Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Решения по съдебни дела за отнемане на имущество съгласно чл.13, ал.4 от ЗПКОНПИ

 
КПКОНПИ Първа инстанция Втора инстанция Трета инстанция В сила от
           
122  Решение №306/13.03.2019 Решение №28/09.04.2020 по гр.д.№148/2019 на СлОС      
121  Решение №714/08.05.2019 Решение от 24.02.2020 по гр.д.№160/2019 на ОС Търговище      
120  Решение №912/31.10.2018 Решение от 23.12.2019 по гр.д.№290/2018 на ОС Разград     28.01.2020
119  Решение №838/17.10.2018 Решение №59/14.05.2020 по гр.д.270/2018 ОС Разград      
118  Решение №111/04.04.2012 Решение №7537/30.11.2018 по гр.д.№5335/2012 на СГС Решение №2723/06.12.2019 по гр.д.№814/2019 на САпС Определение №322/07.05.2020 по гр.д.№1116/2020 на ВКС 07.05.2020
117  Решение №160/10.06.2013 Решение №8020/03.11.2016 по гр.д.№9614/2013 на СГС

Решение №1454/22.06.2017 по гр.д.№787/2017 на САпС

Решение №665/21.03.2019 по гр.д.№ 4774/2018 на САпС

Решение №146/04.10.2018 по гр.д.№4087/2017 на ВКС

Определение №354/14.05.2020 по гр.д.№3651/2019 на ВКС

 

14.05.2020
116  Решение №285/01.08.2012 Решение №216/22.04.2016 по гр.д.№800/2012 на СОС Решение №374/15.02.2019 по гр.д.№1649/2017 на САпС Определение №334/27.04.2020 по гр.д.№3288/2019 на ВКС 27.04.2020
115  Решение №36/28.01.2015 Решение №7180/2017 по гр.д.№1316/2015 на СГС Решение №2102/19.08.2019 по гр.д.№5581/2018 на САпС Определение №420/15.05.2020 по гр.д.№4636/2019 на ВКС 15.05.2020
114  Решение №71/22.02.2017 Решение №277/22.07.2019 по гр.д.№137/2017 на ОС Пазарджик Решение №16/18.02.2020 по гр.д.№11/2020 на ПАпС    
113  Решение №171/03.05.2017 Решение №7/06.01.2020 по гр.д.№1121/2017 на ОС Пловдив      
112  Решение №597/08.08.2018

Определение №829/03.05.2018 по гр.д.№1915/17 на БОС

Определение №2503/20.12.2018 по гр.д.№1915/17 на БОС

Решение №87/30.04.2020 по гр.д.№1915/2017 на ОС Бургас

Определение №246/23.07.2018 по гр.д.№199/2018 на БАпС

Определение №187/13.05.2019 по ч.гр.д.№132/2019 на БАпС


   
111  Решение №1045/05.12.2018 Решение №122/20.03.2020 по гр.д.№843/2018 на ОС Русе      
110  Решение №890/26.10.2018 Решение №408/04.11.2019 по гр.д.№731/2018 на ОС Русе     05.12.2019
109  Решение №829/12.10.2018 Решение №123/27.03.2020 по гр.д.№685/2018 на ОС Русе      
108  Решение №434/08.09.2016

Определение от 26.02.2018 по гр.д.№583/2016 на ДОС

Решение №51/28.02.2020 по гр.д.№583/2016 на ОС Добрич

Определение №299/11.09.2018 по гр.д.№251/2018 на АпС Бургас   05.06.2020
 107  Решение №878/26.10.2018 Решение №28/24.02.2020 по гр.д.№37/2019 на ОС Разград      
106  Решения № 276 и 277/04.06.2014

