186/13.02.2019г.

Определение от 05.04.2019 по гр.д.№41/2019 на ОС Силистра

Определение №190/16.05.2019 по гр.д.№41/2019 ОС Силистра

Определение №470/23.07.2019 по гр.д.№322/2019 на ВАпС    
132  Решение №845/17.10.2018г. Определение №89/31.01.2019 по гр.д.№494/2018 на ОС Добрич      
131  Решение №755/26.09.2018г. Определение №33/15.01.2019 по гр.д.№462/2018 на ОС Добрич Определение №300/07.05.2019 по гр.д.№186/2019 на ВАпС    
130  Решение №570/01.08.2018г.
Решение №571/01.08.2018г.
Определение №149/08.04.2019г. по гр.д.№189/2018г. на Окр.съд–Силистра Определение №341/21.05.2019 по гр.д.№256/2019 на ВАпС    
129  Решение №493/23.10.2017г. Определение №401/22.11.2018г. по гр.д. №359/2017г. по описа на ЯОС Определение №79/07.03.2019г. по ч.гр.д. №39/2019г. по описа на БАпС    
128  Решение №177/27.05.2015г. Определение №1419/27.06.2016г. по гр.д. №1485/2015г. на Окръжен съд – Бургас Определение №431/24.08.2016г. по гр.д. №330/2016г. на Апелативен съд - Бургас Определение №44/20.02.2019г. по гр.д. №164/2017г. на ВКС  
127  Решение №591/21.12.2017г. Определение от 01.10.2018г. по гр.д. №796/2017г. на СОС      
126  Решение №738/19.09.2018г. Определение №482/11.02.2019г. по гр.д. №2175/2018г. по описа на Окръжен съд - Варна Определение №148/06.03.2018г. по гр.д. №107/2019г. на Апелативен съд - Варна    
125  Решение №119/01.03.2018г. Определение №54/07.02.2019г. по гр.д. №59/2018г. на Окръжен съд – Силистра Определение №157/11.03.2019г. по гр.д. №120/2019г. на Апелативен съд - Варна    
124  Решение №494/23.10.2017г.
Решение №495/23.10.2017г.
Определение №468/11.02.2019г. по гр.д. №2281/2017г. на Окръжен съд - Варна Определение №239/12.04.2019г. по гр.д.№177/2019г. на Ап.съд–Варна    
123  Решение №845/17.10.2018г. Определение №89/31.01.2019г. по гр.д. №494/2018г. на ОС Добрич      
122  Решение №946/09.11.2018г. Определение №2101/25.01.2019г. по гр.д. №15139/2018 г. на СГС      
121  Решение №737/19.09.2018 г. Определение №325/31.01.2019г. по гр.д. №2174/2018 г. на Окръжен съд Варна      
120

 Решение №992/21.11.2018г.

№993/21.11.2018г.
Определение от 07.12.2018г. по гр.д.№ 2640/2018г. на ВОС Определение №6/09.01.2019г. по гр.д.№2/2019г. на Апелативен съд- Варна Определение №57/12.02.2019 по гр.д.№435/2019 на ВКС  
119  Решение №755/26.09.2018г. Определение №33/15.01.2019г. по гр.д. №462/2018г. на ДОС      
118  Решение №840/17.10.2018г. Определение №19/11.01.2019г. по гр.д. №242/2018г. на Окръжен съд - Силистра Определение №240/12.04.2019 по гр.д.№174/2019 на АпС - Варна    
117  Решение №36/27.01.2016г. Определение от 01.03.2017г. по гр. д. №1200/2016г. на СГС Определение №1258/11.04.2017г., по гр. д. №1772/2017г. на САС

Определение №375/25.10.2018г по гр. д. №3856/2018г. на ВКС

Определение №585/17.12.2018г по гр. д. №3856/2018г. на ВКС

17.12.2018
116  Решение №108/09.03.2017г. Определение №408/11.06.2018г. по гр.д. №150/2017г. на Врачанския окръжен съд Определение №2319/24.07.2018г. по гр.д. №3678/2018г. на САС    
115  Решение №46/15.02.2012г. Решение от 05.10.2016г.по гр.д. №2424/2012г. на СГС Решение №2185/26.10.2017г. по гр.д. №1476/2017г. на САС

