Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Определения за прекратяване съгласно чл.13, ал.4 от ЗПКОНПИ

КПКОНПИ Първа инстанция Втора инстанция Трета инстанция В сила от
           
199  Решение №724/23.04.2020 Определение №263122/16.02.2021 по гр.д.№3735/20 на СГС      
198  Решение №1332/22.07.2020 Определение №2476/17.08.2020 по гр.д.№1818/20 на ВОС Определение №483/24.09.2020 по гр.д.№351/20 на ВАпС    
197  Решение №174/29.01.2020 Определение №2957/21.09.2020 по гр.д.№1644/20 на ВОС      
196  Решение №246/03.02.2021 Определение №260126/10.02.2021 по гр.д.№80/21 на ДОС      
195  Решения №378, 388/20.09.2017 Определение №260007/09.03.2021 по гр.д.№237/17 на РзОС      
194  Решение №2173/04.11.2020 Определение №260171/23.12.2020 по гр.д.№401/20 на СсОС      
193  Решение №1871/07.10.2020 Определение №260165/18.12.2020 по гр.д.№364/20 на СсОС      
192  Решение №1348/22.07.2020 Определение №9/06.01.2021 по гр.д.№345/20 на СмОС      
191  Решение №762/26.09.2018 Определение от 16.09.2020 по гр.д.№569/18 на СОС Определение №2347/21.10.2020 по гр.д.№3361/20 на САпС    
190  Решение №2852/20.11.2019 Определение №6749/12.05.2020 по гр.д.№15293/19 на СГС Определение №11693/16.07.2020 по гр.д.№2083/20 на САпС Определение №405/26.10.2020 по гр.д.№2968/20 на ВКС  
189  Решение  №2038/28.08.2019 Определение №1676/05.05.2020 по гр.д.№187/19 на БлОС Определение №1953/09.09.2020 по гр.д.№2929/20 на САпС    
188  Решение №81/23.01.2019 Определение от 26.11.2020 по гр.д.№1354/19 на СГС Определение №461/15.02.2021 по гр.д.№356/21 на САпС    
187  Решение №24, 25/15.01.2020 Определение №267022/29.12.2020 по гр.д.№655/20 на СГС      
186  Решение №741/19.09.2018 Определение №260079/11.09.2020 по гр.д.№468/18 на ДОС Определение №260109/02.11.2020 по гр.д.№451/20 на ВАпС    
185  Решение №249/05.02.2020 Определение №260410/20.08.2020 по гр.д.№421/20 на ВОС Определение №486/24.09.2020 по гр.д.№365/20 на ВАпС    
184  Решение №2315, 2316/25.11.2020 Определение №260180/03.12.2020 по гр.д.№488/20 на ШОС      
183  Решение №2425/09.12.2020 Определение №260410/22.12.2020 по гр.д.№1049/20 на ДОС      
182  Решение №437/26.02.2020 Определение №260105/09.11.2020 по гр.д.№219/20 на СсОС      
181  Решение №3146/16.12.2019 Определение №290/02.07.2020 по гр.д.№76/20 на СсОС      
180  Решение №2236/25.09.2019 Определение от 25.11.2020 по гр.д.№256/19 на СсОС      
179  Решение №668/08.04.2020 Определение №3696/09.11.2020 по гр.д.№2225/20 на ВОС      
178  Решение №2235/25.09.2019 Определение №543/14.07.2020 по гр.д.№700/19 на ДОС      
177  Решение №1100/19.06.2019 Определение от 10.07.2020 по гр.д.№1154/19 на ВОС      
176  Решение №302/13.03.2019 Определение от 30.10.2019 по гр.д.№247/19 на ШОС Определение №777/09.12.2019 по гр.д.№609/19 на ВАпС    
175  Решение №988/21.11.2018 Определние от 10.10.2019 по гр.д.№47/19 на ШОС Определение №704/13.11.2019 по гр.д.№557/19 на ВАпС    
174  Решение №944/07.11.2018 Определение №2544/03.09.2019 по гр.д.№2534/18 на ВОС Определение №685/31.10.2019 по гр.д.№516/19 на ВАпС    
173  Решение №310/13.03.2019 Определение №561/20.03.2019 по гр.д.№612/19 на ПОС Определение №177/23.04.2019 по гр.д.№154/19 на ПАпС Определение №209/23.06.2020 по гр.д.№2017/19 на ВКС  
172  Решение №223/27.02.2019 Определение №482/07.03.2019 по гр.д.№515/19 на ПОС Определение №126/19.03.2019 по гр.д.№147/19 на ПАпС Определение №259/23.06.2020 по гр.д.№1466/19 на ВКС  
171  Решение №250/05.02.2020 Определение от 05.06.2020 по гр.д.№477/20 на ВОС      
170  Решение №496/27.03.2019

Определение №798/19.09.2019 по гр.д.№254/19 на ДОС

Определение №260091/21.09.2020 по гр.д.№254/19 на ДОС

Определение №792/17.12.2019 по гр.д.№565/19 на ВАпС

Определение №260146/12.11.2020 по гр.д.№479/20 на ВАпС

   
169  Решение №2182/18.09.2019 Определение от 23.01.2020 по гр.д.№12295/19 на СГС      
168  Решение №1429/10.07.2019 Определение от 21.11.2019 по гр.д.№9149/19 на СГС      
167  Решение №213/31.05.2017 Определение от 22.05.2019 по гр.д.№7068/18 на СГС Определение №3961/28.11.2019 по гр.д.№5759/19 на САпС Определение №129/28.04.2020 по гр.д.№847/20 на ВКС  
166  Решение №230/27.02.2019

Определение №451/14.11.2019 по гр.д.№79/19 на ЯОС

Определение №122/16.06.2020 по гр.д.№79/19 на ЯОС

Определение №14/10.01.2020 по гр.д.№456/19 на БАпС

Определение №100579/19.08.2020 по гр.д.№234/20 на БАпС

Определение №465/03.12.2020 по гр.д.№3330/20 на ВКС  
165  Решение №2181/18.09.2019 Определение №641/23.07.2020 по гр.д.№557/19 на ЛОС Определение №214/01.10.2020 по гр.д.№241/20 на ВТАпС    
164  Решение №665/08.04.2020 Опредление 1198/21.04.2020 по гр.д.№883/20 на ВОС Опредление №307/10.06.2020 по гр.д.№192/20 на ВАпС    
163  Решение №668/24.04.2019 Определение №11/10.01.2020 по гр.д.№127/19 на СсОС Определение №123/24.02.2020 по гр.д.№66/20 на ВАпС    
162  Решение №58/23.01.2019