Решение №1017/28.02.2020 по гр.д.№180/2017 на ОС Благоевград

     
105  Решение №182/10.05.2017

Определение №1086/15.01.2019 по гр.д.№5899/2017 на СГС

Решение №1362/20.02.2020 по гр.д.№5899/2017 на СГС

Определение №951/18.03.2019 по гр.д.№1159/2019 на САпС

   
104  Решение №743/15.05.2019

Решение №26/07.02.2020 по гр.д.№143/2019 на ОС Силистра

     
103  Решение №527/18.07.2018

Решение №514/19.12.2019 по гр.д.№1900/2018 БОС

Решение №56/17.01.2020 по гр.д.№1900/2018 БОС

     
102  Решение №236/14.06.2017

Определение №94/27.03.2018 по гр.д.№196/2017 на ЯОС

Определение №154/25.04.2018 по гр.д.196/2017 на ЯОС

Решение №43/27.12.2019 по гр.д.№196/2017 ЯОС

Определение №242/19.07.2018 по гр.д.№188/2018 на БАпС

Определение №236/13.06.2019 по ч.гр.д.№199/2019 на БАпС

   
101  Решение №229/27.02.2019 Решение №4/03.01.2020 по гр.д.№150/2019 на ОС Силистра     04.02.2020
100  Решение №659/22.08.2018 Решение №90/11.12.2019 по гр.д.№387/2018 на ОС Сливен

Решение №15/01.04.2020 по гр.д.№28/2020 на БАпС

   
99

 Решение №586/19.12.2017

Решение №580/30.10.2019 по гр.д.№159/2017 на ОС Стара Загора

     
98

 Решение №529/09.11.2016

Определение №517/22.03.2017 по гр.д.№1838/2016 на БОС

Определение №2482/20.12.2018 по гр.д.№1838/2016 на БОС

Решение №322/08.08.2019 гр.д.№1838/2016 на БОС

Определение №204/09.06.2017 по гр.д.№167/2017 на БАС /отменително/

Определение №197/21.05.2019 по гр.д.№154/2019 на БАпС
   
97

 Решение №156/10.06.2013 и

 Решение №158/10.06.2013
Решение №6144/28.08.2017 по гр.д.№9612/2013 на СГС Решение №1475/14.06.2018 по гр.д.№6015/2017 на САпС Определение №431/03.06.2019 по гр.д.№4071/2018 на ВКС 03.06.2019
96  Решение №369/13.09.2017 Решение №86/10.07.2019 по гр.д.№210/2017 на ОС Силистра Решение №33/09.03.2020 по гр.д.№650/2019 на ВАпС    
95  Решение №496/26.10.2016 Решение №24/19.07.2019 по гр.д.№373/2016 на ОС Видин      
94  Решение №326/13.07.2016

