Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Решения по съдебни дела за отнемане на имущество съгласно чл.13, ал.4 от ЗПКОНПИ

КПКОНПИ Първа инстанция Втора инстанция Трета инстанция В сила от
           
198  Решение №2238/25.09.2019 Решение №260093/19.03.2021 по гр.д.№654/19 на ХОС      
197  Решение №361/31.08.2017

Определение от 11.07.2018 по гр.д.№177/17 на КжОС

Решение №21040/12.03.2021 по гр.д №177/17 на КжОС

Определение №416/28.09.2018 по гр.д.№463/18 на ПАпС

Определение №426/06.12.2018 по гр.д.№4125/18 на ВКС

Определение №230/16.06.2020 по гр.д.№4125/18 на ВКС

 
196  Решение №309 и №310 от 14.08.2012 Решение №260040/05.03.2021 по гр.д.№528/12 на КюОС      
195  Решение №1608/24.07.2019

Решение №4/15.02.2021 по гр.д.№283/19 на ВдОС

     
194  Решения №2494, 2495/23.10.2019 Решение №260025/24.02.2021 по гр.д.№56/20 на ТОС      
193  Решение №124/07.03.2018

Определение от 10.09.2018 по гр.д.№43/18 на ТОС

Решение №260023/23.02.2021 по гр.д.№43/18 на ТОС

Определение №663/25.10.2018 по гр.д.№527/18 на ВАпС

Определение №8/08.01.2018 по гр.д.№4827/18 на ВКС

Определение №203/10.06.2020 по гр.д.№4827/18 на ВКС

 
192  Решение №152/06.02.2019 Решение №260014/11.02.2021 по гр.д.№155/19 на ТОС      
191  Решение №499, 500/01.11.2017

Определение №1595/21.06.2018 по гр.д.№2323/17 на ВОС

Решение №260004/22.01.2021 по гр.д.2323/17 на ВОС

Определение №584/28.09.2018 по ч.гр.д.№485/18 на ВАпС

Определение №373/05.11.2018 по гр.д.№4030/18 на ВКС

Определение №250/18.06.2020 по гр.д.№4030/18 на ВКС

 
190  Решение №123, 124/09.05.2013 Решение от 20.02.2017 по гр.д.№6469/13 на СГС Решение №12417/01.12.2020 по гр.д.№1246/18 на САпС    
189  Решение №818/29.05.2019 Решение №21/25.10.2020 по гр.д.№213/19 на ВдОС      
188  Решение №114/21.02.2018

Определение №915/28.11.2018 по гр.д.№137/18 на ХОС

Решение №260111/23.12.2020 по гр.д.№137/18 на ХОС

Определение №22/21.01.2019 по гр.д.№16/19 на ПАпС

Определение №109/13.03.2019 по гр.д.№972/19 на ВКС

Определение №233/30.06.2020 по гр. д.№972/19 на ВКС

 
187  Решение №1/07.01.2019 Решение №348/28.01.2021 по гр.д.№32/19 на БОС      
186  Решение №588/08.08.2018 Решение от 16.12.2020 по гр.д.№10878/18 на СГС      
185  Решение №2223/25.09.2019 Решение №338/02.11.2020 по гр.д.№1486/19 на БОС      
184  Решение №817/29.05.2019 Решение от 04.12.2020 по гр.д.№ 110/19 на МОС      
183  Решение №723/12.09.2018 Решение от 23.11.2020 по гр.д.№ 127/18 на МОС      
182  Решение №1075/11.12.2018 Решение №353/2.08.2019 по гр.д.№878/18 на ПлОС Решение №67/27.02.2020 по гр.д.№366/19 на ВТАпС Определение №745/05.11.2020 по гр.д.№1983/20 на ВКС 05.11.2020
181  Решение №1107/19.06.2019 Решение от 27.11.2020 по гр.д.№565/19 на ЛОС      
180  Решение №108/09.03.2017

Определение №408/11.06.2018 по гр.д.№150/17 на ВрОС

Определение №400/08.05.2019 по гр.д.№150/17 на ВрОС

Решение №260067/16.11.2020 по гр.д.№150/17 на ВрОС

Определение №2319/24.07.2018 по гр.д.№3678/18 на САС

Определение №2176/28.06.2019 по гр.д.№2962/19 на САС

   
179  Решение №449/21.10.2015

Определение №550/17.06.2016 по гр.д.№889/15 на СОС

Определение от 24.09.2019 по гр.д.№889/15 на СОС

Решение от 26.11.2020 по гр.д.№889/15 на СОС

Определение №38/06.01.2017 по гр.д.№5958/16 на САпС

Определение №1007/23.04.2020 по гр.д.№5958/19 на САпС

Определение №95/21.02.2019 по ч.гр.д.№902/17 на ВКС  
178  Решение №167/26.04.2017

Определение №70/11.04.2018 по гр.д.№112/17 на ТОС

Решение №260028/13.11.2020 по гр.д.№112/17 на ТОС

Определение №263/16.05.2018 по гр.д.№221/18 на ВАпС

Определение №246/26.07.2018 по гр.д.№2760/18 на ВКС

Определение №423/04.12.2018 по гр.д.№2760/18 на ВКС

Определение №302/20.07.2020 по гр.д.№2760/18 на ВКС

 
177  Решения №1326/03.07.2019 Решение №260050/26.10.2020 по гр.д.№399/19 на ВрОС      
176  Решение №1101/19.06.2019 Решение №338/02.11.2020 по гр.д.№1486/19 на БОС      
175  Решение №310/06.06.2018 Решение №293/28.06.2019 по гр.д.№449/18 на ВТОС Решение №20/22.01.2020 по гр.д.№344/19 на ВТАпС Определение №598/14.10.2020 по гр.д.№1654/20 на ВКС 14.10.2020
174  Решение №710/08.05.2019 Решение №260061/01.10.2020 по гр.д.№328/19 на ПлОС      
173  Решение №1513/17.07.2019 Решение №260049/8.10.2020 по гр.д.№467/19 на РОС      
172  Решение №778/04.10.2018 Решение от 30.07.2020 по гр.д.№262/18 на РзОС      
171  Решение №1718/31.07.2019 Решение от 14.10.2020 по гр.д.№233/19 на РзОС      
170  Решение №378/20.03.2019 Решение №260023/06.10.2020 по гр.д.№192/19 на РзОС      
169  Решение №87/14.02.2018

