Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 16.02.2010 г.


Актуално - Новини

16.02.2010 | 00:00

Съобщение - 16.02.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе в Софийския градски съд мотивирано искане за налагане на  допълнителни обезпечителни мерки на стойност 12  937  818 лв. по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицето Христо Ковачки.

Общата стойност на обезпеченото имущество, към настоящия момент, е в размер на 156  349  629,44 лв.

Съдът уважи изцяло внесения допълнителен иск от комисията и се произнесе с решение за налагане на следните допълнителни обезпечителни мерки: 

             
▪ запор на   5  250   броя акции, притежавани   от дружеството "Ел Ем Импекс" ЕООД,в капитала на "ХИМКО" АД, с номинална стойност на 1 акция от 1 лв.


▪ запор на 1 874 броя акции, притежавани от дружеството "Ел Ем Импекс" ЕООД   в "ТЕЦ Марица 3" , с номинална стойност на 1 акция от 10 лв.


▪ запор на 2 320 броя акции, притежавани от дружеството "Ел Ем Импекс" ЕООД  в ПОД " Топлина" АД, с номинална стойност на 1 акция от 1 000 лв.


▪ запор на 4  195 216 броя акции, притежавани от дружеството "Ел Ем Импекс" ЕООД  в  "Общинска застрахователна компания" АД, с номинална стойност на 1 акция от  1лв.


▪ запор на 700 000 броя акции, притежавани от дружеството "Ел Ем Импекс" ЕООД  в    "Общинска застрахователна каса" АД, с номинална стойност на 1 акция от 1лв.


▪ запор на 291 400 компесаторни записи, притежавани от дружеството "Ел Ем Импекс"   ЕООД.


Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, ще заведе дело за отнемане в полза на държавата на имуществото на Христо Ковачки, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от НК, които попадат   в на чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД, съгласно сега действащото законодателство.

Връщане към списък