Определение №3965/23.08.2018 по гр.д.№191/2016 БлОС

Решение №3908/02.09.2019 по гр.д.№191/2016 на БлОС

     
93  Решение №389/27.08.2015

Определение №246/07.06.2018 по гр.д №882/2015 на ОС В.Търново

Решение №401/02.08.2019 по гр.д.№882/2015 ОС В.Търново

Определение №266/23.07.2018 по гр.д.№326/2018 на ВТАпС

Решение №73/04.03.2020 по гр.д.№371/2019 на ВТАпС

   
92  Решение №325/13.07.2016

Определение №1127/11.06.2018 по гр.д.№1191/2016 на БОС

Определение №2516/28.12.2018 по гр.д.№1191/2016 на БОС

Решение №251/19.08.2019 по гр.д.№1191/2016 на ОС Бургас

Определение №330/05.10.2018 по гр.д.№288/2018г на БАпС

Определение №129/08.04.2019 по гр.д.№81/2019г на БАпС

Определение №667/16.12.2019 по гр.д.№431/2019 на БАпС

Определение №175/05.05.2020 по гр.д.№961/2020 на ВКС  
91  Решение №19/21.01.2015 Решение №5804/29.07.2019 по гр.д.№1020/2015 на СГС      
90  Решение №457/11.10.2017 Решение №3155/11.07.2019 по гр.д.№255/2017 на ОС Благоевград      
89  Решение №270/15.06.2016 Определение №484/13.11.2017 по гр.д.№434/2016 на ОС Русе Решение №54/14.02.2020 по гр.д.№389/2019 на ВАпС   14.02.2020
88  Решение №766/26.09.2018 Решение №152/26.07.2019 по гр.д.№256/2018 на ОС Разград Решение №137/26.11.2019 по гр.д.№468/2019 ВАпС    
87  Решение №300/29.06.2016 Решение №896/16.07.2019 по гр.д.№1270/2016 на ОС Варна Решение №9/27.01.2020 по гр.д.№536/2019 на ВАпС Определение №304/05.05.2020 по гр. д.№983/2020 на ВКС  
86  Решение №438/07.10.2015 Решение №4309/13.06.2019 по гр.д.№12771/2015 на СГС      
85  Решение №358/31.08.2017 Решение №4327/27.09.2018 по гр.д.№237/2017 на БлОС Решение №1797/16.06.2019 по гр.д.№5996/2018 на САС Определение №138/01.06.2020 по гр.д.№4229/2019 на ВКС  
84  Решение №452/28.09.2016 Решение №235/12.07.2018г. по гр.д.№599/2016 на ОС Перник Решение №2066/09.08.2019 по гр.д.№5745/2018 на САпС Определение №477/12.06.2020 по гр.д.№4768/2019 на ВКС  
83  Решение №162/21.03.2018 Решение №85/10.07.2019 по гр.д.№72/2018 на ОС Силистра Решение №13/13.02.2020 по гр.д.№549/2019 на ВАпС    
82  Решение №199/04.04.2018 Решение №80/03.07.2019 по гр.д.№161/2018 на ОС Силистра      
81  Решение №469/05.11.2015 Решение №107/01.06.2017 по гр.д.№549/2015 на ОС Ловеч Решение от 15.05.2019 гр.д.№349/2017 на ВТАпС    
80  Решение №232/14.06.017 Решение от 23.05.2019 по гр.д.№285/2017 на ОС Сливен Решение №83/04.10.2019 по гр.д.№244/2019 на БАпС Определение №106/13.05.2020 по гр.д.№884/2020 на ВКС  
79  Решение №705/05.09.2018 Решение №115/07.06.2019 по гр.д.№234/2018 на РзОС Решение №131/20.11.2019 по в.гр.д.№369/2019 на ВАпС Определение №119/27.05.2020 по гр.д.№1106/2020 на ВКС  
78  Решение №376/29.07.2015 Решение №25/17.01.2018 по гр.д.№780/2015 на ОС Велико Търново Решение №272/03.12.2018 по гр.д.№120/2018 на ВАпС Определение №22/25.09.2019 по гр.д.№1021/2019 на ВКС  
77  Решение №43/01.02.2017 Решение от 27.03.2019 по гр.д.№1503/2017 на СГС      
76  Решение №264/01.07.2015 Решение от 21.11.2016 по гр.д.№457/2015 на ОС Хасково Решение от 07.08.2017 по гр.д.№17/2017 на ПАпС Определение №30/23.01.2019 по гр.д.№4458/2017 на ВКС  
75  Решение №238/09.05.2018 Решение №383/27.03.2019 по гр.д.№1102/2018 на ОС Пловдив     19.04.2019
74  Решение №548/16.12.2015 Решение №423/16.11.2017 по гр.д.№813/2015 на ОС - Хасково Решение №215/26.11.2018, по гр.д.№458/2018 на ПАпС Определение №185/03.05.2019 по гр.д.№571/2019 на ВКС  
73  Решение №460/04.11.2015 Решение от 17.04.2019 по гр.д.№14291/2015 на СГС      
72  Решение №140/29.04.2015 Решение от 15.02.2019 по гр.д.№5673/2014 на СГС Решение №2906/30.12.2019 по гр.д.№2404/2019 на САпС    
71  Решение №82/24.02.2011 Решение от 18.02.2019 по гр.д.№176/2014 на СГС      
70  Решение №257/08.06.2016