Определение №343/17.10.2018г. по гр. д. №1172/2018г. на ВКС

 
114  Решение №326/13.07.2016г. Определение №3965/23.08.2018г. по гр.д. №191/2016г. БлОС      
113  Решение №1024/28.11.2018г. Определение от 20.12.2018г. по гр.д. №308/2018г. на Окръжен съд – Разград      
112  Решение №39/28.01.2015г. Определение от 01.10.2018г по гр. д. №5673/2015г на СГС      
111  Решение №708/05.09.2018г. Определение от 09.10.2018г по гр. д. №513/2018г на СОС      
110  Решение №121/22.03.2017г Определение от 23.07.2018г по гр. д. №3781/2017г на СГС Определение №3619/20.11.2018 по гр.д.№5482/2018 на САпС Определение №19/15.01.2019 по гр.д.№3/2019 на ВКС  
109  Решение №414/18.09.2015г. Определение от 10.12.2018г. по гр.д. №12040/2015г. на СГС Определение №2042/19.06.2019 по гр.д.№2207/2019 на САпС    
108  Решение №101/09.03.2017г.

Определение №355/22.05.2018г. по гр.д. №151/2017г. на ВрОС

Определение №783/12.11.2018г. по гр.д. №151/2017г. на ВрОС

Определение №2496/07.08.2018г. по гр. д. №3640/2018г. на САС    
107  Решение №724/12.09.2018г. Определение №523/04.12.2018г. по гр.д. №308/2018г. на ШОС Определение №70/01.02.2019г. по гр.д. №31/2019г. на Апелативен съд-Варна    
106  Решение №87/14.02.2018г Определение от 06.07.2018г. по гр.д. №44/2018г. на Окръжен съд – Разград Определение №574/25.09.2018г. по ч.гр.д. №467/2018г. на Апелативен съд - Варна Определение №4/03.01.2019 по гр.д.№4539/2018 на ВКС  
105  Решение №740/19.09.2018г Определение №865/02.10.2018г. по гр.д. №250/2018г. на Окръжен съд – Разград Определение №669/29.10.2018г. по ч.гр.д. №566/2018г. на Апелативен съд - Варна    
104  Решение №63/09.02.2018г. Протоколно определение от 08.06.2018г. по гр.д. №586/2017г. на Окръжен съд – Варна Определение №422/17.07.2018г. по в.ч.гр.д. №347/2018г. на Апелативен съд – Варна    
103  Решение №733/19.09.2018г. Протоколно определение от 23.10.2018г. по гр.д. №2251/2018г. на Окръжен съд – Варна Определение №726/13.11.2018г. по в.ч.гр.д. №604/2018г. на Апелативен съд – Варна    
102  Решение №739/19.09.2018г. Определение №188/01.10.2018г. по гр.д. №151/2018 г. на Окръжен съд – Търговище Определение №683/05.11.2018г. по в.ч.гр.д. №567/2018г. на Апелативен съд – Варна Определение №47/04.02.2019 по гр.д.№340/2019 на ВКС  
101  Решение №84/01.03.2017г. Протоколно определение от 25.04.2018г. по гр.д. №1014/2018г. на Окръжен съд – Варна Определение №568/25.09.2018г. по в.ч.гр.д. №472/2018г. на Апелативен съд – Варна    
100  Решение №1123/28.11.2018г. Определение №3251/10.12.2018г. по гр.д. №2660/2018г. на Окръжен съд – Варна Определение №22/11.01.2019г. по в.ч.гр.д. №1/2019г. на Апелативен съд – Варна Определение №68/13.02.2019 по гр.д.№499/2019 на ВКС  
99  

Решение №90/01.03.2017г.

