Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 21.01.2009 г.


Актуално - Новини

21.01.2009 | 00:00

Съобщение - 21.01.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност спечели десето по ред, на първа инстанция, заведено дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, в полза на държавата.

На 19.01.2009 г. Старозагорският окръжен съд се произнесе с Решение №99 в полза на ищеца - КУИППД срещу Стоил Асенов от гр. Стара Загора - ответник по делото.

Лицето, за което е образувано производство за установяване на имущество по ЗОПДИППД, е с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.159б, ал.2, вр. ал.1, вр.. чл.159а, ал.2 от НК /трафик на хора/, което попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.4 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

КУИППД образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Стоил Асенов с Решение на Комисията от 14.11.2007 г., след направена проверка по ЗОПДИППД.

Съдът се произнесе по настоящото дело след проведени 2 съдебни заседания, първото от които се проведе на 20.11.2008 г.

Старозагорският окръжен съд Реши да се отнеме в полза на държавата имущество на обща стойност 187 287 лв., а именно:

1.  Първи етаж от триетажна жилищна сграда, заедно с две тавански помещения и гараж в гр. Стара Загора;
2.  Жилище - трети етаж от къща, заедно с две тавански помещения, приземен гараж и складово помещение в гр. Стара Загора;
3.  Апартамент със застроена площ от 60 кв.м. в гр. Стара Загора;
4.  2 броя леки автомобили - марка "Мерцедес" 207Д и марка "БМВ" 530 Д;
5.  Сумата от 2 820 лв. - от продажба на два движими и един недвижим имоти.

Настоящото Решение на ОС - гр.Стара Загора може да се обжалва и протестира пред Пловдивски апелативен съд в законоустановения срок.

Връщане към списък