Определение от 12.03.2018 по гр.д.№506/2016 на ДОС

Решение №149/17.06.2019 по гр.д.№506/2016 на ДОС

Определение №209/17.04.2018 по гр.д.№165/2018 на ВАпС

Решение №126/15.11.2019 по гр.д.№460/2019 на ВАпС

Определение №304/16.07.2018 по ч.гр.д.№2224/2018 на ВКС  
69  Решение №419/30.09.2015 Решение №4493/30.08.2017 по гр.д.№428/2015 на БлОС Решение №139/16.01.2019 гр.д.№5739/2017 на САпС   06.03.2019
68  Решение №56/03.02.2010 Решение №5273/14.07.2017 по гр.д.№ 1463/2010 на СГС Решение №447/22.02.2019 по в.гр.д.№5998/2017 на САС   09.05.2019
67  Решение №77/07.03.2012 Решение №6402/18.09.2017 по гр.д.№3698/2012 на СГС Решение №2201/16.08.2018 по гр.д.№5830/2017 на САпС Определение №378/24.04.2019 по гр.д.№4290/2018 на ВКС 24.04.2019
66  Решение №444/21.09.2016 Решение №79/26.02.2019 по гр.д.№733/2016 на ОС Русе Решение №140/08.05.2020 по гр.д.№251/2019 на ВТАпС    
65  Решение №263/21.06.2017 Решение №88/28.02.2019 по гр.д.№498/2017 на ОС Плевен Решение №210/09.08.2019 по гр.д.№143/2019 на ВТАпС Определение №100/11.05.2020 по гр.д.№4321/2019 на ВКС  
64  Решение №237/15.06.2017 Решение №55/11.02.2019 по гр.д.№479/2017 на ОС Плевен Решение №254/24.10.2019 по гр.д.№208/2019 на ВТАпС    
63  Решение №368/13.09.2017 Решение №190/09.05.2019 по гр. д.№700/2017 на ОС Плевен Решение №156/04.06.2020 по гр.д.№454/2019 на ВТАпС    
62  Решение №288/04.07.2017 и №289/04.07.2017 Решение №176/25.04.2019 по гр. д.№571/2017 на ОС Велико Търново Решение №4/07.01.2020 по гр.д.№268/2019 на ВТАпС    
61  Решение №180/10.05.2017 Решение №111/28.03.2019 по гр.д.№705/2017 на БОС      
60  Решение №364/19.11.2013 Решение №48/02.03.2017 по гр.д.№2263/2013 на БОС Решение №5/09.02.2018 по в.гр.д.№357/2017 на БАпС Определение №350/13.05.2019 по гр.д.№3123/2018 на ВКС  
59  Решение №1/14.01.2015 Решение №584/28.04.2016 по гр.д.№170/2015 на ВОС Решение №130/22.07.2016 по гр.д.№326/2016 на ВАпС

Определение №993/14.12.2018 по гр.д. №4866/2016 на ВКС

Решение №54/13.05.2019 по гр.д. №4866/2016 на ВКС

13.05.2019
58  Решение №31/25.01.2017 Решение №10/06.03.2019г. по гр.д. №48/2017г. на СлОС     05.04.2019
57  Решение №58/29.02.2012 Решение №82/11.03.2016 по гр.д.№867/2012 на БОС

Решение №77/29.06.2016 по гр.д.№187/2016 на БАпС

Решение №31/21.06.2018 по гр.д. №415/17 на БАпС

Решение №257/19.12.2017 по к.гр.д.№4902/2016 на ВКС

Определение №65/13.02.2019г. по гр.д. №526/2019г. на ВКС

 
56  Решение №547/06.12.2017 Решение №142/22.04.2019 по гр.д.№1914/2017 на БОС Решение №68/12.09.2019 по гр.д.№208/2019 на БАпС Определение №310/05.05.2020 по гр.д.№219/2020 На ВКС 05.05.2020
55  Решение №62/11.02.2015

Определение №1748/16.07.2015 по гр.д.№864/2015 на БОС

Определение №661/18.03.2016 по гр.д.№864/2015 на БОС.