Определение №489/31.12.2019 по гр.д.№57/19 на ЯОС

Определение от 13.11.2020 по гр.д.№57/19 на ЯОС

Определение №294/23.04.2020 по гр.д.№108/20 на БАпС    
161  Решение №2633/06.11.2019

Определение №3485/02.12.2019 по гр.д.№2046/19 на ВОС

Определение №1713/18.06.2020 по гр.д.№2046/19 на ВОС

Определение №12/08.01.2020 по гр.д.№649/19 на ВАпС

Определение №374/13.07.2020 по гр.д.№256/20 на ВАпС

Определение №23/03.02.2020 по гр.д.№315/20 на ВКС

Определение №182/10.06.2020 по гр.д.№315/20 на ВКС

 
160  Решение №293/06.03.2019 Определение №3/02.01.2020 по гр.д.№191/19 на СОС      
159  Решение №4/08.01.2020 Определение №65/23.01.2020 по гр.д.№20/20 на ШОС      
158  Решение №218/20.02.2019 Определение №618/07.10.2019 по гр.д.№82/19 на ШОС Определение №16/08.01.2020 по гр.д.№1/20 на ВАпС    
157  Решение №1050/05.12.2018

Определение №734/18.04.2019 по гр.д.№1870/18 на БОС

Определение №437/06.06.2019 по гр.д.№60/19 на СтЗОС
Определение №396/27.09.2019 по гр.д.№468/19 на ПАпС

Определение №440/23.12.2019 по гр.д.№4296/19 на ВКС

Определение №232/30.06.2020 по гр.д.№4296/19 на ВКС

 
156  Решение №81/27.02.2017

Определение от 14.08.2019 по гр.д.№2523/17 на СГС

Решение от 14.05.2020 по гр.д.№2523/17 на СГС

Определение №3824/19.11.2019 по гр.д.№5505/19 на САпС    
155  Решение №689/30.04.2019

Определение №681/14.08.2019 по гр.д.№289/19 на ДОС

Определение №561/17.07.2020 по гр.д.№289/19 на ДОС

Определение №571/17.09.2019 по гр.д.№447/19 на ВАпС

Определение №260138/09.11.2020 по гр.д.№449/20 на ВАпС

Определение №397/12.11.2019 по гр.д.№4215/19 на ВКС

Определение №220/26.06.2020 по гр.д.№4215/19 на ВКС

 
154          
153  Решение №847/17.10.2018 Определение от 07.08.2019 по гр.д.№13990/18 на СГС Определение №3641/05.11.2019 по гр.д.№5093/19 на САпС    
152

 Решение №834/12.10.2018

 Решение №148/04.02.2019
Определение №124/06.02.2019 по гр.д.№94/19 на СОС Определение №2672/02.08.2019 по гр.д.№1717/19 на САпС    
151  Решение №504/11.03.2020 Определение №637/03.08.2020 по гр.д.№918/19 на ДОС      
150  Решение №182/13.02.2019 Определение №2036/09.07.2019 по гр.д.№873/19 на ВОС Определение №519/22.08.2019 по гр.д.№411/19 на ВАпС

Определение №393/16.10.2019 по гр.д.№3770/19 на ВКС

Определение №204/10.06.2020 по гр.д.№3770/19 на ВКС

 
149  Решение №147/04.02.2019 Определение №286/20.06.2019 по гр.д.№41/19 на РзОС Определение №596/26.09.2019 по гр.д.№418/19 на ВАПС Определение №429/06.12.2019 по гр.д.№4621/19 на ВКС  
148  Решение №140/14.03.2018 Определение №604/21.02.2019 по гр.д.№609/18 на ВОС Определение №391/13.06.2019 по гр.д.№296/19 на ВАпС

Определение №408/20.11.2019 по гр.д.№3191/19 на ВКС

Определение №237/30.06.2020 по гр.д.№3191/19 на ВКС

 
147  Решение №110/15.03.2017 Определение №744/05.03.2019 по гр.д.№590/17 на ВОС Определение №260/19.04.2019 по гр.д.№189/19 на ВАпС Определение №279/15.07.2019 по гр.д.№2525/19 на ВКС  
146  Решение №706/05.09.2018

Определение от 15.05.2019 по гр.д.№2026/18 на ВОС

Определение №260021/30.06.2020 по гр.д.№2026/18 на ВОС

Определение №392/13.06.2019 гр.д.№298/19 на ВАпС

Определение №336/11.09.2019 по гр.д.№2919/19 на ВКС

Определение №234/16.06.2020 по гр.д.№2919/19 на ВКС

 
145  Решение №1027/28.11.2018 Определение №30/7.01.2019 по гр.д.№2715/18 на ПОС Определение №35/28.01.2019 по гр.д.№44/19 на ПАпС

Определение №92/27.02.2019 по гр.д.№588/19 на ВКС

Определение №274/30.06.2020 по гр.д.№588/19 на ВКС

 
144  Решение №883/26.10.2018 Определение №281/08.02.2019 по гр.д.№2454/18 на ПОС Определение №180/24.04.2019 по гр.д.№160/19 на АС Пловдив Определение №364/01.10.2019 по гр.д.№2874/19 на ВКС  
143  Решение №112/15.03.2017 Определение №32/08.01.2019 по гр.д.№674/17 на ПОС Определение №66/13.02.2019 по гр.д.№77/19 на АС Пловдив Определение №153/03.04.2019 по гр.д.№1276/19 на ВКС  
142  Решение №2/10.01.2018 Определение №286/17.04.2019 по гр.д.№7/18 на СтЗОС Определение №269/26.06.2019 по гр.д.№337/19 на ПАпС Определение №351/30.09.2019 по гр.д.№2991/19 на ВКС  
141  Решение №80/13.02.2018 Определение №343/15.02.2019 по гр.д.№362/19 на ПОС Определение №112/11.03.2019 по гр.д.№131/19 на ПАпС

Определение №151/02.04.2019 по гр.д.№1329/19 на ВКС

Определение №208/11.06.2020 по гр.д.№1329/19 на ВКС

 
140  Решение №379/16.07.2014 Решение №148/06.06.2016 по гр.д.№669/14 на ДОС Решение №189/25.11.2016 по гр.д.№452/16 на ВАпС