Определение от 06.07.2018 по гр.д.№44/18 на РзОС

Решение от 23.07.2020 по гр.д.№44/18 на РзОС

Определение №574/25.09.2018 по ч.гр.д.№467/18 на ВАпС

Определение №260150/13.11.2020 по гр.д.№476/20 на ВАпС

Определение №4/03.01.2019 по гр.д.№4539/18 на ВКС

Определение №222/15.06.2020 по гр.д.№4539/18 на ВКС

 
168  Решение №1024/28.11.2018

Определение от 20.12.2018 по гр.д.№308/18 на РзОС

Решение №260011/07.09.2020 по гр.д.№308/18 на РзОС

     
167  Решение №1332/03.07.2019

Определение №2267/31.07.2019 по гр.д.1258/19 на ВОС

Решение от 25.06.2020 по гр.д.№1258/19 на ВОС

Определение №530/27.08.2019 по гр.д.№413/19 на ВАпС Определение №42/21.01.2020 по гр.д.№94/20 на ВКС  
166  Решение №894/05.06.2019 Решение №260009/15.09.2020 по гр.д.№188/19 на ТОС      
165  Решение №285/22.06.2016 Решение №260535/15.09.2020 по гр.д.№2128/16 на ВОС      
164  Решение №491/23.10.2017

Определение №41/02.11.2018 по гр.д.№278/17 на РзОС

Решение №260010/07.09.2020 по гр.д.№278/17 на РзОС

Определение №818/28.12.2018 по гр.д.№646/18 на ВАпС

Определение №164/10.04.2019 по гр.д.№780/19 на ВКС

Определение №254/19.06.2020 по гр.д.№780/19 на ВКС

 
163  Решение №324/13.07.2016 Решение от 06.08.2020 по гр.д.№8714/2016 на СГС      
162  Решение №103/02.03.2011

Определение №1687/29.06.2018 по гр.д.№453/11 на ВОС

Решение №260421/21.08.2020 по гр.д.№453/11 на ВОС

Определение №575/25.09.2018 по гр.д.№445/18 на ВАпС

Определение №419/03.12.2018 по гр.д.№4235/18 на ВКС

Определение №238/16.06.2020 по гр.д.№4235/18 на ВКС

 
161  Решение №587/19.12.2017 Решение №254/14.09.2020 по гр.д.№557/18 на БОС      
160  Решения №1329, 1330 от 03.07.2019 Решение №137/10.07.2020 по гр.д.№1009/19 на БОС      
159  Решение №146/04.02.2019 Решение №238/31.08.2020 по гр.д.№177/19 на БОС Решение №4/10.02.2021 по гр.д.№452/20 на БАпС    
158  Решение №1051/05.12.2018 Решение №41/07.07.2020 по гр.д.№183/19 на СлОС      
157  Решение №952/07.11.2018 Решение №179/02.09.2020 по гр.д.№1722/18 на БОС      
156  Решения №908 и 909/31.10.2018 Решение №55/11.08.2020 по гр.д.№492/18 на СлОС      
155  Решение №311/06.06.2018 Решение №45/03.07.2020 по гр.д.№280/18 на СлОС Решение №540/22.10.2020 по гр.д.№275/20 на БАпС    
154  Решение №177/27.05.2015

Определение №1419/27.06.2016 по гр.д.№1485/15 на БОС

Решение №124/08.07.2020 по гр.д.№1485/15 на БОС

Определение №431/24.08.2016 по гр.д.№330/16 на БАпС

Определение №521/19.10.2016. по гр.д.№330/16 на БАпС

Решение №537/21.10.2020 по гр.д.№268/20 на БАпС

Определение №44/20.02.2019 по гр.д.№164/17 на ВКС  
153  Решение №269/23.05.2018 Решение №31/10.01.2020 по гр.д.№369/18 на ПлОС      
152  Решение №400/10.09.2015 Решение №353/06.07.2020 по гр.д.№912/15 на ВТОС     06.8.2020
151  Решение №362/04.07.2014

Определение №245/07.06.2018 по гр.д №657/14 на ВТОС

Решение №355/02.07.2020 по гр.д.№657/14 на ВТОС

Определение №274/19.07.2018 по гр.д.№333/18 на ВТАС    
150  Решение №991/21.11.2018 Решение №345/01.07.2020 по гр.д.№845/18 на ВТОС Решение №182/06.11.2020 по гр.д.№226/20 на ВТАпС    
149  Решение 578/01.08.2018 Решение №448/25.10.2019 по гр.д.№585/18 на ПлОС Решение №100185/09.07.2020 по гр.д.№459/19 на ВТАпС    
148  Решение №573, 574/01.08.2018 Решение №148/09.04.2020 по гр.д.№723/18 на РОС      
147  Решение №430/04.07.2018 Решение №269/22.07.2020 по гр.д.№476/18 на РОС     06.10.2020
146  Решение №271/23.05.2018 Решение №247/10.07.2020 по гр.д.№575/18 на РОС      
145  Решение №143/14.03.2018 Решение от 24.07.2020 по гр.д.№3476/18 на СГС      
144  Решение №46/15.02.2012 Решение от №7347/05.10.2016 по гр.д.№2424/12 на СГС Решение №2185/26.10.2017 по гр.д.№1476/17 на САпС

Определение №343/17.10.2018 по гр.д.№1172/18 на ВКС

Определение №652/31.07.2020 по гр.д.№1172/18 на ВКС

31.07.2020
143  Решение №1801/07.08.2019 Решение №260031/02.09.2020 по гр.д.№94/19 на СтЗОС      
142  Решение №1519/17.07.2019 Решение №90/12.06.2020 по гр.д.№182/19 на КжОС     12.07.2020
141  Решение №918/31.10.2018 Решение №503/30.07.2020 по гр.д.№786/18 на ПлОС      
140  Решение №831/12.10.2018 Решение №299/06.08.2020 по гр.д.№699/18 на РОС     06.09.2020
139  Решение №394/27.08.2015 Решениe №448/18.10.2016 по гр.д.№720/15 на ПлОС Решение №103/07.06.2017 по гр.д.№579/16 на ВТАпС

Определение №623/05.07.2018 по гр.д.№4939/17 на ВКС

Решение №83/20.07.2020 по гр.д.№4939/17 на ВКС

 

20.07.2020
138  Решение №657/22.08.2018 Решение №260009/01.09.2020 по гр.д.№215/18 на РзОС     01.10.2020
137  Решение №281/28.06.2017