Определение №1353/17.06.2016 по гр.д.№864/2015 на БОС

Определение №1374/12.07.2018 по гр.д.№864/2015 на БОС

Определение №2399/07.12.2018 по гр.д.№864/2015 на БОС

Решение №162/12.04.2019 по гр.д.№864/2015 на БОС

Определение №308/15.06.2016 по гр.д.№216/2016г на БАС

Определение №394/25.07.2016 по гр.д.№308/2016 на БАпС

Определение №269/17.08.2018 по ч.гр.д.№246/2018 на БАпС

Определение №63/22.02.2019 по гр.дело №16/2019 на АпС Бургас 

Решение №76/11.10.2019 по гр.д.№224/2019 на БАпС

   
54  Решение №139/05.04.2017 на КОНПИ

Решение №57/08.03.2019 по гр.д.№523/2017 на БОС

Решение №406/15.05.2019 по гр.д.№523/2017 на БОС

Решение №67/02.10.2019 по гр.д.№209/2019 на БАпС Определение №555/15.06.2020 по гр.д.№271/2020 на ВКС  
53  Решение №43/09.03.2016 Решение от 17.05.2017 по гр.д.№94/2016 на ОС Видин Решение №716/27.03.2019 по гр.д.№ 5390/2017 на САпС Определение №842/05.12.2019 по гр.д.№3360/2019 на ВКС  
52          
51  Решение №201/07.06.2012 Решение №9257/21.12.2016г. по гр.д. №8117/2012г. на СГС Решение №2281/07.11.2017г. по гр.д. №2023/2017г. САС

Определение №597/29.06.2018г. по гр.д. №1180/2018г на ВКС

Решение №187/13.12.2018г. по гр.д. №1180/2018г. на ВКС
13.12.2018
50  Решение №418/25.09.2015

Определение №11167/16.05.2018г. по гр.д. №12177/2015г. на СГС

Решение №461/21.01.2019г по гр.д. №12177/2015г. на СГС

Определение №2705/22.08.2018г. по гр.д. №3596/2018г. на САпС   21.02.2019
49  Решение №169/26.04.2017 Решение №374/25.01.2019г. по гр. д. №119/2017г. БлОС      
48  Решение №276/24.07.2012 Решение от 25.10.2016г по гр.д. №10405/2012г. на Софийски градски съд Решение №1553/04.07.2017г. по гр.д. №678/2017г. на САпС

Определение №572/18.06.2018г. по гр.д. №4371/2017г. на ВКС

Решение №230/21.01.2019г по гр.д. №4371/2017г. на ВКС

21.01.2019
47  Решение №230/09.06.2017

Решение №3984/24.08.2018 по гр.д.№150/2017 на БлОС

Решение №1823/18.07.2019 по гр.д.№5906/2018 на САС

Определение №61/06.02.2020 по гр.д.№3930/2019 на ВКС

Решение №86/11.06.2020 по гр.д.№3930/2019 на ВКС

16.11.2018
46

 Решение №80/12.03.2012

и

 Решение №81/12.03.2012

Решение №3588/06.07.2016 по гр.д.№169/2012 на БлОС

 

 

Решение №685/27.03.2017 по в.гр.д.№4229/2016 на САС

Решение №1616/02.07.2019 по в.гр.д.№3270/2018 на САС


Определение №40/22.01.2018 по гр.д.№2636/2017 на ВКС

Решение №71/25.06.2018г. по гр.д. №2636/2017г. на ВКС

Определение №311/05.05.2020 по гр.д.№4499/2019 на ВКС

 
45  Решение №126/25.06.2008 Решение №4975/16.09.2011г. по гр.д. №2849/2008г. на Софийски градски съд Решение №2299/ 05.12.2016г. по гр.д. №2825/2012г. на Софийски апелативен съд Определение №25/ 09.01.2019г. по гр. д. №1860/2018г. на ВКС 09.01.2019
44  Решение №310/29.06.2011 Решение от 05.10.2018г по гр.д. №10078/2011г на СГС      
43  Решение №333/15.07.2011 Решение от 27.09.2018г по гр.д.№9657/2011г на СГС Определение от 02.07.2019 по гр.д.73/2019 на САпС Определение №444/11.10.2019 по гр.д.№3621/2019 на ВКС  
42  Решение №282/07.11.2007