91/01.03.2017г.
Протоколно определение от 13.09.2018г. по гр.д. №480/2017г. на Окръжен съд – Варна Определение №44/19.01.2019г. на в.ч.гр.д. №19/19г. по описа на ВАпС, Апелативен съд-Варна Определение №165/10.04.2019 по гр.д.№1328/2019 на ВКС  
98  Решение №580/19.12.2017г. Протоколно определение от 20.06.2018г. по гр.д. №343/2017г. на ШОС Определение №436/20.07.2018г. по в.ч.гр.д. №363/2018г. на Апелативен съд – Варна    
97  Решение №142/05.04.2017г Определение №2359/26.11.2018г. по гр.д. №876/2017г. на ПОС Определение №45/30.01.2019 по гр.д.№37/2019 на ПАпС    
96  Решение №303/06.06.2018г Определение №857/25.10.2018г. по гр.д. №72/2018г. на Окръжен съд-Стара Загора Определение №113/11.03.2019 по гр.д.№118/2019 на ПАпС Определение №192/07.05.2019 по гр.д.№1512/2019 на ВКС  
95  Решение №237/09.05.2018г. Определение №2534/12.12.2018 по гр.д.№1090/2018 на ПОС Определение №97/27.02.2019 по гр.д.№58/2019  на ПАпС Определение №166/18.04.2019 по гр.д.№1528/2019 на ВКС  
94  Решение №86/14.02.2018г. Определение №2387/27.11.2018 по гр.д.№440/2018 на ПОС Определение №106/07.03.2019 по гр.д.№109/2019 на ПАпС Определение №212/17.05.2019 по гр.д.№1678/2019 на ВКС  
93  Решение №114/21.02.2018г. Определение №915/28.11.2018 по гр.д.№137/2018 на ХОС Определение №22/21.01.2019 по гр.д.№16/2019 на ПАпС Определение №109/13.03.2019 по гр.д.№972/2019 на ВКС  
92  Решение №529/09.11.2016г.

Определение №517/22.03.2017 по гр.д.№1838/2016 на БОС

Определение №2482/20.12.2018 по гр.д.№1838/2016 на БОС

Определение №204/09.06.2017 по гр.д.№167/2017 на БАС /отменително/    
91  Решение №312/06.06.2018г. Определение №2501/21.12.2018г. по гр.д. № 886/2018г. на БОС Определение №119/08.03.2019г. по ч.гр. д. №89/2019г. на БАпС    
90  Решение №998/21.11.2018г. Определение №1136/28.11.2018г. по гр.д. №300/2018г. на РзОС Определение №29/17.01.2019 г. по в.ч.гр. д.17/2019 г. на Окръжен съд - Варна Определение №73/19.02.2019 по гр.д.№644/2019 на ВКС  
89  Решение №325/13.07.2016г.

Определение №1127/11.06.2018 по гр.д. №1191/2016г. на БОС

Определение №2516/28.12.2018г. по гр.д. №1191/2016г. на БОС

Определение №330/05.10.2018г. по гр.д.№288/2018г на БАС

Определение №129/08.04.2019г. по гр.д. №81/2019г на БпАС


   
88  Решение №62/11.02.2015г.

Определение №661/18.03.2016г. по гр.д. №864/2015г. на БОС.

Определение №1353/17.06.2016г. по гр.д. №864/2015г. на БОС

Определение №1374/12.07.2018г. по гр.д. №864/2015г.на БОС

Определение №2399/07.12.2018г. по гр.д. №864/2015г. на БОС

 

Определение №308/15.06.2016г. по гр.д.№216/2016г на БАС

Определение №394/25.07.2016г. по гр.д.№308/2016г на БАС

Определение №269/17.08.2018г по гр.д. №246/2018г на БАС

Определение №63/22.02.2019г. по гр.дело №16/2019г. на Апелативен съд - Бургас 

 

 