Определение от 28.05.2018 по гр.д.№230/17 на ТОС

Решение №260007/31.08.2020 по гр.д.№230/17 на ТОС

Определение №356/25.06.2018 по гр.д.№284/18 ВАпС

Определение №300/01.10.2018 по гр.д.№3347/18 на ВКС

Определение №223/15.06.2020 по гр.д.№3347/18 на ВКС

 
136  Решение №216/07.06.2017

Определение №390/14.05.2018 по гр.д.№149/17 на РзОС

Решение №103/30.07.2020 по гр.д.№149/17 на РзОС

Определение №408/11.07.2018 по гр.д.№339/18 на ВАпС

Определение №260042/22.01.2021 по гр.д.№34/21 на ВАпС

Определение №384/14.11.2018 по гр.д.№3265/18 на ВКС

Определение №231/16.06.2020 по гр.д.№3265/18 на ВКС

 
135  Решение №179/03.05.2017

Определение от 21.05.2018 по гр.д.№122/17 на РзОС

Решение №260007/23.08.2020 по гр.д.№122/17. на РзОС

Определение №517/20.08.2018 по гр.д.№427/18 на АС Варна

Определение №338/08.10.2018 по гр.д.№3490/18 на ВКС

Определение №180/10.06.2020 по гр.д.№3490/18 на ВКС

 
134  Решение №839/17.10.2018

Определение от 16.03.2020 по гр.д.№281/18 на РзОС

Решение №98/24.07.2020 по гр.д.№281/18 на РзОС

Определение №327/22.06.2020 по гр.д.№209/20 на ВАпС

Определение №260177/26.11.2020 по гр.д.№431/20 на ВАпС

   
133  Решение №1054/05.12.2018 Решение №180/13.07.2020 по гр.д.№670/18 на ВрОС      
132  Решение №627/17.12.2014 Решение №4665/14.09.2017 по гр.д.№298/14 на БлОС Решение №1230/10.06.2020 по гр.д.№3216/18 на САпС    
131  Решение №1216/26.06.2019 Решение №81/06.07.2020 по гр.д.№198/19 на РзОС      
130  Решение №397/07.09.2015 Решение №273/19.02.2018 по гр.д.№2606/15 на ВОС Решение №76/19.06.2018 по гр.д.№181/18 на АпС-Варна

Определение №48/05.02.2019 по гр.д.№3733/18 на ВКС

Определение №481/17.06.2020 по гр.д.№3733/18 на ВКС

Решение №236/08.12.2020 по гр.д.№3733/18 на ВКС

 
129  Решение №503/02.10.2014 Решение №357 от 29.12.2017 по гр.д.№670/14 на ДОС

Решение №95/17.07.2018 по гр.д.№245/18 ВАпС

Определение №260007/12.01.2021 по гр.д.№18/21 на ВАпС

Определение №28/23.01.2019 по гр.д.№3296/18 на ВКС

Определение №461/09.06.2020 по гр.д.№3296/18 на ВКС

Определение №461/09.06.2020 по гр.д.№3296/18 на ВКС

Решение №233/07.01.2021 по гр.д.№3296/18 на ВКС

 

 
128  Решение №353/30.10.2013 Решение №540/05.04.2017 по гр.д.№3020/15 на ВОС Решение №138/19.10.2017 по гр.д.№340/17 на ВАпС

Определение №256/18.07.2018 по гр.д.№1348/18 на ВКС

Определение №516/08.07.2020 по гр.д.№1348/18 на ВКС

08.07.2020
127  Решение №331/29.07.2009 Решение №287/07.03.2017 по гр.д.№1574/2009 на ВОС Решение №82/03.07.2018 по гр.д.№118/18 на ВАпС

Определение №24/22.01.2019 по гр.д.№3726/18 на ВКС

Определение №450/17.06.2020 по гр.д.№3726/18 на ВКС

Решение №235/08.12.2020 по гр.д.№3726/18 на ВКС

 
126  Решение №130/06.06.2007 Решение №39/16.11.2016 по гр.д.№66/10 на РзОС Решение №99/19.07.2018 по гр.д.№503/17 на ВАпС

Определение №160/12.04.2019 по гр.д.3586/18 на ВКС

Определение №150/19.06.2020 по гр.д.№3586/18 на ВКС

Определение №528/13.07.2020 по гр.д.№3586/18 на ВКС

 
125  Решение №294/12.07.17 Решение №154/05.02.2020 по гр.д.№1799/17 на ПОС      
124  Решение №232/10.07.2013 Решение №500/24.01.2017 по гр.д.№9613/13 на СГС Решение №540/06.03.2018 по гр.д.№3340/17 на САпС

Определение №54/22.01.2019 по гр.д.№2359/18 на ВКС

Решение №84/20.06.2019 по гр.д.№2359/18 на ВКС

 
123  Решение №181/12.06.2013

Решение №324/11.07.2017 по гр.д.№627/13 на РОС

Определение №1056/11.08.2017 по гр.д.№627/13 РОС

Решение №230/12.09.2018 по гр.д.№48/18 на ВТАпС

Определение №240/10.06.2019 по гр.д.№197/19 на ВКС

Определение №164/17.06.2020 по гр.д.№197/19 на ВКС

 
122  Решение №306/13.03.2019 Решение №28/09.04.2020 по гр.д.№148/19 на СлОС      
121  Решение №714/08.05.2019 Решение от 24.02.2020 по гр.д.№160/19 на ТОС Решение №99/27.07.2020 по гр.д.№210/20 на ВАпС    
120  Решение №912/31.10.2018 Решение от 23.12.2019 по гр.д.№290/18 на РзОС     28.01.2020
119  Решение №838/17.10.2018 Решение №59/14.05.2020 по гр.д.270/18 на РзОС      
118  Решение №111/04.04.2012 Решение №7537/30.11.2018 по гр.д.№5335/12 на СГС Решение №2723/06.12.2019 по гр.д.№814/19 на САпС Определение №322/07.05.2020 по гр.д.№1116/20 на ВКС 07.05.2020
117  Решение №160/10.06.2013 Решение №8020/03.11.2016 по гр.д.№9614/13 на СГС

Решение №1454/22.06.2017 по гр.д.№787/17 на САпС

Решение №665/21.03.2019 по гр.д.№4774/18 на САпС

Решение №146/04.10.2018 по гр.д.№4087/17 на ВКС

Определение №354/14.05.2020 по гр.д.№3651/19 на ВКС

 

14.05.2020
116  Решение №285/01.08.2012 Решение №216/22.04.2016 по гр.д.№800/12 на СОС Решение №374/15.02.2019 по гр.д.№1649/17 на САпС Определение №334/27.04.2020 по гр.д.№3288/19 на ВКС 27.04.2020
115  Решение №36/28.01.2015 Решение №7180/17 по гр.д.№1316/15 на СГС Решение №2102/19.08.2019 по гр.д.№5581/18 на САпС Определение №420/15.05.2020 по гр.д.№4636/19 на ВКС 15.05.2020
114  Решение №71/22.02.2017 Решение №277/22.07.2019 по гр.д.№137/17 на ПзОС Решение №16/18.02.2020 по гр.д.№11/20 на ПАпС Определение №611/22.10.2020 по гр.д.№1622/20 на ВКС  
113  Решение №171/03.05.2017 Решение №7/06.01.2020 по гр.д.№1121/17 на ПОС Решение №89/10.08.2020 по гр.д.№102/20 на ПАпС    
112  Решение №597/08.08.2018