Решение от 26.09.2018г по гр.д. №4391/2007г на СГС

Решение от 29.07.2019 по гр.д.№4391/2007 на СГС

Определение №22/04.01.2019 по гр.д.№6127/2018 на САпС

Решение №745/14.04.2020 по гр.д.№5789/2018 на САпС

   
41  Решение №15/22.01.2014 Решение №7219/16.11.2018г. по гр.д. №1000/2014г. на СГС Решение №2817/17.12.2019 по  гр.д.№4364/2019 на САпС    
40  Решение №418/31.08.2016 Решение №70/15.06.2017г. по гр.д. №233/2016г. на Окръжен съд - Силистра Решение №89/11.07.2018г. по гр.д. №234/2018г. на Апелативен съд - Варна Определение №29/25.01.2019 по гр.д.№3734/2018 на ВКС  
39  Решение №500/02.10.2014 Решение №211/08.08.2016г. по гр.д. №1810/2014г. на БОС Решение №28/15.06.2018г. гр.д №100/2018г. БАС Определение №239/10.06.2019 по гр.д.№550/2019 на ВКС  
38  Решение №146/05.04.2017 Решение №4/03.01.2019г. по гр. д. №739/2017г. на РОС     08.02.2019
37  Решение №239/09.05.2018 Решение от №4/03.01.2019г. по гр.д. №198/2018г. на ЛОС     27.03.2019
36  Решение №360/31.08.2017 Решение №2156/12.12.2018 г. по гр.д. №1928/2017г. на Варненския окръжен съд     17.01.2019
35  Решение №297/12.07.2017 Решение №259/26.11.2018 по гр.д.№417/2017 на ЛОС Решение №225/14.08.2019 по гр.д.№48/2019 на ВТАпС Определение №260/24.04.2020 по гр.д.№4603/2019 на ВКС  24.04.2020
34  Решение №197/25.05.2017 Решение №39/16.10.2018 по гр.д.№186/2017 на ОС Видин Определение от 10.04.2020 по гр.д.№3829/2019 на САпС    
33  Решение №146/29.05.2013 Решение №768/08.06.2016г. на ВОС по гр.д. №1689/2013г. Решение №30/08.03.2017 по в.гр.д.№496/2016 на ВАпС Решение №137/02.11.2018 по гр.д.№2507/2017 на ВКС 02.11.2018
32  Решение №412/16.09.2015 Решение №121/16.04.2018 по гр.д.№1611/2015 на ОС Бургас Решение №51/14.09.2018 по в.гр.д.№154/2018 на АС Бургас Определение №425/31.05.2019 по гр.д.№171/2019 на ВКС 31.05.2019
31  Решение №300/18.09.2013 Решение №490/12.12.2016г. по гр.д. №1904/2013г. на ОС- Бургас Решение №37/03.05.2017г. по гр.дело №63/2017г. на АС-Бургас

Определение №163/06.03.2018 по гр.д.№4162/2017 на ВКС

Решение №100/16.07.2018 по гр.д.№4162/2017 на ВКС

16.07.2018
30  Решение №523/30.11.2011 Решение №185/08.01.2018г. по гр. д. №16369/2011г. на СГС     13.07.2018
29          
28  Решение №446/17.09.2014 Решение №110/05.05.2017г. по гр.д.№1717/2014г. на Окръжен съд – Бургас Решение №88/13.10.2017г. по гр.д.№240/2017г. на Апелативен съд - Бургас Определение №691/27.07.2018г по гр.д. №634/2018г. на ВКС 27.07.2018
27  Решение №399/10.09.2015

Решение №1105/15.08.2018

по гр.д.№2465/2018 на ОС Пловдив
Решение №3/22.01.2019 по гр.д.№603/2018 на ПАпС    
26  Решение №128/23.04.2015 Решение №52/25.11.2016 по гр.д.№177/2015 на ОС Ямбол Решение №58/15.06.2017 по гр.д.№114/2017 на БАпС Определение №697/27.07.2018 по гр.д.№4917/2017 на ВКС 27.07.2018
25  Решение №345/20.07.2015 Решение от 12.07.2018 по гр.д.№9531/2015 на СГС Определение от 04.12.2018 по гр.д.№4390/2018 на САпС Определение №138/21.03.2019 по гр.д.№631/2019 на ВКС  
24  Решение №389/20.09.2017 Решение №25/05.07.2018 по гр.д.№238/2017 на ОС Разград Решение №172/28.12.2018 по гр.д.№505/2018 на ВАпС Решение №35/24.4.2020 по гр.д.№1939/2019 на ВКС  
23  Решение №385/17.12.2013