   
87  Решение №1025/28.11.2018г. Определение №3252/10.12.2018г. по гр.д. №2659/2018г. на Окръжен съд – Варна Определение №9/09.01.2019г. по в.ч.гр.д. №4/2019г. на Апелативен съд – Варна    
86  Решение №533/09.12.2015г. Определение от 21.06.2016г. по гр.д. №3306/2015г. на Окръжен съд – Варна Определение от 29.09.2016г. по гр.д. №463/2016г. на Апелативен съд – Варна Определение №584/17.12.2018г. по гр.д. №5357/2016г. на ВКС  
85  Решение №948/07.11.2018г. Определение №1036/08.11.2018г. по гр.д. №293/2018г. на Окръжен съд Разград Определение №775/03.12.2018г. по гр.д. №622/2018 г. на Апелативен съд Варна Определение №61/08.02.2019 по ч.гр.д.№425/2019 на ВКС  
84  Решение №780/04.10.2018г. Определение №997/30.10.2018г. по гр.д. №260/2018г. на Окръжен съд Разград Определение №801/13.12.2018г. по гр.д. №630/2018г. на ВАпС Определение №32/24.01.2019 по гр.д.№174/2019 на ВКС  
 83  Решение №491/23.10.2017г. Определение №41/02.11.2018г. по гр.д. №278/2017г. на Окръжен съд Разград Определение №818/28.12.2018г. по гр.д. №646/2018г. на ВАпС Определение №164/10.04.2019 по гр.д.№780/2019 на ВКС  
82  Решение №732/19.09.2018г. Определение от 03.10.2018г. по гр.дело №12353/2018г. на СГС Определение 3996 от 21.12.2018г. по ч. гр. дело №5258/2018 г. на САпС    
81  Решение №765/26.09.2018г. Определение №2609 от 11.10.2018г. по гр.д. №2292/2018г. на Окръжен съд Варна Определение №681 от 02.11.2018г. по гр.д. №568/2018г. на Апелативен съд Варна    
80  Решение №327/13.06.2018г. Определение №784/12.09.2018г. по гр.д. №153/2018г. на Окръжен съд Разград Определение №729/14.11.2018г. по ч.гр.д. №598/2018г. на Апелативен съд - Варна Определение №13/13.01.2019 по гр.д.№4887/2018 на ВКС  
79  Решение №124/07.03.2018г. Определение от 10.09.2018г. по гр.д. №43/2018г. на Окръжен съд Търговище Определение №663/25.10.2018г. по гр.д. №527/2018г. на Апелативен съд - Варна Определение №8/08.01.2018 по гр.д.№4827/2018 на ВКС  
78  Решение №62/11.02.2015г.

Определение №1748/16.07.2015г. по гр.д. №864/2015г. на Окръжен съд – Бургас

Определение №1374/12.07.2018г. по гр.д. №864/2015г. на Окръжен съд - Бургас

Определение №394/25.07.2016г. по гр.д. №308/2016г. на Апелативен съд – Бургас      

Определение №269/17.08.2018г. по ч.гр.дело №246/2018г. на Апелативен съд - Бургас
   
77  Решение №34/27.01.2016г. Определение №2046/09.08.2018г. по гр.д. №212/2016г. на Окръжен съд Варна Определение №725/13.11.2018г. по ч.гр.д. №580/2018г. на Апелативен съд - Варна Определение №17/15.01.2019 по гр.д.№83/2019 на ВКС  
76  Решение №130/06.06.2007г. Решение №39/16.11.2016г. по гр.д. №66/2010г. на ОС - Разград Решение №99/19.07.2018г. по гр.д. №503/2017г. на АС - Варна Определение №160/12.04.2019 по гр.д.3586/2018 на ВКС  
 75  Решение №401/27.06.2018г. Определение от 18.07.2018г. по гр.д. №8805/2018г. на СГС      
74  Решение №204/1.06.2016г. Определение от 25.07.2018г по тр.д. №152/2016г. на РОС Определение №579/26.09.2018г. по гр.д. №479/2018г. на Апелативен съд Варна    
73  Решение №241/09.05.2018г. Определение №1512/17.07.2018г. по гр.д. №1101/2018на ОС-Пловдив Определение №387/19.09.2018г. по гр.д. №438/2018г. на ПАпС    
72  Решение №353/30.10.2013г. Решение №540/05.04.2017г. по гр.д. №3020/2015г. на ВОС Решение №138/19.10.2017г. по гр.д. №340/2017г. на ВАпС Определение №256/18.07.2018г. по гр.д. №1348/2018г. на ВКС  
71  Решение №361/31.08.2017г. Определение от 11.07.2018г. по гр.д. №177/2017г. на Окръжен съд -Кърджали Определение №416/28.09.2018г. по гр.д. №463/2018г. на ПАпС    
70  Решение №503/02.10.2014г. Решение №357 от 29.12.2017г. по гр.д. №670/2014 г. на Окръжен съд Добрич Решение №95/17.07.2018г. по гр.д. №245/2018г. АпС-Варна Определение №28/23.01.2019 по гр.д.№3296/2018 на ВКС  
69  Решение №423/28.09.2017г. Определение от 28.06.2018г. по гр.д. №584/2017г. на СОС      
68  Решение №460/11.10.2017г. Протоколно определение от 05.06.2018г. по гр.д. 206/2017г.на ОС-Кърджали Определение №395/20.09.2018г. по гр.д. №465/2018г. на ПАпС    