Определение №829/03.05.2018 по гр.д.№1915/17 на БОС

Определение №2503/20.12.2018 по гр.д.№1915/17 на БОС

Решение №87/30.04.2020 по гр.д.№1915/17 на БОС

Определение №246/23.07.2018 по гр.д.№199/18 на БАпС

Определение №187/13.05.2019 по ч.гр.д.№132/19 на БАпС

Определение №463/08.07.2020 по гр.д.№193/20 на БАпС

Определение №425/30.10.2020 по гр.д.№3117/20 на ВКС  
111  Решение №1045/05.12.2018 Решение №122/20.03.2020 по гр.д.№843/18 на РОС     20.04.2020
110  Решение №890/26.10.2018 Решение №408/04.11.2019 по гр.д.№731/18 на РОС     05.12.2019
109  Решение №829/12.10.2018 Решение №123/27.03.2020 по гр.д.№685/18 на РОС      
108  Решение №434/08.09.2016

Определение от 26.02.2018 по гр.д.№583/16 на ДОС

Решение №51/28.02.2020 по гр.д.№583/16 на ДОС

Определение №299/11.09.2018 по гр.д.№251/18 на БАпС   05.06.2020
 107  Решение №878/26.10.2018 Решение №28/24.02.2020 по гр.д.№37/19 на РзОС      
106  Решения №276 и 277/04.06.2014

Решение №1017/28.02.2020 по гр.д.№180/17 на БлОС

Определение 2506/11.06.2020 по гр.д.№180/17 на БлОС

     
105  Решение №182/10.05.2017

Определение №1086/15.01.2019 по гр.д.№5899/17 на СГС

Решение №1362/20.02.2020 по гр.д.№5899/17 на СГС

Определение №951/18.03.2019 по гр.д.№1159/19 на САпС

   
104  Решение №743/15.05.2019

Решение №26/07.02.2020 по гр.д.№143/19 на СсОС

     07.03.2020
103  Решение №527/18.07.2018

Решение №514/19.12.2019 по гр.д.№1900/18 БОС

Решение №56/17.01.2020 по гр.д.№1900/18 БОС

Решение №23/01.07.2020 по гр.д.№57/20 на БАпС   01.08.2020
102  Решение №236/14.06.2017

Определение №94/27.03.2018 по гр.д.№196/17 на ЯОС

Определение №154/25.04.2018 по гр.д.196/17 на ЯОС

Решение №43/27.12.2019 по гр.д.№196/17 ЯОС

Определение №242/19.07.2018 по гр.д.№188/18 на БАпС

Определение №236/13.06.2019 по ч.гр.д.№199/19 на БАпС

Решение №41/17.07.2020 по гр.д.№106/20 на БАпС

   
101  Решение №229/27.02.2019 Решение №4/03.01.2020 по гр.д.№150/19 на СсОС     04.02.2020
100  Решение №659/22.08.2018 Решение №90/11.12.2019 по гр.д.№387/18 на СлОС

Решение №15/01.04.2020 по гр.д.№28/20 на БАпС

   
99

 Решение №586/19.12.2017

Решение №580/30.10.2019 по гр.д.№159/17 на СтЗОС

     
98

 Решение №529/09.11.2016

Определение №517/22.03.2017 по гр.д.№1838/16 на БОС

Определение №2482/20.12.2018 по гр.д.№1838/16 на БОС

Решение №322/08.08.2019 гр.д.№1838/16 на БОС

Определение №204/09.06.2017 по гр.д.№167/17 на БАпС /отменително/

Определение №197/21.05.2019 по гр.д.№154/19 на БАпС

Определение №74/29.01.2020 по гр.д.№14/20 на БАпС

Определение №310/22.07.2020 по гр.д.№1768/20 на ВКС  
97

 Решение №156/10.06.2013 и

 Решение №158/10.06.2013
Решение №6144/28.08.2017 по гр.д.№9612/13 на СГС Решение №1475/14.06.2018 по гр.д.№6015/17 на САпС Определение №431/03.06.2019 по гр.д.№4071/18 на ВКС 03.06.2019
96  Решение №369/13.09.2017 Решение №86/10.07.2019 по гр.д.№210/17 на СсОС Решение №33/09.03.2020 по гр.д.№650/19 на ВАпС Определение №753/04.12.2020 по гр.д.№2646/20 на ВКС  
95  Решение №496/26.10.2016 Решение №24/19.07.2019 по гр.д.№373/16 на ВдОС      
94  Решение №326/13.07.2016

Определение №3965/23.08.2018 по гр.д.№191/16 БлОС

Решение №3908/02.09.2019 по гр.д.№191/16 на БлОС

     
93  Решение №389/27.08.2015

Определение №246/07.06.2018 по гр.д №882/15 на ВТОС

Решение №401/02.08.2019 по гр.д.№882/15 ВТОС

Определение №266/23.07.2018 по гр.д.№326/18 на ВТАпС

Решение №73/04.03.2020 по гр.д.№371/19 на ВТАпС

   
92  Решение №325/13.07.2016

Определение №1127/11.06.2018 по гр.д.№1191/16 на БОС

Определение №2516/28.12.2018 по гр.д.№1191/16 на БОС

Решение №251/19.08.2019 по гр.д.№1191/16 на БОС

Определение №330/05.10.2018 по гр.д.№288/18 на БАпС

Определение №129/08.04.2019 по гр.д.№81/19 на БАпС

Определение №667/16.12.2019 по гр.д.№431/19 на БАпС

Определение №175/05.05.2020 по гр.д.№961/20 на ВКС  
91  Решение №19/21.01.2015 Решение №5804/29.07.2019 по гр.д.№1020/15 на СГС Решение №10217/08.03.2021 по гр.д.№5798/19 на САпС    
90  Решение №457/11.10.2017 Решение №3155/11.07.2019 по гр.д.№255/17 на БлОС Решение №10055/18.01.2021 по гр.д.№4690/1920 на САпС    
89  Решение №270/15.06.2016 Определение №484/13.11.2017 по гр.д.№434/16 на РОС Решение №54/14.02.2020 по гр.д.№389/19 на ВАпС   14.02.2020
88  Решение №766/26.09.2018 Решение №152/26.07.2019 по гр.д.№256/18 на РзОС Решение №137/26.11.2019 по гр.д.№468/19 ВАпС