Определение №187/03.05.2019 по гр.д.№411/17 на ВКС

Определение №76/16.04.2020 по гр.д.№411/17 на ВКС

 
139  Решение №3006/04.12.2019 Определение №734/24.02.2020 по гр.д.№1953/19 на БОС Определение №279/14.04.2020 по гр.д.№109/20 на БАпС Определение №414/26.10.2020 по гр.д.№2170/20 на ВКС  
138  Решение №526/20.10.2014 Определение от 26.03.2019 по гр.д.№16264/14 на СГС Определение №1914/11.06.2019 по гр.д.№2749/19 на САпС    
137  Решение №742/19.09.2018

Определение от 10.03.20120 по гр.д.№212/18 на СсОС

Определение №121/22.04.2020 по гр.д.№212/18 на СсОС

     
136  Решение №65/16.02.2015 Определение от 25.09.2015 по гр.д.№108/15 на ОС Кюстендил Определение №3607/14.12.2015 по гр.д.№4805/15 на САпС Определение №90/21.02.2019 по гр.д.№2932/16 на ВКС  
135  Решение №50/23.01.2019 Определение от 06.02.2019 по гр.д.№198/19 на ВОС Определение №211/03.04.2019 по гр.д.№118/19 на ВАпС

Определение №203/15.05.2019 по гр.д.№1692/19 на ВКС

Определение №268/30.06.2020 по гр.д.№1692/19 на ВКС

 
 134  Решение №517/21.11.2017 Определение №54/07.02.2019 по гр.д.№59/18 на СсОС Определение №157/11.03.2019 по гр.д.№120/19 на ВАпС Определение №223/29.05.2019 по гр.д.№1899/19 на ВКС  
133  Решение №186/13.02.2019

Определение от 05.04.2019 по гр.д.№41/19 на СсОС

Определение №190/16.05.2019 по гр.д.№41/19 СсОС

Определение №470/23.07.2019 по гр.д.№322/19 на ВАпС

Определение №334/18.09.2019 по гр.д.№3156/19 на ВКС

Определение №190/12.06.2020 по гр.д.№3156/19 на ВКС

 
132  Решение №845/17.10.2018

Определение №89/31.01.2019 по гр.д.№494/18 на ДОС

Определение №522/09.07.2020 по гр.д.№494/18г на ДОС

Определение №400/17.06.2019 по гр.д.№295/19 на ВАпС

Определение №260018/25.09.2020 по гр.д.№375/20 на ВАпС

Определение №370/18.10.2019 по гр.д.№3339/19 на ВКС

Определение №194/17.06.2020 по гр.д.№3339/19 на ВКС

 
131  Решение №755/26.09.2018 Определение №33/15.01.2019 по гр.д.№462/18 на ДОС Определение №300/07.05.2019 по гр.д.№186/19 на ВАпС    
130

 Решение №570/01.08.2018 и

 Решение №571/01.08.2018

Определение №149/08.04.2019 по гр.д.№189/18 на СсОС Определение №341/21.05.2019 по гр.д.№256/19 на ВАпС    
129  Решение №493/23.10.2017

 Определение №401/22.11.2018 по гр.д.№359/17 на ЯОС

 Определение №146/19.04.2019 по гр.д.№359/17 на ЯОС

Определение №229/29.09.2020 по гр.д.№359/17 на ЯОС

 Определение №79/07.03.2019 по ч.гр.д.№39/19 на БАпС

 Определение №291/11.07.2019 по гр.д.№238/19 на БАпС

Определение №100112/05.02.2021 по гр.д.№531/20 на БАпС

 Определение №81/10.02.2020 по гр.д.№4334/19 на ВКС  
128  Решение №1466/17.08.2020 Определение №2681/31.08.2020 по гр.д.№2226/20 на ВОС Определение №260013/24.09.2020 по гр.д.№366/20 на ВАпС    
127  Решение №591/21.12.2017 Определение от 01.10.2018 по гр.д.№796/17 на СОС Определение №48/08.01.2019 по гр.д.№6122/18 на САпС    
126  Решение №738/19.09.2018 Определение №482/11.02.2019 по гр.д.№2175/18 на ВОС Определение №148/06.03.2018 по гр.д.№107/19 на ВАпС

Определение №245/17.06.2019 по гр.д.№2199/19 на ВКС

Определение №224/26.06.2020 по гр.д.№2199/19 на ВКС

 
125  Решение №119/01.03.2018 Определение №54/07.02.2019 по гр.д.№59/18 на СсОС Определение №157/11.03.2019 по гр.д.№120/19 на ВАпС    
124

 Решение №494/23.10.2017 и

 Решение №495/23.10.2017

Определение №468/11.02.2019 по гр.д.№2281/17 на ВОС Определение №239/12.04.2019 по гр.д.№177/19 на ВАпС

Определение №244/14.06.2019 по гр.д.№2130/19 на ВКС

Определение №271/30.06.2020 по гр.д.№2130/19 на ВКС

 
123  Решение №376/20.03.2019 Определение №591/10.07.2019 по гр.д.№218/19  на ДОС Определение №766/06.12.2019 по гр.д.№576/19 на АС Варна Определение №118/12.03.2020 по гр.д.№668/20 на ВКС  
122  Решение №946/09.11.2018 Определение №2101/25.01.2019 по гр.д.№15139/18 на СГС Определение №955/18.03.2019 по гр.д.№1176/19 на САпС    
121  Решение №737/19.09.2018 Определение №325/31.01.2019 по гр.д.№2174/18 на ВОС      
120

 Решение №992/21.11.2018 и

№993/21.11.2018

Определение №3230/07.12.2018 по гр.д.№2640/18 на ВОС

Определение от 18.08.2020 по гр.д.№2640/18 на ВОС

Определение №6/09.01.2019 по гр.д.№2/19 на ВАпС

Определение №481/23.09.2020 по гр.д.№348/20 на ВАпС

Определение №57/12.02.2019 по гр.д.№435/19 на ВКС

Определение №187/09.06.2020 по гр.д.№435/19 на ВКС

Определение №422/29.10.2020 по гр.д.№3211/20 на ВКС

 
119  Решение №872/12.10.2018 Определение №2069/11.07.2019 по гр.д.№2382/18 на ВОС Определение №698./11.11.2019 по гр.д.№533/19 на АС Варна