67

 Решение №331/29.07.2009г. Решение №287/07.03.2017г. по гр.д.№1574/2009г. на ВОС Решение №82/03.07.2018г. по гр.д. №118/2018г. на ВАпС Определение №24/22.01.2019 по гр.д.№3726/2018 на ВКС  
66  Решение №103/02.03.2011г. Определение №1687/29.06.2018г. по гр.д. №453/2018г. на Окръжен съд – Варна      
65  Решение №515/02.11.2016г. Определение по гр.д. №2128/2016г. на Окръжен съд – Варна Определение №566/25.09.2018г. по ч.гр.д. №475/2018г. на Апелативен съд - Варна    
64  Решение №125/07.03.2018г. Определение по гр.д. №549/2018г. на Окръжен съд - Варна Определение №547/19.09.2018г. по гр.д.№443/2018г. на ВАпС Определение №216/09.05.2019 по гр.д.№49/2019 на ВКС  
63  Решение №397/07.09.2015г. Решение №273/19.02.2018г. по гр.д. №2606/2015г. на ОС-Варна Решение №76/19.06.2018 г. по гр.д. №181/2018г. на АпС-Варна Определение №48/05.02.2019 по гр.д.№3733/2018 на ВКС  
62  Решение №85/01.03.2017г. Определение №1586/21.06.2018г. по гр.д. 483/2017г. на ВОС Определение №570/25.09.2018г. по гр.д. №444/2018г. на ВАпС    
61  Решение №499/01.11.2017г. Определение №1595/21.06.2018г. по гр.д. №2323/2017г. на ВОС Определение №584/28.09.2018г. по ч.гр.д. №485/2018г. на Апелативен съд – Варна    
60  Решение №364/08.09.2017г. Определение №1590/21.06.2018г. по гр.д. №1966/2017г. на ВОС Определение №548/19.09.2018г. по ч.гр.д. №460/2018г. на Апелативен съд – Варна    
59  Решение №584/19.12.2017г. Определение от 14.06.2018г. по гр.д. №69/2017г. на ГОС      
58  Решение №130/07.03.2018г. Определение от 04.06.2018г. по гр.д. №17/2018г. на ГОС Определение №268/19.07.2018г. по гр.д. №327/2018г. на ВТАпС    
57  Решение №233/25.04.2018г Определение №219/11.06.2018г. по гр.д. №142/2018г. на Окръжен съд – Шумен Определение №504/16.08.2018г. по гр.д. №375/2018г. на Апелативен съд – Варна    
56  Решение №88/01.03.2017г. Определение от 18.05.2018г. по гр.д. №523/2017 на Окръжен съд Варна Определение №337/15.06.2018г. по гр. д. №283/2018г. на Апелативен съд Варна    
55  Решение №54/14.03.2016г.