Определение №563/28.09.2020 по гр.д.№1293/20 на ВКС

Решение №263/18.12.2020 по гр.д.№1293/20 на ВКС

18.12.2020
87  Решение №300/29.06.2016 Решение №896/16.07.2019 по гр.д.№1270/16 на ВОС Решение №9/27.01.2020 по гр.д.№536/19 на ВАпС Определение №304/05.05.2020 по гр.д.№983/20 на ВКС  
86  Решение №438/07.10.2015 Решение №4309/13.06.2019 по гр.д.№12771/15 на СГС Решение №12019/24.09.2020 по гр.д.№4568/19 на САпС    
85  Решение №358/31.08.2017 Решение №4327/27.09.2018 по гр.д.№237/17 на БлОС Решение №1797/16.06.2019 по гр.д.№5996/18 на САпС

Определение №138/01.06.2020 по гр.д.№4229/19 на ВКС

Определение №560/16.06.2020 по гр.д.№4229/19 на ВКС

16.06.2020
84  Решение №452/28.09.2016 Решение №235/12.07.2018 по гр.д.№599/16 на ПкОС Решение №2066/09.08.2019 по гр.д.№5745/18 на САпС Определение №477/12.06.2020 по гр.д.№4768/19 на ВКС  
83  Решение №162/21.03.2018 Решение №85/10.07.2019 по гр.д.№72/18 на СсОС Решение №13/13.02.2020 по гр.д.№549/19 на ВАпС    
82  Решения №396, 397, 398/27.06.2018 Решение №80/03.07.2019 по гр.д.№161/18 на СсОС

Решение от 12.12.2019 по гр.д.№475/19 на ВАпС

Определение №260216/11.12.2020 по гр.д.№522/20 на ВАпС

Определение №633/20.07.2020 по гр.д.№920/20 на ВКС

Решение №191/04.12.2020 по гр.д.№920/20 на ВКС

 
81  Решение №469/05.11.2015 Решение №107/01.06.2017 по гр.д.№549/15 на ЛвОС Решение от 15.05.2019 гр.д.№349/17 на ВТАпС    
80  Решение №232/14.06.017 Решение от 23.05.2019 по гр.д.№285/17 на СлОС Решение №83/04.10.2019 по гр.д.№244/19 на БАпС Определение №106/13.05.2020 по гр.д.№884/20 на ВКС  
79  Решение №705/05.09.2018 Решение №115/07.06.2019 по гр.д.№234/18 на РзОС Решение №131/20.11.2019 по в.гр.д.№369/19 на ВАпС Определение №119/27.05.2020 по гр.д.№1106/20 на ВКС  
78  Решение №376/29.07.2015 Решение №25/17.01.2018 по гр.д.№780/15 на ВТОС Решение №272/03.12.2018 по гр.д.№120/18 на ВАпС

Определение №22/25.09.2019 по гр.д.№1021/19 на ВКС

Определение №220/22.07.2020 по гр.д.№1021/19 на ВКС

 
77  Решение №43/01.02.2017 Решение от 27.03.2019 по гр.д.№1503/17 на СГС      
76  Решение №264/01.07.2015 Решение от 21.11.2016 по гр.д.№457/15 на ХОС Решение от 07.08.2017 по гр.д.№17/17 на ПАпС

Определение №30/23.01.2019 по гр.д.№4458/17 на ВКС

Определение №133/09.06.2020 по гр.д.№4458/17 на ВКС

 
75  Решение №238/09.05.2018 Решение №383/27.03.2019 по гр.д.№1102/18 на ПОС     19.04.2019
74  Решение №548/16.12.2015 Решение №423/16.11.2017 по гр.д.№813/15 на ХОС Решение №215/26.11.2018, по гр.д.№458/18 на ПАпС

Определение №185/03.05.2019 по гр.д.№571/19 на ВКС

Определение №136/11.06.2020 по гр.д.№571/19 на ВКС

 
73  Решение №460/04.11.2015 Решение от 17.04.2019 по гр.д.№14291/15 на СГС Решение №1304/22.06.2020 по гр.д.№2873/19 на САпС    
72  Решение №140/29.04.2015 Решение от 15.02.2019 по гр.д.№5673/14 на СГС Решение №2906/30.12.2019 по гр.д.№2404/19 на САпС    
71  Решение №82/24.02.2011 Решение от 18.02.2019 по гр.д.№176/14 на СГС      
70  Решение №257/08.06.2016

Определение от 12.03.2018 по гр.д.№506/16 на ДОС

Решение №149/17.06.2019 по гр.д.№506/16 на ДОС

Определение №209/17.04.2018 по гр.д.№165/18 на ВАпС

Решение №126/15.11.2019 по гр.д.№460/19 на ВАпС

Определение №304/16.07.2018 по ч.гр.д.№2224/18 на ВКС  
69  Решение №419/30.09.2015 Решение №4493/30.08.2017 по гр.д.№428/15 на БлОС Решение №139/16.01.2019 гр.д.№5739/17 на САпС   06.03.2019
68  Решение №56/03.02.2010 Решение №5273/14.07.2017 по гр.д.№1463/10 на СГС Решение №447/22.02.2019 по в.гр.д.№5998/17 на САпС   09.05.2019
67  Решение №77/07.03.2012 Решение №6402/18.09.2017 по гр.д.№3698/12 на СГС Решение №2201/16.08.2018 по гр.д.№5830/17 на САпС Определение №378/24.04.2019 по гр.д.№4290/18 на ВКС 24.04.2019
66  Решение №444/21.09.2016 Решение №79/26.02.2019 по гр.д.№733/16 на РОС Решение №140/08.05.2020 по гр.д.№251/19 на ВТАпС    
65  Решение №263/21.06.2017 Решение №88/28.02.2019 по гр.д.№498/17 на ПлОС Решение №210/09.08.2019 по гр.д.№143/19 на ВТАпС

Определение №100/11.05.2020 по гр.д.№4321/19 на ВКС

Определение №178/30.06.2020 по гр.д.№4321/19 на ВКС

 
64  Решение №237/15.06.2017 Решение №55/11.02.2019 по гр.д.№479/17 на ПлОС Решение №254/24.10.2019 по гр.д.№208/19 на ВТАпС    
63  Решение №368/13.09.2017 Решение №190/09.05.2019 по гр.д.№700/17 на ПлОС Решение №156/04.06.2020 по гр.д.№454/19 на ВТАпС Определение №3/05.01.2021 по гр.д.№2812/20 на ВКС  
62  Решение №288/04.07.2017 и №289/04.07.2017 Решение №176/25.04.2019 по гр.д.№571/17 на ВТОС Решение №4/07.01.2020 по гр.д.№268/19 на ВТАпС    
61  Решение №180/10.05.2017 Решение №111/28.03.2019 по гр.д.№705/17 на БОС Определение №176/02.03.2020 по гр.д.№54/20 на БАпС Определение №320/23.09.2020 по гр.д.№2622/20 на ВКС  
60  Решение №364/19.11.2013 Решение №48/02.03.2017 по гр.д.№2263/13 на БОС Решение №5/09.02.2018 по в.гр.д.№357/17 на БАпС Определение №350/13.05.2019 по гр.д.№3123/18 на ВКС  
59  Решение №1/14.01.2015 Решение №584/28.04.2016 по гр.д.№170/15 на ВОС Решение №130/22.07.2016 по гр.д.№326/16 на ВАпС