Определение №17/27.01.2020 по гр.д.№216/20 на ВКС

Определение №199/17.06.2020 по гр.д.№216/20 на ВКС

 
118  Решение №840/17.10.2018 Определение №19/11.01.2019 по гр.д.№242/18 на СсОС Определение №240/12.04.2019 по гр.д.№174/19 на ВАпС

Определение №226/03.06.2019 по гр.д.№2057/19 на ВКС

Определение №181/10.06.2020 по гр.д.№2057/19 на ВКС

 
117  Решение №36/27.01.2016 Определение от 01.03.2017 по гр.д.№1200/16 на СГС Определение №1258/11.04.2017 , по гр.д.№1772/17 на САС

Определение №375/25.10.2018г по гр.д.№3856/18 на ВКС

Определение №585/17.12.2018г по гр.д.№3856/18 на ВКС

17.12.2018
116          
115  Решение №63/07.02.2018 Определение №65/21.01.2020 по гр.д.№141/18 на ВдОС      
114  Решение №181/13.02.2019 Определение от 24.06.2020 по гр.д.№134/19 на СсОС      
113  Решение №498/11.08.2020 Определение №260614/21.10.2020 по гр.д.№850/20 на ВОС      
112  Решение №39/28.01.2015 Определение от 01.10.2018г по гр.д.№5673/15г на СГС Определение №212/23.01.2019 по гр.д.№6289/18 на САпС Определение №370/09.09.2019 по гр.д.№1321/19 на ВКС  
111  Решение №708/05.09.2018 Определение от 09.10.2018г по гр.д.№513/18г на СОС Определение №938/18.03.2019 по гр.д.№5415/18 на САпС    
110  Решение №121/22.03.2017 Определение от 23.07.2018г по гр.д.№3781/17г на СГС Определение №3619/20.11.2018 по гр.д.№5482/18 на САпС

Определение №19/15.01.2019 по гр.д.№3/19 на ВКС

Определение №207/11.06.2020 по гр.д.№3/19 на ВКС

 
109  Решение №414/18.09.2015 Определение от 10.12.2018 по гр.д.№12040/15 на СГС Определение №2042/19.06.2019 по гр.д.№2207/19 на САпС Определение №72/05.02.2020 по гр.д.№143/19 ВКС  
108  Решение №101/09.03.2017

Определение №355/22.05.2018 по гр.д.№151/17 на ВрОС

Определение №783/12.11.2018 по гр.д.№151/17 на ВрОС

Определение №856/29.10.2019 по гр.д.№151/17 на ВрОС

Определение №2496/07.08.2018 по гр.д.№3640/18 на САС

Определение №2104/24.06.2019 по гр.д.№1142/19 на САпС

Определение №903/14.04.2020 по гр.д.№5960/19 на САпС

 

   
107  Решение №724/12.09.2018 Определение №523/04.12.2018 по гр.д.№308/18 на ШОС Определение №70/01.02.2019 по гр.д.№31/19 на ВАпС

Определение №161/15.04.2019 по гр.д.№1455/19 на ВКС

Определение №208/23.06.2020 по гр.д.№1455/19 на ВКС

 
106  Решение №1329/22.07.2020 Определение №260053/05.10.2020 по гр.д.№293/20 на СсОС      
105  Решение №740/19.09.2018 Определение №865/02.10.2018 по гр.д.№250/18 на РзОС Определение №669/29.10.2018 по ч.гр.д.№566/18 на ВАпС

Определение №427/26.11.2018 по гр.д.№4405/18 на ВКС

Определение №184/11.06.2020 по гр.д.№4405/18 на ВКС

 
104  Решение №109/15.03.2017 Протоколно определение от 08.06.2018 по гр.д.№586/17 на ВОС Определение №422/17.07.2018 по в.ч.гр.д.№347/18 на ВАпС

Определение №357/19.10.2018 по гр.д.№3793/18 на ВКС

Определение №221/26.06.2020 по гр.д.№3793/18 на ВКС

 
103  Решение №733/19.09.2018 Протоколно определение от 23.10.2018 по гр.д.№2251/18 на ВОС Определение №726/13.11.2018 по в.ч.гр.д.№604/18 на ВАпС

Определение №91/26.02.2019 по гр.д.№338/19 на ВКС

Определение №91/26.02.2019 по гр.д.№338/19 на ВКС

 
102  Решение №739/19.09.2018 Определение №188/01.10.2018 по гр.д.№151/18 на ТОС Определение №683/05.11.2018 по в.ч.гр.д.№567/18 на ВАпС

Определение №47/04.02.2019 по гр.д.№340/19 на ВКС

Определение №192/15.06.2020 по гр.д.№340/19 на ВКС

 
101  Решение №84/01.03.2017 Протоколно определение от 25.04.2018 по гр.д.№1014/18 на ВОС Определение №568/25.09.2018 по в.ч.гр.д.№472/18 на ВАпС

Определение №455/13.12.2018 гр.д.№4514/18 на ВКС

Определение №202/19.06.2020 гр.д.№4514/18 на ВКС

 
100  Решение №1123/28.11.2018 Определение №3251/10.12.2018 по гр.д.№2660/18 на ВОС Определение №22/11.01.2019 по в.ч.гр.д.№1/19 на ВАпС

Определение №68/13.02.2019 по гр.д.№499/19 на ВКС

Определение №219/12.06.2020 по гр.д.№499/19 на ВКС

 
99

Решение №90/01.03.2017 и

№91/01.03.2017

Определение от 13.09.2018 по гр.д.№480/17 на ВОС

Определение №260281/29.07.2020 по гр.д.№480/17 на ВОС

Определение №44/19.01.2019 на в.ч.гр.д.№19/19 на ВАпС

Определение по гр.д.№387/20 на ВАпС

Определение №165/10.04.2019 по гр.д.№1328/19 на ВКС  
98  Решение №580/19.12.2017 Протоколно определение от 20.06.2018 по гр.д.№343/17 на ШОС Определение №436/20.07.2018 по в.ч.гр.д.№363/18 на ВАпС

Определение №288/21.09.2018 по гр.д.№3283/18 на ВКС

Определение №236/16.06.2020 по гр.д.№3283/18 на ВКС

 
97  Решение №142/05.04.2017 Определение №2359/26.11.2018 по гр.д.№876/17 на ПОС Определение №45/30.01.2019 по гр.д.№37/19 на ПАпС