Определение №982/23.05.2018г. по гр.д.№462/16 на БОС

Определение №2412/11.12.2018 по гр.д.№462/2016 на БОС

Определение №332/05.10.2018 по гр. д.№296/2018 на БАпС

Определение №42/11.02.2019 по ч.гр.д.№18/2019 на БАпС

   
54  Решение №458/11.10.2017г. Определение №966/22.05.2018г. по гр.д.№1568/17 на БОС Определение №229/11.07.2018г. по гр.д. №169/2018г. на Апелативен съд - Бургас    
53  Решение №389/27.08.2015г. Определение №246/07.06.2018г. по гр.д №882/2015 на ОС - Велико Търново Определение №266/23.07.2018г. по гр.д. №326/2018г. на ВТАС    
52  Решение №362/04.07.2017г. Определение №245/07.06.2018г. по гр.д №657/2017г. на ОС - Велико Търново Определение №274/19.07.2018г. по гр.д. №333/2018г. на ВТАС    
51  Решение №59/08.02.2017г. Определение от 30.05.2018 г. по гр.д №8/2017г. на ОС - Габрово      
50  Решение №130/07.03.2018г. Определение от 04.06.2018г. по гр.д №17/2018г. на ОС – Габрово      
49  Решение №433/04.10.2017г. Определение от 22.05.2018г. по гр.д. №200/2017г. на ОС-Кърджали Определение №261/13.06.2018г. по гр.д. №309/2018г. на ПАпС    
48  Решение №466/18.10.2017г. Определение от 23.05.2018г. по гр.д. №270/2017г. на Окръжен съд – Разград      
47          
46  Решение №202/04.04.2018г. Определение от №11483/21.05.2018г. по гр.д. №4952/2018г. на СГС      
45  Решение №236/25.04.2018г. Определение от 21.05.2018г по гр.д. №31/2018г. на ГОС      
44  Решение №566/30.11.2016г. Определение №1198/14.05.2018г., по гр.д. №481/2017г. на Окръжен съд – Варна Определение №578/26.09.2018г. по гр.д. №440/18г. ВАпС    
43  Решение №218/12.06.2012г. Определение №182/10.05.2018г., по гр.д. №295/2013г. на Окръжен съд – Шумен Определение №430/20.07.2018г. по гр.д. №357/2018г. на ВАпС    
 42  Решение №179/03.05.2017г. Определение от 21.05.2018г. по гр.д. №122/2017г.на Окръжен съд Разград Определение №517/20.08.2018г. по гр.д. №427/2018 г. на Апелативен съд Варна    
 41  Решение №161/21.03.2018г. Определение №158/24.04.2018г. по гр.д. №108/2018г. на ШОС Определение №335/14.06.2018г. по гр.д. №265/2018г. на Апелативен съд Варна    
 40  Решение №198/04.04.2018г. Определение №167/30.04.2018г. по гр.д. №122/2018г. на ШОС Определение №372/03.07.2018г. по гр.д. №307/2018г. на Апелативен съд – Варна    
39  Решение №218/18.04.2018г. Определение №171/09.05.2018г. по гр.д. №139/2018г. на ШОС Определение №355/25.06.2018г. по гр.д. №302/2018г. АпС-Варна    
38  Решение №216/07.06.2017г. Определение №390/14.05.2018г. по гр.д. №149/2017г. на Окръжен съд Разград Определение №408/11.07.2018г. по гр.д. №339/2018г. на ВАпС    
37  Решение №416/28.09.2017г. Определение от 28.05.2018г. по гр.д. №230/2017г. на Окръжен съд Търговище Определение №356/25.06.2018 г. по гр.д. №284/2018 г. АпС-Варна    