Определение №993/14.12.2018 по гр.д.№4866/16 на ВКС

Решение №54/13.05.2019 по гр.д.№4866/16 на ВКС

13.05.2019
58  Решение №31/25.01.2017 Решение №10/06.03.2019 по гр.д.№48/17 на СлОС     05.04.2019
57  Решение №58/29.02.2012 Решение №82/11.03.2016 по гр.д.№867/12 на БОС

Решение №77/29.06.2016 по гр.д.№187/16 на БАпС

Решение №31/21.06.2018 по гр.д.№415/17 на БАпС

Решение №257/19.12.2017 по к.гр.д.№4902/16 на ВКС

Определение №65/13.02.2019 по гр.д.№526/19 на ВКС

Определение №177/30.06.2020 по гр.д.№526/19 на ВКС

 
56  Решение №547/06.12.2017 Решение №142/22.04.2019 по гр.д.№1914/17 на БОС Решение №68/12.09.2019 по гр.д.№208/19 на БАпС Определение №310/05.05.2020 по гр.д.№219/20 На ВКС 05.05.2020
55  Решение №62/11.02.2015

Определение №1748/16.07.2015 по гр.д.№864/15 на БОС

Определение №661/18.03.2016 по гр.д.№864/15 на БОС.

Определение №1353/17.06.2016 по гр.д.№864/15 на БОС

Определение №1374/12.07.2018 по гр.д.№864/15 на БОС

Определение №2399/07.12.2018 по гр.д.№864/15 на БОС

Решение №162/12.04.2019 по гр.д.№864/15 на БОС

Определение №308/15.06.2016 по гр.д.№216/16 на БАпС

Определение №394/25.07.2016 по гр.д.№308/16 на БАпС

Определение №269/17.08.2018 по ч.гр.д.№246/18 на БАпС

Определение №63/22.02.2019 по гр.д.№16/19 на БАпС 

Решение №76/11.10.2019 по гр.д.№224/19 на БАпС

Определение 121/13.01.2021 по гр.д.№389/20 на БАпС

Определение №585/29.06.2020 по гр.д.№362/2020 на ВКС

Решение №111/07.10.2020 по гр.д.№362/2020 на ВКС

 
54  Решение №139/05.04.2017 на КОНПИ

Решение №57/08.03.2019 по гр.д.№523/17 на БОС

Решение №406/15.05.2019 по гр.д.№523/17 на БОС

Решение №67/02.10.2019 по гр.д.№209/19 на БАпС

Определение №555/15.06.2020 по гр.д.№271/20 на ВКС

Решение №157/12.02.2021 по гр.д.№271/20 на ВКС

 
53  Решение №43/09.03.2016 Решение от 17.05.2017 по гр.д.№94/16 на ВдОС Решение №716/27.03.2019 по гр.д.№5390/17 на САпС Определение №842/05.12.2019 по гр.д.№3360/19 на ВКС  
52  Решение №521/15.10.2014

Решение №255/01.07.2016 по гр.д.№980/14 на РОС

Решение №357/05.10.2016 по гр.д.№980/14 на РОС

Решение №214/02.10.2017 по гр.д.№558/16 ВТАпС

Определение №297/25.09.2018 по гр.д.№1350/18 на ВКС

Определение №152/11.06.2020 по гр.д.№1350/18 на ВКС

 
51  Решение №201/07.06.2012 Решение №9257/21.12.2016 по гр.д.№8117/12 на СГС Решение №2281/07.11.2017 по гр.д.№2023/17 САпС

Определение №597/29.06.2018 по гр.д.№1180/18 на ВКС

Решение №187/13.12.2018 по гр.д.№1180/18 на ВКС
13.12.2018
50  Решение №418/25.09.2015

Определение №11167/16.05.2018 по гр.д.№12177/15 на СГС

Решение №461/21.01.2019 по гр.д.№12177/15 на СГС

Определение №2705/22.08.2018 по гр.д.№3596/18 на САпС   21.02.2019
49  Решение №169/26.04.2017 Решение №374/25.01.2019 по гр.д.№119/17 БлОС Решение №12563/30.12.2020 по гр.д.№2974/19 на САпС    
48  Решение №276/24.07.2012 Решение от 25.10.2016 по гр.д.№10405/12 на СГС Решение №1553/04.07.2017 по гр.д.№678/17 на САпС

Определение №572/18.06.2018 по гр.д.№4371/17 на ВКС

Решение №230/21.01.2019 по гр.д.№4371/17 на ВКС

21.01.2019
47  Решение №230/09.06.2017

Решение №3984/24.08.2018 по гр.д.№150/17 на БлОС

Решение №1823/18.07.2019 по гр.д.№5906/18 на САпС

Определение №61/06.02.2020 по гр.д.№3930/19 на ВКС

Решение №86/11.06.2020 по гр.д.№3930/19 на ВКС

16.11.2018
46

 Решение №80/12.03.2012

и

 Решение №81/12.03.2012

Решение №3588/06.07.2016 по гр.д.№169/12 на БлОС

 

 

Решение №685/27.03.2017 по в.гр.д.№4229/16 на САпС

Решение №1616/02.07.2019 по в.гр.д.№3270/18 на САпС


Определение №40/22.01.2018 по гр.д.№2636/17 на ВКС

Решение №71/25.06.2018 по гр.д.№2636/17 на ВКС

Определение №311/05.05.2020 по гр.д.№4499/19 на ВКС

Решение №242/10.02.2021 по гр.д.№4499/19 на ВКС

10.02.2021
45  Решение №126/25.06.2008 Решение №4975/16.09.2011 по гр.д.№2849/2008 на СГС Решение №2299/ 05.12.2016 по гр.д.№2825/12 на САпС Определение №25/ 09.01.2019 по гр.д.№1860/18 на ВКС 09.01.2019
44  Решение №310/29.06.2011 Решение от 05.10.2018 по гр.д.№10078/11 на СГС      
43  Решение №333/15.07.2011 Решение от 27.09.2018 по гр.д.№9657/11 на СГС

Определение от 02.07.2019 по гр.д.73/19 на САпС

Решение №10060/19.01.2021 по гр.д.№73/19 на САпС

Определение №444/11.10.2019 по гр.д.№3621/19 на ВКС  
42  Решение №282/07.11.2007