Определение №344/18.09.2019 по гр.д.№3254/19 на ВКС

Определение №202/10.06.2020 по гр.д.№3254/19 на ВКС

 
96  Решение №303/06.06.2018 Определение №857/25.10.2018 по гр.д.№72/18 на СтЗОС Определение №113/11.03.2019 по гр.д.№118/19 на ПАпС Определение №192/07.05.2019 по гр.д.№1512/19 на ВКС  
95  Решение №237/09.05.2018 Определение №2534/12.12.2018 по гр.д.№1090/18 на ПОС Определение №97/27.02.2019 по гр.д.№58/19 на ПАпС

Определение №166/18.04.2019 по гр.д.№1528/19 на ВКС

Определение №174/09.06.2020 по гр.д.№1528/19 на ВКС

 
94  Решение №86/14.02.2018 Определение №2387/27.11.2018 по гр.д.№440/18 на ПОС Определение №106/07.03.2019 по гр.д.№109/19 на ПАпС Определение №212/17.05.2019 по гр.д.№1678/19 на ВКС  
93          
92  Решение №2286/02.10.2019 Определение от 14.11.2019 по гр.д.№294/19 на РзОС Определение №795/18.12.2019 по гр.д.№638/19 на ВАпС    
91  Решение №312/06.06.2018 Определение №2501/21.12.2018 по гр.д.№886/18 на БОС Определение №119/08.03.2019 по ч.гр.д.№89/19 на БАпС    
90  Решение №998/21.11.2018 Определение №1136/28.11.2018 по гр.д.№300/18 на РзОС Определение №29/17.01.2019 по в.ч.гр.д.17/19 на ВОС

Определение №73/19.02.2019 по гр.д.№644/19 на ВКС

Определение №227/29.06.2020 по гр.д.№644/19 на ВКС

 
89  Решение №4/10.01.2019 Определение №632/11.10.2019 по гр.д.№16/19 на ШОС Определение №718/18.11.2019 по гр.д.№565/19 на ВАпС    
88  Решение №949/07.11.2018 Определние от 02.10.2019 по гр.д.№403/18 на ШОС Определение №705/13.11.2019 по гр.д.№530/19 на ВАпС Определение №42/21.01.2020 по гр.д.№94/20 на ВКС  
87  Решение №1025/28.11.2018 Определение №3252/10.12.2018 по гр.д.№2659/18 на ВОС Определение №9/09.01.2019 по в.ч.гр.д.№4/19 на ВАпС

Определение №60/13.02.2019 по гр.д.№444/19 на ВКС

Определение №203/19.06.2020 по гр.д.№444/19 на ВКС

 
86  Решение №533/09.12.2015 Определение от 21.06.2016 по гр.д.№3306/15 на ВОС Определение от 29.09.2016 по гр.д.№463/16 на ВАпС Определение №584/17.12.2018 по гр.д.№5357/16 на ВКС  
85  Решение №948/07.11.2018 Определение №1036/08.11.2018 по гр.д.№293/18 на РзОС Определение №775/03.12.2018 по гр.д.№622/18 на ВАпС

Определение №61/08.02.2019 по ч.гр.д.№425/19 на ВКС

Определение №217/12.06.2020 по гр.д.№425/19 на ВКС

 
84  Решение №780/04.10.2018 Определение №997/30.10.2018 по гр.д.№260/18 на РзОС Определение №801/13.12.2018 по гр.д.№630/18 на ВАпС Определение №32/24.01.2019 по гр.д.№174/19 на ВКС  
 83  Решение №1332/22.07.2020 Определение №2476/17.08.2020 по гр.д.№1818/20 на ВОС Определение №483/24.09.2020 по гр.д.№351/20 на ВАпС    
82  Решение №732/19.09.2018 Определение от 03.10.2018 по гр.д.№12353/18 на СГС Определение 3996 от 21.12.2018 по ч. гр.д.№5258/18 на САпС

Определение №64/12.02.2019 по гр.д.№405/19 на ВКС

Определение №240/16.06.2020 по гр.д.№405/19 на ВКС

 
81  Решение №765/26.09.2018

Определение №2609 от 11.10.2018 по гр.д.№2292/18 на ВОС

Определение №260403/19.08.2020 по гр.д.№2292/18 на ВОС

Определение №681 от 02.11.2018 по гр.д.№568/18 на ВАпС

Определение №473/21.09.2020 по гр.д.№346/20 на ВАпС

Определение №574/10.12.2018 по гр.д.№4477/18 на ВКС

Определение №259/08.07.2020 по гр.д.№4477/18 на ВКС

 
80  Решение №327/13.06.2018 Определение №784/12.09.2018 по гр.д.№153/18 на РзОС Определение №729/14.11.2018 по ч.гр.д.№598/18 на ВАпС Определение №13/13.01.2019 по гр.д.№4887/18 на ВКС  
79          
78  Решение №43/31.01.2018 Определение от 10.01.2019 по гр.д.№36/18 на КжОС Определение №163/11.04.2019 по гр.д.№190/19 на ПАпС    
77  Решение №34/27.01.2016

Определение №2046/09.08.2018 по гр.д.№212/16 на ВОС

Определение №1747/19.06.2020 по гр.д.№212/16 на ВОС

Определение №725/13.11.2018 по ч.гр.д.№580/18 на ВАпС

Определение №17/15.01.2019 по гр.д.№83/19 на ВКС

Определение №213/11.06.2020 по гр.д.№83/19 на ВКС

 
76  Решение №1274, 1275/15.07.2020 Определение №260054/05.10.2020 по гр.д.№281/20 на СсОС      
 75  Решение №401/27.06.2018 Определение от 18.07.2018 по гр.д.№8805/18 на СГС Определение №3274/25.10.2018 по гр.д.№4500/18 на САпС    
74  Решение №204/01.06.2016 Определение от 25.07.2018г по гр.д.№152/16 на РОС Определение №579/26.09.2018 по гр.д.№479/18 на ВАпС

Определение №402/21.11.2018 по гр.д.№4263/18 на ВКС

Определение №209/11.06.2020 по гр.д.№4263/18 на ВКС

 
73  Решение №241/09.05.2018 Определение №1512/17.07.2018 по гр.д.№1101/18 на ПОС Определение №387/19.09.2018 по гр.д.№438/18 на ПАпС

