Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 29.03.2010 г.


Актуално - Новини

29.03.2010 | 00:00

Съобщение - 29.03.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 37-мо  дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, с обща стойност 232  337 лв. Русенският окръжен съд се произнесе с решение по заведен от комисията   иск за отнемане срещу Венцислав Стоянов от гр. Русе.

КУИППД образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Венцислав Стоянов през м. юни 2006г., след направена проверка по получено уведомление съгласно Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.
Проверяваното лице е с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.339, ал.1, т.2 от НК, което е   визирано в чл.3, ал.1, т.23 от ЗОПДИППД, както и с втора влязла в сила присъда за контрабанда на цигари.

След събиране на необходимите доказателства и констатация за наличие на имущество на "значителна стойност" (по смисъла на Закона), за което няма данни за законни доходи за периода 1981 г.-2006 г., КУИППД внесе иск в Русенския окръжен съд за завеждане на дело за отнемане на имущество в полза на държавата през м.юли 2006 г.

По време на процеса бяха направени експертизи, в резултат на които съдът прие, че приходите за проверявания период  на ответника и неговото семейство са в размер на 567 минимални работни заплати, а реализираните разходите (закупуване на движимо и недвижимо имущество, многобройни задгранични пътувания, данъци, такси, издръжка на семейството и др.)  многократно надвишават приходите.

Първото съдебно заседание по делото за отнемане по ЗОПДИППД се състоя на 19.01.2007 г. Гражданският процес приключи на първа съдебна инстанция след проведени 20 броя заседания, последното от които бе на 24.02.2010 г.
Русенският окръжен съд взе първото си решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност  и постанови да се отнеме следното:

- снек-бар с обща застроена площ от 144.18 кв.м. в гр. Русе, заедно с 6.2383% ид.ч. от общите части на административната сграда (където се намира обектът) и от правото на собственост върху терена, целият с площ от 976 кв.м.
- гараж с площ от 18.24 кв.м. в гр. Русе
- гаражна клетка с площ от 22.76 кв.м. в гр. Русе
- масивен гараж с площ от 18.24 кв.м. в гр. Русе
- гараж с площ от 18.24 кв.м. в гр. Русе
- гараж с площ от 18 кв.м. в гр. Русе
- мотоциклет "Ямаха" ХТ 600
- лек автомобил "Вранглер Джип"
- лек автомобил "Ауди" А6
- товарен автомобил.

Решението на Русенския окръжен съд може да бъде обжалвано пред Апелативен съд - гр. Велико Търново в законоустановения срок.

Връщане към списък