36  Решение №187/27.03.2018г. Определение от 28.05.2018г. по гр.д. №710/2018г. на Окръжен съд Варна Определение №333/14.06.2018г. по гр.д. №274/2018г. на Апелативен съд Варна    
35  Решение №258/16.05.2018г. Определение от 21.05.2018г. по гр.д. №123/2018г. на Окръжен съд Разград      
34  Решения №103,104,105 от 09.03.2017г. Определение от 18.05.2018г. по гр.д. №542/2017г. на Окръжен съд Варна Определение №502/16.08.2018г. погр.д. №385/2018г. на Апелативен съд - Варна    
33  Решение №562/13.12.2017г. Определение №663/15.03.2018г. по гр.д. №2747/2017г. на Окръжен съд Варна Определение №248/09.05.2018г. по гр.д. № 204/2018г. на Апелативен съд Варна    
32  Решение №415/28.09.2017г. Определение №304/21.05.2018г. по гр.д. 471/2017г. на Окръжен съд - Добрич Определение №413 от 12.07.2018г. по гр.д. №332/2018г. на Апелативен съд - Варна    
 31  Решение №217/13.04.2018г. Определение №404/17.05.2018г. по гр.д. №93/2018 г. на Окръжен съд - Разград Определение №383/03.07.2018г. по гр.д. №312/2018г. на Апелативен съд – Варна    
 30  Решение №295/12.07.2017г. Определение №407/21.05.2018г. по гр.д. №176/2017 г. на Окръжен съд - Разград Определение №384/03.07.2018г. по гр.д. №314/2018г. на Апелативен съд – Варна    
29  Решение №563/13.12.2017г. Определение от 17.05.2018г. по гр.д. №318/2017 г. Окръжен съд - Разград Определение от 07.2018г. по гр.д. №378/18г. на ВАпС    
28  Решение №189/27.03.2018г. Определение от 16.05.2018г. по гр.д. №4394/2018г. на СГС Определение №1867/14.06.2018г. по гр.д.№ 2899/2018г. на Апелативен съд-София    
27  Решение №14/17.01.2018г. Определение № 722/03.04.2018г. по гр.д. №158/2018г. на ОС-Пловдив Определение №231/22.05.2018г. по гр.д.№255/2018г. на Апелативен съд-Пловдив    
26  Решение №590/21.12.2017г. Определение №1048/17.05.2018г. по гр.д.№3154/2017г. на ОС-Пловдив Определение №278/21.06.2018г. по гр.д. №324/2018г. на ПАС    
25  Решение №99/09.03.2017г. Определение №956/04.05.2018г. по гр.д.№644/2017г. на ОС-Пловдив Определение №297/06.07.2018г по гр.д. №341/2018г. на Апелативен съд Пловдив    
24  Решение №530/09.11.2016г. Определение №955/04.05.2018г. по гр.д. №2728/2016г. на ОС-Пловдив Определение № 360/07.09.2018г по гр.д. №414/2018г. на ПАпС    
 23  Решение №35/27.01.2016г. Определение № 1014/10.05.2018г. по гр.д. №239/2016г. на ОС-Пловдив Определение №328/18.07.2018г. по гр.д. №366/2018г. Апелативен съд - Пловдив    
 22  Решение №42/31.01.2018г. Определение № 197/27.04.2018г. по гр.д. №94/2018 на ВТОС Определение №246/19.07.2018г. по гр.д. №306/2018г. на Апелативен съд - Велико Търново    
21  Решение №89/01.03.2017г. Определение от 03.05.2018г. по гр. д. №482/2017 на ВОС Определение №334/14.6.2018г. по гр. д. №271/2018г. на Апелативен съд Варна    
20  Решение №412/01.09.2015г. Определение от 11.03.2018г. по гр.д. №1611/15г. на БОС      
19  Решение №589/19.12.2017г.