Определение №371/02.11.2018 по гр.д.№3942/18 на ВКС

Определение №205/11.06.2020 по гр.д.№3942/18 на ВКС

 
72  Решение №3188/18.12.2019 Определение №632/17.02.2020 по гр.д.№2372/19 на ВОС Определение №395/20.07.2020 по гр.д.№264/20 на ВАпС    
71          
70  Решение №2939/27.11.2019 Определение от 24.09.2020 по гр.д.№76/20 на ШОС      
69  Решение №423/28.09.2017 Определение от 28.06.2018 по гр.д.№584/17 на СОС Определение №3705/27.11.2018 по гр.д.№3757/18 на САпС    
68  Решение №460/11.10.2017 Протоколно определение от 05.06.2018 по гр.д.206/17 на КжОС Определение №395/20.09.2018 по гр.д.№465/18 на ПАпС

Определение №420/04.12.2018 по гр.д.№4189/18 на ВКС

Определение №265/26.06.2020 по гр.д.№4189/18 на ВКС

 

67

 Решение №3196/18.12.2019 Определение №637/03.08.2020 по гр.д.№918/19 на ДОС Определение №260024/25.09.2020 по гр.д.№378/20 на ВАпС    
66  Решение №741/19.09.2018 Определение №260079/11.09.2020 по гр.д.№468/18 на ДОС      
65  Решение №515/02.11.2016 Определение по гр.д.№2128/16 на ВОС Определение №566/25.09.2018 по ч.гр.д.№475/18 на ВАпС

Определение №362/29.10.2018 по гр.д.№3887/18 на ВКС

Определение №251/18.06.2020 по гр.д.№3887/18 на ВКС

 
64  Решение №125/07.03.2018 Определение по гр.д.№549/18 на ВОС Определение №547/19.09.2018 по гр.д.№443/18 на ВАпС Определение №216/09.05.2019 по гр.д.№49/19 на ВКС  
63  Решение №123/01.03.2018 Определение №706/21.02.2020 по гр.д.№360/18 на БОС Определение №495/20.07.2020 по гр.д.№203/20 на БАпС    
62  Решение №85/01.03.2017 Определение №1586/21.06.2018 по гр.д.483/17 на ВОС Определение №570/25.09.2018 по гр.д.№444/18 на ВАпС

Определение №406/09.11.2018 по гр.д.№4112/18 на ВКС

Определение №176/09.06.2020 по гр.д.№4112/18 на ВКС

 
61          
60  Решение №364/08.09.2017 Определение №1590/21.06.2018 по гр.д.№1966/17 на ВОС Определение №548/19.09.2018 по ч.гр.д.№460/18 на ВАпС

Определение №396/19.11.2018 по гр.д.№4111/18 на ВКС

Определение №273/30.06.2020 по гр.д.№4111/18 на ВКС

 
59  Решение №584/19.12.2017 Определение от 14.06.2018 по гр.д.№69/17 на ГОС Определение №281/24.07.2018 по гр.д.№342/18 на ВТАпС    
58  Решение №1030/28.11.2018 Определение №2459/06.12.2018 по гр.д.№2746/18 на ПОС Определение №559/20.12.2018 по гр.д.№664/18 на ПАпС Определение №187/11.06.2020 по гр.д.№269/19 на ВКС  
57  Решение №233/25.04.2018 Определение №219/11.06.2018 по гр.д.№142/18 на ШОС Определение №504/16.08.2018 по гр.д.№375/18 на ВАпС

Определение №334/10.10.2018 по гр.д.№3394/18 на ВКС

Определение №586/11.06.2020 по гр.д.№3394/18 на ВКС

 
56  Решение №88/01.03.2017 Определение от 18.05.2018 по гр.д.№523/17 на ВОС Определение №337/15.06.2018 по гр.д.№283/18 на ВАпС

Определение №344/17.10.2018 по гр.д.№3500/18 на ВКС

Определение №235/16.06.2020 по гр.д.№3500/18 на ВКС

 
55  Решение №54/14.03.2016

Определение №982/23.05.2018 по гр.д.№462/16 на БОС

Определение №2412/11.12.2018 по гр.д.№462/16 на БОС

Определение №332/05.10.2018 по гр.д.№296/18 на БАпС

Определение №42/11.02.2019 по ч.гр.д.№18/19 на БАпС

   
54  Решение №458/11.10.2017 Определение №966/22.05.2018 по гр.д.№1568/17 на БОС Определение №229/11.07.2018 по гр.д.№169/18 на БАпС

Определение №463/18.12.2018 по гр.д.№3821/18 на ВКС

Определение №238/30.06.2020 по гр.д.№3821/18 на ВКС

 
53  Решение №214/07.06.2017 Определение №416/27.02.2019 по гр.д.№1481/17 на ПОС Определение №190/07.05.2019 по гр.д.№216/19 на ПАпС Определение №215/12.06.2019 по гр.д.№2279/19 на ВКС  
52          
51  Решение №59/08.02.2017 Определение от 30.05.2018 по гр.д №8/17 на ОС Габрово Определение №278/25.07.2018 по гр.д.№338/18 на ВТАпС    
50  Решение №130/07.03.2018 Определение от 04.06.2018 по гр.д №17/18 на ОС Габрово Определение №268/19.07.2018 по гр.д.№327/18 на ВТАпС    
49  Решение №433/04.10.2017 Определение от 22.05.2018 по гр.д.№200/17 на КжОС Определение №261/13.06.2018 по гр.д.№309/18 на ПАпС

Определение №289/21.09.2018 по гр.д.№2811/18 на ВКС

Определение №228/16.06.2020 по гр.д.№2811/18 на ВКС

 
48  Решение №466/18.10.2017 Определение от 23.05.2018 по гр.д.№270/17 на РзОС Определение №403/10.7.2018 по гр.д.№337/18 на ВАпС