Решение от 26.09.2018 по гр.д.№4391/2007 на СГС

Решение от 29.07.2019 по гр.д.№4391/2007 на СГС

Определение №22/04.01.2019 по гр.д.№6127/18 на САпС

Решение №745/14.04.2020 по гр.д.№5789/18 на САпС

   
41  Решение №15/22.01.2014 Решение №7219/16.11.2018 по гр.д.№1000/14 на СГС Решение №2817/17.12.2019 по  гр.д.№4364/19 на САпС    
40  Решение №418/31.08.2016 Решение №70/15.06.2017 по гр.д.№233/16 на СсОС Решение №89/11.07.2018 по гр.д.№234/18 на ВАпС

Определение №29/25.01.2019 по гр.д.№3734/18 на ВКС

Определение №557/16.06.2020 по гр.д.№3734/18 на ВКС

Решение №175/26.11.2020 по гр.д.№3734/18 на ВКС

 
39  Решение №500/02.10.2014 Решение №211/08.08.2016 по гр.д.№1810/14 на БОС Решение №28/15.06.2018 гр.д №100/18 БАпС

Определение №239/10.06.2019 по гр.д.№550/19 на ВКС

Определение №187/02.07.2020 по гр.д.№550/19 на ВКС

 
38  Решение №146/05.04.2017 Решение №4/03.01.2019 по гр.д.№739/17 на РОС     08.02.2019
37  Решение №239/09.05.2018 Решение от №4/03.01.2019 по гр.д.№198/18 на ЛОС     27.03.2019
36  Решение №360/31.08.2017 Решение №2156/12.12.2018 по гр.д.№1928/17 на ВОС     17.01.2019
35  Решение №297/12.07.2017 Решение №259/26.11.2018 по гр.д.№417/17 на ЛОС Решение №225/14.08.2019 по гр.д.№48/19 на ВТАпС Определение №260/24.04.2020 по гр.д.№4603/19 на ВКС  24.04.2020
34  Решение №197/25.05.2017 Решение №39/16.10.2018 по гр.д.№186/17 на ВдОС Определение от 10.04.2020 по гр.д.№3829/19 на САпС    
33  Решение №146/29.05.2013 Решение №768/08.06.2016 на ВОС по гр.д.№1689/13г. Решение №30/08.03.2017 по в.гр.д.№496/16 на ВАпС Решение №137/02.11.2018 по гр.д.№2507/17 на ВКС 02.11.2018
32  Решение №412/16.09.2015 Решение №121/16.04.2018 по гр.д.№1611/15 на БОС Решение №51/14.09.2018 по в.гр.д.№154/18 на БАпС Определение №425/31.05.2019 по гр.д.№171/19 на ВКС 31.05.2019
31  Решение №300/18.09.2013 Решение №490/12.12.2016 по гр.д.№1904/13 на БОС Решение №37/03.05.2017 по гр.д.№63/17 на БАпС

Определение №163/06.03.2018 по гр.д.№4162/17 на ВКС

Решение №100/16.07.2018 по гр.д.№4162/17 на ВКС

16.07.2018
30  Решение №523/30.11.2011 Решение №185/08.01.2018 по гр.д.№16369/11 на СГС     13.07.2018
29  Решение №10/18.01.2012 Решение №224/07.07.2015 по гр.д.№109/12 на БОС Решение №164/01.02.2017 по гр.д.№467/16 на БАпС

Определение №209/26.03.2018 по гр.д.№3387/17 на ВКС

Определение №302/01.10.2018 по гр.д.№3387/17 на ВКС

Определение №145/17.06.2020 по гр.д.№3387/17 на ВКС

 
28  Решение №446/17.09.2014 Решение №110/05.05.2017 по гр.д.№1717/14 на БОС Решение №88/13.10.2017 по гр.д.№240/17 на Апелативен съд - Бургас Определение №691/27.07.2018 по гр.д.№634/18 на ВКС 27.07.2018
27  Решение №399/10.09.2015

Решение №1105/15.08.2018

по гр.д.№2465/18 на ПОС
Решение №3/22.01.2019 по гр.д.№603/18 на ПАпС

Определение №428/13.11.2019 по гр.д.№1532/19 на ВКС

Определение №569/22.06.2020 по гр.д.№1532/19 на ВКС

 
26  Решение №128/23.04.2015 Решение №52/25.11.2016 по гр.д.№177/15 на ЯОС Решение №58/15.06.2017 по гр.д.№114/17 на БАпС Определение №697/27.07.2018 по гр.д.№4917/17 на ВКС 27.07.2018
25  Решение №345/20.07.2015 Решение от 12.07.2018 по гр.д.№9531/15 на СГС Определение от 04.12.2018 по гр.д.№4390/18 на САпС Определение №138/21.03.2019 по гр.д.№631/19 на ВКС  
24  Решение №389/20.09.2017 Решение №25/05.07.2018 по гр.д.№238/17 на РзОС Решение №172/28.12.2018 по гр.д.№505/18 на ВАпС Решение №35/24.4.2020 по гр.д.№1939/19 на ВКС  
23  Решение №385/17.12.2013

Решение №437/22.10.2014 и Решение №510/02.12.2014 по гр.д.№937/13 на ХОС

 

 Решение №515/09.12.2015 по гр.д.№604/15 на ХОС

 

 

 

С Решение №65/15.04.2015 по в.гр.д.№94/15 на ПАпС са отменени Решение №437/22.10.2014 и Решение №510/02.12.2014 по гр.д.№937/13 на ХОС

 

С Решение №88/10.05.2016 по гр.д.№169/16 на ПАпС е отменено Решение №515/09.12.2015 по гр.д.№604/15 на ХОС

 

Решение №122/20.06.2018 по в.гр.д.№434/17 на ПАпС

 

 

 

  С Определение №345/21.06.2016 на ВКС е изменено Решение №88/10.05.2016 по гр.д.№169/16 на ПАпС в частта за разноските

С Решение №173/19.07.2017 по гр.д.№3890/16 ВКС се отменя Решение №88/10.05.2016 по гр.д.№169/16 на ПАпС

Определение №9/8.01.2019 по гр.д.№3235/18 на ВКС

Определение №143/08.06.2020 по гр.д.№3235/18 на ВКС

 
22  Решение №126/29.03.2017 Решение №497/20.12.2017 по гр.д.№244/17г.на ПзОС Решение №92/21.05.2018 по гр.д.№104/18 на ПАпС Определение №82/04.02.2019 по гр.д.№3601/18 на ВКС 04.02.2019
21  Решение №95/18.03.2015 Решение №133/26.04.2017 по гр.д.№524/15 на БОС Решение №97/06.11.2017 по гр.д.№205/17 на БАпС