Решение №437/22.10.2014 и Решение №510/02.12.2014 по гр.д.№937/2013 на ХОС

 

 Решение №515/09.12.2015 по гр.д.№604/2015 на ОС Хасково

 

 

 

С Решение №65/15.04.2015 по в.гр.д.№ 94/2015 на ПАС са отменени Решение №437/22.10.2014 и Решение №510/02.12.2014 по гр.д.№937/2013 на ХОС

 

С Решение №88/10.05.2016 по гр.д.№169/2016 на ПАС е отменено Решение №515/09.12.2015 по гр.д.№604/2015 на ХОС

 

Решение №122/20.06.2018 по в.гр.д.№434/2017 на ПАС

 

 

 

  С Определение №345/21.06.2016 на ВКС е изменено Решение №88/10.05.2016 по гр.д.№169/2016 на ПАС в частта за разноските

С Решение №173/19.07.2017 по гр.д.№3890/2016 ВКС се отменя Решение №88/10.05.2016 по гр.д.№169/2016 на ПАС

Определение №9/8.01.2019 по гр.д.№3235/18 на ВКС

 
22  Решение №126/29.03.2017 Решение №497/20.12.2017г. по гр.д.№244/2017г.на ОС-Пазарджик Решение №92/21.05.2018 по гр.д.№104/2018 на ПАпС Определение №82/04.02.2019 по гр.д.№3601/2018 на ВКС 04.02.2019
21  Решение №95/18.03.2015 Решение №133/26.04.2017г. по гр.д. №524/2015г. на Окръжен съд - Бургас Решение №97/06.11.2017г. по гр.д. №205/2017г. на Апелативен съд-Бургас

Определение №198/21.06.2018г. по гр.д. 862/2018г. на ВКС

Определение №510/ 29.05.2020 по гр.д.№862/2018 на ВКС

29.05.2020
20  Решение №376/03.12.2013 Решение №37/11.02.2015г. по гр.д. №918/2013г. на ДОС

Решение №132/03.08.2015г. по гр.д. №252/2015г. на ВАпС

Решение №105/06.07.2017г. по гр.д. №150/2017г. на ВАпС

Решение №259/28.03.2017г. по гр.д. №230/2016г. на ВКС

Решение №78/30.05.2018г. по гр.д. №3910/2017г. на ВКС
30.05.2018
19  Решение №73/16.03.2016 Решение №1/22.02.2017г. гр.д. №135/2016г. на Окръжен съд - Разград Решение №85/06.06.2017г. по гр.д. №167/2017г. на Варненския апелативен съд

Определение №412/31.05.2018г. по гр.д. №4143/2017 г. на ВКС

Решение №200/14.02.2019г. по гр.д. 4143/2017 г на ВКС

 
18  Решение №94/18.03.2015 Решение №503/01.12.2016г. по гр.д.№301/2015г. Пазарджишки окръжен съд Решение №173/02.10.2017г. по гр. д. №76/2017г. на ПАС Определение №313/04.05.2018г. по гр.д . №203/2018г. на ВКС 04.05.2018
17  Решение №630/17.12.2014 Решение №1306/01.11.2016г. на Окръжен съд Варна

Решение №28/06.03.2017г. на Апелативен съд-Варна

Решение №162/07.12.2018г. по гр.д. №242/2018г на ВАпС

Решение №97/18.05.2018г. по гр.д. №3224/2017 на ВКС  
16  Решение №48/11.02.2009 Решение №1750/20.03.2018 по гр.д.№6938/2009 на СГС Решение №2060/08.08.2019 по гр.д.№5040/2018 на САпС Определение №551/12.06.2020 по гр.д.№4902/2019 на ВКС 12.06.2020
 15  Решение №193/18.05.2016 Решение №17/05.06.2017 по гр.д.№139/2016 на ОС  Разград Решение №10/05.02.2018 по гр.д.№520/2017 на АпС Варна Решение №147/16.09.2019 по гр.д.№1998/2018 на ВКС 16.09.2019
 14  Решение №38/28.01.2015 Решение от 23.03.2018 по гр.д.№5307/2015 на СГС Решение №1429/14.06.2019 по гр.д.№2852/2018 на САпС