Определение №333/10.10.2018 по гр.д.№3352/18 на ВКС

Определение №233/16.06.2020 по гр.д.№3352/18 на ВКС

 
47  Решение №307/13.03.2019

Определение №433/22.10.2019 по гр.д.№100/19 на ЯОС

Определение от №11.11.2020 по гр.д.№100/19 на ЯОС

Определение №711/31.12.2019 по гр.д.№441/19 на БАпС

Определение №100053/20.01.2021 по гр.д.№529/20 на БАпС

   
46  Решение №202/04.04.2018 Определение от №11483/21.05.2018 по гр.д.№4952/18 на СГС Определение №2459/01.08.2018 по гр.д.№3779/18 на САпС    
45  Решение №236/25.04.2018 Определение от 21.05.2018г по гр.д.№31/18 на ГОС Определение №244/23.07.2018 по гр.д.№302/18 на ВТАпС    
44  Решение №566/30.11.2016 Определение №1198/14.05.2018 , по гр.д.№481/17 на ВОС Определение №578/26.09.2018 по гр.д.№440/18 ВАпС

Определение №420/22.11.2018 по гр.д.№3977/18 на ВКС

Определение №244/17.06.2020 по гр.д.№3977/18 на ВКС

 
43  Решение №218/12.06.2012 Определение №182/10.05.2018 , по гр.д.№295/13 на ШОС Определение №430/20.07.2018 по гр.д.№357/18 на ВАпС

Определение №333/04.10.2018 по гр.д.№3393/18 на ВКС

Определение №198/17.06.2020 по гр.д.№3393/18 на ВКС

 
 42          
 41  Решение №161/21.03.2018

Определение №158/24.04.2018 по гр.д.№108/18 на ШОС

Определение от 05.11.2019 по гр.д.№108/18 на ШОС

Определение №335/14.06.2018 по гр.д.№265/18 на ВАпС

Определение №773/09.12.2019 по гр.д.№613/19 на ВАпС

   
 40  Решение №198/04.04.2018 Определение №167/30.04.2018 по гр.д.№122/18 на ШОС Определение №372/03.07.2018 по гр.д.№307/18 на ВАпС

Определение №343/09.10.2018 по гр.д.№3358/18 на ВКС

Определение №191/15.06.2020 по гр.д.№3358/18 на ВКС

 
39  Решение №218/18.04.2018 Определение №171/09.05.2018 по гр.д.№139/18 на ШОС Определение №355/25.06.2018 по гр.д.№302/18 ВАпС Определение №336/04.10.2018 по гр.д.№3351/18 на ВКС  
38          
37          
36  Решение №187/27.03.2018 Определение от 28.05.2018 по гр.д.№710/18 на ВОС Определение №333/14.06.2018 по гр.д.№274/18 на ВАпС

Определение №274/30.07.2018 по гр.д.№2614/18 на ВКС

Определение №173/09.06.2020 по гр.д.№2614/18 на ВКС

 
35  Решение №875/26.10.2018 Решение №33/14.10.2019 по гр.д.№307/18 на ЯОС Определение №6/6.01.2020 по гр.д.№428/19 на БАпС

Определение №165/04.05.2020 по гр.д.№990/20 на ВКС

Определение №135/11.06.2020 по гр.д.№990/20 на ВКС

 
34  Решения №103,104,105 от 09.03.2017 Определение от 18.05.2018 по гр.д.№542/17 на ВОС Определение №502/16.08.2018 по гр.д.№385/18 на ВАпС

Определение №375/06.11.2018 по гр.д.№3635/18 на ВКС

Определение №239/16.06.2020 по гр.д.№3635/18 на ВКС

 
33          
32  Решение №415/28.09.2017 Определение №304/21.05.2018 по гр.д.471/17 на ДОС Определение №413 от 12.07.2018 по гр.д.№332/18 на ВАпС

Определение №331/01.10.2018 по гр.д.№3370/18 на ВКС

Определение №201/19.06.2020 по гр.д.№3370/18 на ВКС

 
 31  Решение №217/13.04.2018 Определение №404/17.05.2018 по гр.д.№93/18 на РзОС Определение №383/03.07.2018 по гр.д.№312/18 на ВАпС

Определение №330/01.10.2018 по гр.д.№3380/18 на ВКС

Определение №234/30.06.2020 по гр.д.№3380/18 на ВКС

 
 30  Решение №295/12.07.2017 Определение №407/21.05.2018 по гр.д.№176/17 на РзОС Определение №384/03.07.2018 по гр.д.№314/18 на ВАпС Определение №464/18.12.2018 по гр.д.№3266/18 на ВКС  
29  Решение №563/13.12.2017 Определение от 17.05.2018 по гр.д.№318/17 на РзОС Определение от 07.2018 по гр.д.№378/18 на ВАпС

Определение №452/11.12.2018 по гр.д.№4464/18 на ВКС

Определение №183/11.06.2020 по гр.д.№4464/18 на ВКС

 
28  Решение №189/27.03.2018 Определение от 16.05.2018 по гр.д.№4394/18 на СГС Определение №1867/14.06.2018 по гр.д.№2899/18 на САпС

Определение №284/13.09.2018 по гр.д.№2938/18 на ВКС

Определение №211/11.06.2020 по гр.д.№2938/18 на ВКС

 
27  Решение №14/17.01.2018 Определение №722/03.04.2018 по гр.д.№158/18 на ПОС Определение №231/22.05.2018 по гр.д.№255/18 на ПАпС

Определение №324/28.09.2018 по гр.д.№2770/18 на ВКС

Определение №195/17.06.2020 по гр.д.№2770/18 на ВКС

 
26  Решение №590/21.12.2017 Определение №1048/17.05.2018 по гр.д.№3154/17 на ПОС Определение №278/21.06.2018 по гр.д.№324/18 на ПАпС

Определение №313/04.10.2018 по гр.д.№2987/18 на ВКС

Определение №216/12.06.2020 по гр.д.№2987/18 на ВКС

 
25  Решение №99/09.03.2017 Определение №956/04.05.2018 по гр.д.№644/17 на ПОС Определение №297/06.07.2018г по гр.д.№341/18 на ПАпС

Определение №404/09.11.2018 по гр.д.№4126/18 на ВКС

Определение №186/11.06.2020 по гр.д.№4126/18 на ВКС

 
24  Решение №530/09.11.2016 Определение №955/04.05.2018 по гр.д.№2728/16 на ПОС Определение №360/07.09.2018г по гр.д.№414/18 на ПАпС

Определение №357/29.10.2018 по гр.д.№3796/18 на ВКС

Определение №210/11.06.2020 по гр.д.№3796/18 на ВКС

 
 23  Решение №35/27.01.2016 Определение №1014/10.05.2018 по гр.д.№239/16 на ПОС Определение №328/18.07.2018 по гр.д.№366/18 ПАпС