Определение №198/21.06.2018 по гр.д.862/18 на ВКС

Определение №510/ 29.05.2020 по гр.д.№862/18 на ВКС

29.05.2020
20  Решение №376/03.12.2013 Решение №37/11.02.2015 по гр.д.№918/13 на ДОС

Решение №132/03.08.2015 по гр.д.№252/15 на ВАпС

Решение №105/06.07.2017 по гр.д.№150/17 на ВАпС

Решение №259/28.03.2017 по гр.д.№230/16 на ВКС

Решение №78/30.05.2018 по гр.д.№3910/17 на ВКС
30.05.2018
19  Решение №73/16.03.2016 Решение №1/22.02.2017 гр.д.№135/16 на РзОС

Решение №85/06.06.2017 по гр.д.№167/17 на ВАпС

Решение №69/14.06.2020 по гр.д.№90/19 на ВАпС

Определение №412/31.05.2018 по гр.д.№4143/17 на ВКС

Решение №200/14.02.2019 по гр.д.4143/17 на ВКС

 
18  Решение №94/18.03.2015 Решение №503/01.12.2016 по гр.д.№301/15 ПзОС Решение №173/02.10.2017 по гр.д.№76/17 на ПАС Определение №313/04.05.2018 по гр.д . №203/18 на ВКС 04.05.2018
17  Решение №630/17.12.2014 Решение №1306/01.11.2016 на ВОС

Решение №28/06.03.2017 на ВАпс

Решение №162/07.12.2018 по гр.д.№242/18 на ВАпС

Решение №97/18.05.2018 по гр.д.№3224/17 на ВКС  
16  Решение №48/11.02.2009 Решение №1750/20.03.2018 по гр.д.№6938/2009 на СГС Решение №2060/08.08.2019 по гр.д.№5040/18 на САпС Определение №551/12.06.2020 по гр.д.№4902/19 на ВКС 12.06.2020
 15  Решение №193/18.05.2016 Решение №17/05.06.2017 по гр.д.№139/16 на РзОС Решение №10/05.02.2018 по гр.д.№520/17 на ВАпС

Определение №183/06.03.2019 по гр.д.№1998/18 на ВКС

Решение №147/16.09.2019 по гр.д.№1998/18 на ВКС

16.09.2019
 14  Решение №38/28.01.2015 Решение от 23.03.2018 по гр.д.№5307/15 на СГС Решение №1429/14.06.2019 по гр.д.№2852/18 на САпС

Определение №108/14.05.2020 по гр.д.№401/20 на ВКС

Определение №488/23.06.2020 по гр.д.№401/20 на ВКС

23.06.2020
 13  Решение №407/22.10.2009 Решение №5488/24.07.2017 по гр.д.№4161/12 на СГС Решение №1066/30.04.2018 по гр.д.№4908/17 на САпС   19.06.2018
12  Решение №141/14.04.2016 Решение №192/15.02.2018 по гр.д.№957/16 на ПОС Решение №213/21.11.2018 по гр.д.№283/18 на ПАпС

Определение №129/26.03.2019 по гр.д.№623/19 на ВКС

Определение №460/09.06.2020 по гр.д.№623/19 на ВКС

Решение №165/13.10.2020 по гр.д.№623/19 на ВКС

 
11  Решение №202/05.06.2015 Решение №131/17.04.2018 по гр.д.№72/15 на СтЗОС Решение №47/21.03.2019 по гр.д.№71/19 на ПАпС

Определение №419/07.11.2019 по гр.д.№2599/19 на ВКС

Определение №144/09.06.2020 по гр.д.№2599/19 на ВКС

 
 10  Решение №549/29.10.2014 Решение №43/09.02.2018 по гр.д.№18/15 на СтЗОС Решение №214/22.11.2018 по гр.д.№525/18 на ПАпС Определение №629/24.07.2019 по гр.д.№1668/19 на ВКС 24.07.2019
9  Решение №496/02.10.2014 Решение №278/10.06.2016 по гр.д.№1132/14 на ПлОС Решение №77/02.05.2017 по гр.д.№378/16 на ВТАС Определение №438/16.05.2018 по гр.д.№3098/17 на ВКС 16.05.2018
 8  Решение №315/28.07.2010 Решение №84/03.04.2015 по гр.д.№353/10 на ЛОС Решение №62/12.04.2018 по гр.д.№237/17 на ВТАС

Определение №115/18.02.2019 по гр.д.№3026/18 на ВКС

Решение №125/17.06.2019 по гр.д.№3026/18 на ВКС
17.06.2019
 7  Решение №155/23.07.2008 Решение от 16.05.2013 по гр.д.№466/2008 на КОС Решение №1364/30.06.2016 по гр.д.№2858/15 на САпС Определение №140/26.02.2018 по гр.д.№2918/17 на ВКС 26.02.2018
 6  Решение №363/04.07.2014 Решение №5989/14.07.2016 по гр.д.№9955/14 на СГС Решение №353/09.02.2018 по гр.д.№592/17 на САпС   30.10.2018
 5  Решение №318/01.07.2011

Решение №302/24.02.2015 по гр.д.№1293/11 на ВОС

Решение №12/06.01.2017 по гр.д.№1293/11 на ВОС

Решение №167/27.10.2015 по гр.д.№336/15 на ВАпС

Решение №43/04.04.2017 на гр.д.№99/17 ВАпС

Определение №399/21.04.2016 по гр.д.№1225/16 на ВКС

Определение №140/20.02.2018 по гр.д.№2955/17 на ВКС

21.04.2016


20.02.2018

 4  Решение №434/04.10.2017 Решение №5/26.02.2018 по гр.д.№256/17 на РОС     26.02.2018
 3  Решение №341/28.07.2016 Решение №9/08.02.2018 по гр.д.№1270/16 на БОС Решение №25/25.05.2018 по гр.д.№88/18 на БАпС

Определение №2/03.01.2019 по гр.д.№3506/18 на ВКС

Определение №163/17.06.2020 по гр.д.№3506/18 на ВКС

Определение №713/27.10.2020 по гр.д.№3506/18 на ВКС

 
 2  Решение №364/04.07.2014 Решение №33/28.03.2018 по гр.д.№1298/14 на БОС

Решение №58/11.10.2018 по гр.д.№163/18 на БАпСОпределение №679/18.12.2019 по гр.д.№430/19 на БАпС

Определение №235/23.04.2019 по гр.д.№682/19 на ВКС

Решение №208/03.10.2019 по гр.д.№682/19 на ВКС

Определение №99/12.03.2020 по гр.д.№648/20 на ВКС

 
 1  Решение №234/29.04.2013 Решение №350/08.08.2016 по гр.д.№509/14 на ВТОС Решение №284/20.12.2016 по гр.д.№490/16 на ВТАС Определение №79/31.01.2018 по гр.д.1692/17 на ВКС 31.01.2018