Определение №829/03.05.2018г. по гр.д. №1915/17г. на БОС

Определение №2503/20.12.2018г. по гр. д. №1915/17г. на БОС

Определение №246/23.07.2018г. по гр.д. №199/2018г. на БАпС

Определение №187/13.05.2019г. по ч.гр.д. №132/2019г. на БАпС

   
18  Решение №139/14.03.2018г. Определение от 15.05.2018г. по гр.д. №68/2018г. на РОС Определение №505/16.08.2108 г. по гр.д. №387/2018г. на Апелативен съд – Варна    
17

 Решение №3/11.01.2017г.  и

 Решение №4/11.01.2017г.

Прот. определение от 25.04.2018г. по гр.д. №97/2017г. на ВОС Определение №326/13.06.2018 г. по гр.д. №248/2018г. АпС-Варна    
16  Решение №333/20.07.2016г. Определение №1001/24.04.2018г. по гр.д. №2016/2016г. на ВОС Определение №376/02.07.2018г. по гр.д. №295/2018г. на Апелативен съд – Варна    
15  Решение №434/08.09.2016г. Определение от 26.02.2018г. по гр.д. №583/2016г. на ДОС Определение №299/11.09.2018г. по гр.д. №251/2018г. на Апелативен съд – Бургас Определение №183/06.03.2019 по гр.д.№1998/2018 на ВКС  
14  Решение №187/12.05.2016г. Определение №96/22.02.2018г. по гр.д. №505/2016г. на ДОС Определение №212/19.04.2018г. по гр.д. №162/2018г. на Апелативен съд – Варна    
13  Решение №327/13.07.2016г. Определение №116/28.02.2018г. по гр.д. №600/2016г. на ДОС Определение №230/25.04.2108г. по гр.д. №182/2018г. на Апелативен съд – Варна    
12  Решение №502/26.10.2016г. Определение №125/06.03.2018г. по гр.д. №584/2016г. на ДОС Определение №219/19.04.2018г. по гр.д. №166/2018г. на Апелативен съд – Варна    
11  Решение №390/20.09.2017г. Определение №127/06.03.2018г. по гр.д. №451/2017г. на ДОС Определение №216/18.04.2018г. по гр.д. №180/2018г. на Апелативен съд – Варна

Спряно с

Определение №268/30.07.2018г. по гр.дело №2289/2018г. на ВКС
 
10  Решение №419/31.08.2016г. Определение от 12.03.2018г. по гр.д. №506/2016г. на ДОС Определение №209/17.04.2018г. по гр.д. №165/2018г. на Апелативен съд – Варна Определение №304/16.07.2018г. на ВКС  
9  Решение №359/31.08.2017г. Определение №641/13.03.2018 по гр.д.№1927/2017 на ВОС Определение №255/14.05.2018 по гр.д.№212/2018 на ВАпС    
8  Решение №157/19.04.2017г. Определение №142/14.03.2018 по гр.д.№343/2017 на ДОС Определение №246/08.05.2018 по гр.д.№199/2018 на ВАпС Определение №322/27.07.2018 по гр.д.№2810/2018 на ВКС  
7  Решение №562/13.12.2017г. Определение от 14.03.2018 по гр.д.№2747/2017 на ВОС      
6  Решение №332/20.07.2016г.

Определение от 28.12.2017г. по гр.д. №1461/2016г. на ВОС

Определение от 20.03.2018 по гр.д.№1461/2016 на ВОС

Определение от 01.02.2018 по гр.д.№47/2018 на ВАпС

Определение №279/21.05.2018 по гр.д.№223/2018 на ВАпС

Спряно с

Определение №275/30.07.2018 по гр.д.№2759/2018 на ВКС
 
5  Решение №326/26.07.2017г. Определение от 21.03.2018 по гр.д.№2279/2017 на ВОС Определение №439/20.07.2018 по гр.д.№365/2018 на ВАпС Определение №3/03.01.2019 по гр.д.№4118/2018 на ВКС  
4  Решение №120/01.03.2018г. Определение от 23.03.2018 по гр.д. №501/2018 на ВОС Определение №217/19.04.2018 по гр.д.№170/2018 на ВАпС    
3  Решение №167/26.04.2017г. Определение №70/11.04.2018 по гр.д.№112/2017 на ТОС Определение №263/16.05.2018 по гр.д.№221/2018 на ВАпС    
2  Решение №2113/21.02.2018r. Onpeделение №5541/09.03.2018 по гр.д.№20306/2014 на СГС      03.04.2018
1  Решение №236/14.06.2017г.

Определение №94/27.03.2018 по гр.д.№196/2017 на ЯОС

Определение №154/25.04.2018 по гр.д.196/2017 на ЯОС

Определение №242/19.07.2018 по гр.д.№188/2018 на БАпС

Определение №236/13.06.2019 по гр.д.№199/2019 на БАпС