Определение №360/29.10.2018 по гр.д.№3396/18 на ВКС

Определение №218/12.06.2020 по гр.д.№3396/18 на ВКС

 
 22  Решение №42/31.01.2018 Определение №197/27.04.2018 по гр.д.№94/18 на ВТОС Определение №246/19.07.2018 по гр.д.№306/18 на ВТАпС    
21  Решение №89/01.03.2017 Определение от 03.05.2018 по гр.д.№482/17 на ВОС Определение №334/14.6.2018 по гр.д.№271/18 на ВАпС

Определение №332/01.10.2018 по гр.д.№3033/18 на ВКС

Определение №235/30.06.2020 по гр.д.№3033/18 на ВКС

 
20  Решение №412/01.09.2015

Определение №592/11.03.2016 по гр.д.№1611/15 на БОС

Решение №121/16.04.2018 по гр.д.№1611/15 на БОС

Определение №305/14.06.2016 по в.ч.гр.д.№225/16 БАпС

Решение №51/14.09.2018 по гр.д.№154/18 БАпС

Определение №268/03.10.2016 по гр.д.№3947/16 на ВКС

Определение №425/31.05.2019 по гр.д.№171/19 на ВКС
31.05.2019
19          
18  Решение №139/14.03.2018 Определение от 15.05.2018 по гр.д.№68/18 на РОС Определение №505/16.08.2108 по гр.д.№387/18 на ВАпС

Определение №303/02.10.2018 по гр.д.№3360/17 на ВКС

Определение №197/17.06.2020 по гр.д.№3360/17 на ВКС

 
17

 Решение №3/11.01.2017 и

 Решение №4/11.01.2017 

Прот. определение от 25.04.2018 по гр.д.№97/17 на ВОС

Определение №260134/08.07.2020 по гр.д.№97/17 на ВОС

Определение №326/13.06.2018 по гр.д.№248/18 ВАпС Определение №318/21.09.2018 по гр.д.№3099/18 на ВКС  
16  Решение №333/20.07.2016 Определение №1001/24.04.2018 по гр.д.№2016/16 на ВОС Определение №376/02.07.2018 по гр.д.№295/18 на ВАпС Определение №326/28.09.2018 по гр.д.№3354/18 на ВКС  
15          
14  Решение №187/12.05.2016 Определение №96/22.02.2018 по гр.д.№505/16 на ДОС Определение №212/19.04.2018 по гр.д.№162/18 на ВАпС

Определение №189/07.06.2018 по гр.д.№2222/18 на ВКС

Определение №441/03.12.2018 по гр.д.№2222/18 на ВКС
 
13  Решение №327/13.07.2016

Определение №116/28.02.2018 по гр.д.№600/16 на ДОС

Определение №556/15.07.2020 по гр.д.№600/16 на ДОС

Определение №230/25.04.2108 по гр.д.№182/18 на АпС Варн

Определение №462/18.12.2018 по гр.д.№2787/18 на ВКС

Определение №230/30.06.2020 по гр.д.№2787/18 на ВКС

 
12  Решение №502/26.10.2016 Определение №125/06.03.2018 по гр.д.№584/16 на ДОС Определение №219/19.04.2018 по гр.д.№166/18 на ВАпС

Определение №206/25.06.2018 по гр.д.№2227/18 на ВКС

Определение №422/04.12.2018 по гр.д.№2227/18 на ВКС

Определение №633/20.07.2020 по гр.д.№2227/18 на ВКС

 
11  Решение №390/20.09.2017

Определение №127/06.03.2018 по гр.д.№451/17 на ДОС

Определение №534/13.07.2020 по гр.д.№451/17 на ДОС

Определение №216/18.04.2018 по гр.д.№180/18 на ВАпС

Спряно с

Определение №268/30.07.2018 по гр.д.№2289/18 на ВКС

Определение №231/30.06.2020 по гр.д.№2289/18 на ВКС

 
10          
9  Решение №359/31.08.2017 Определение №641/13.03.2018 по гр.д.№1927/17 на ВОС Определение №255/14.05.2018 по гр.д.№212/18 на ВАпС

Определение №255/27.07.2018 по гр.д.№2543/18 на ВКС

Определение №220/15.06.2020 по гр.д.№2543/18 на ВКС

 
8  Решение №157/19.04.2017 Определение №142/14.03.2018 по гр.д.№343/17 на ДОС Определение №246/08.05.2018 по гр.д.№199/18 на ВАпС Определение №322/27.07.2018 по гр.д.№2810/18 на ВКС  
7  Решение №562/13.12.2017 Определение от 14.03.2018 по гр.д.№2747/17 на ВОС Определение №248/09.05.2018 по гр.д.№204/18 на ВАпС

Определение №277/13.08.2018 по гр.д.№2808/18 на ВКС

Определение №206/11.06.2020 по гр.д.№2808/18 на ВКС

 
6  Решение №332/20.07.2016

Определение от 28.12.2017 по гр.д.№1461/16 на ВОС

Определение от 20.03.2018 по гр.д.№1461/16 на ВОС

Определение №260395/18.08.2020 по гр.д.№1461/16 на ВОС

Определение от 01.02.2018 по гр.д.№47/18 на ВАпС

Определение №279/21.05.2018 по гр.д.№223/18 на ВАпС

Определение №260040/05.10.2020 по гр.д.№405/20 на ВАпС

Спряно с

Определение №275/30.07.2018 по гр.д.№2759/18 на ВКС
 
5  Решение №326/26.07.2017 Определение от 21.03.2018 по гр.д.№2279/17 на ВОС Определение №439/20.07.2018 по гр.д.№365/18 на ВАпС

Определение №3/03.01.2019 по гр.д.№4118/18 на ВКС

Определение №221/15.06.2020 по гр.д.№4118/18 на ВКС

 
4  Решение №120/01.03.2018 Определение от 23.03.2018 по гр.д.№501/18 на ВОС Определение №217/19.04.2018 по гр.д.№170/18 на ВАпС

Определение №295/18.09.2018 по гр.д.№2962/18 на ВКС

Определение №185/11.06.2020 по гр.д.№2962/18 на ВКС

 
3          
2  Решение №2113/21.02.2018 Onpeделение №5541/09.03.2018 по гр.д.№20306/14 на СГС      03.04.2018
1