Определение №108/14.05.2020 по гр.д.№401/2020 на ВКС

Определение №488/23.06.2020 по гр.д.№401/2020 на ВКС

23.06.2020
 13  Решение №407/22.10.2009 Решение №5488/24.07.2017г. по гр.д. №4161/2012г. на СГС Решение №1066/30.04.2018г. по гр.д. №4908/2017г. на САС   19.06.2018
12  Решение №141/14.04.2016 Решение №192/15.02.2018 по гр.д.№957/2016 на ОС Пловдив Решение №213/21.11.2018 по гр.д.№283/2018 на ПАпС Определение №129/26.03.2019 по гр.д.№623/2019 на ВКС  
11  Решение №202/05.06.2015 Решение №131/17.04.2018 по гр.д.№72/2015 на ОС Ст.Загора Решение №47/21.03.2019 по гр.д.№71/2019 на ПАпС    
 10  Решение №549/29.10.2014 Решение №43/09.02.2018 по гр.д.№18/2015 на ОС Ст.Загора Решение №214/22.11.2018 по гр.д.№525/2018 на ПАпС Определение №629/24.07.2019 по гр.д.№1668/2019 на ВКС 24.07.2019
9  Решение №496/02.10.2014 Решение №278/10.06.2016 по гр.д.№1132/2014 на ПЛОС Решение №77/02.05.2017 по гр.д.№378/2016 на ВТАС Определение №438/16.05.2018 по гр.д.№3098/2017 на ВКС 16.05.2018
 8  Решение №315/28.07.2010 Решение №84/03.04.2015 по гр.д.№353/2010 на ЛОС Решение №62/12.04.2018 по гр.д.№237/2017 на ВТАС

Определение №115/18.02.2019 по гр.д.№3026/2018 на ВКС

Решение №125/17.06.2019 по гр.д.№3026/2018 на ВКС
17.06.2019
 7  Решение №155/23.07.2008 Решение от 16.05.2013 по гр.д.№466/2008 на КОС Решение №1364/30.06.2016 по гр.д.№2858/2015 на САС Определение №140/26.02.2018 по гр.д.№2918/2017 на ВКС 26.02.2018
 6  Решение №363/04.07.2014 Решение №5989/14.07.2016 по гр.д.№9955/2014 на СГС Решение №353/09.02.2018 по гр.д.№592/2017 на САС   30.10.2018
 5  Решение №318/01.07.2011

Решение №302/24.02.2015 по гр.д.№1293/2011 на ВОС

Решение №12/06.01.2017 по гр.д.№1293/2011 на ВОС

Решение №167/27.10.2015 по гр.д.№336/2015 на ВАпС

Решение №43/04.04.2017 на гр.д.№99/2017 ВАпС

Определение №399/21.04.2016 по гр.д.№1225/2016 на ВКС

Определение №140/20.02.2018 по гр.д.№2955/2017 на ВКС

21.04.2016


20.02.2018

 4  Решение №434/04.10.2017 Решение №5/26.02.2018 по гр.д.№256/2017 на РОС     26.02.2018
 3  Решение №341/28.07.2016 Решение №9/08.02.2018 по гр.д.№1270/16 на БОС Решение №25/25.05.2018 по гр.д.№88/2018 на БАС Определение №2/03.01.2019 по гр.д.№3506/2018 на ВКС  
 2  Решение №364/04.07.2014 Решение №33/28.03.2018 по гр.д.№1298/14 на БОС

Решение №58/11.10.2018 по гр.д.№163/2018 на БАСОпределение №679/18.12.2019 по гр.д.№430/2019 на БАпС

Определение №235/23.04.2019 по гр.д.№682/2019 на ВКС

Решение №208/03.10.2019 по гр.д.№682/2019 на ВКС

Определение №99/12.03.2020 по гр.д.№648/2020 на ВКС

 
 1  Решение №234/29.04.2013 Решение №350/08.08.2016 по гр.д.№509/2014 на ВТОС Решение №284/20.12.2016 по гр.д.№490/2016 на ВТАС Определение №79/31.01.2018 по гр.д.1692/2017 на ВКС 31.01.2018