Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 13.05.2010 г.


Актуално - Новини

13.05.2010 | 00:00

Съобщение - 13.05.2010 г.

По искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Софийският градски съд наложи обезпечителни мерки върху имущество на Пламен Стоянов. Общата стойност на обезпеченото имущество е 32 176 157,48 лв.

 КУИППД започна проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Пламен Стоянов от гр. София, след уведомяване от Софийска градска прокуратура за образуване на досъдебно производство и привличането на лицето в качеството на обвиняем за престъпление по чл.253, чл.255 ал.3,  чл. 155 ал.1 и ал.3, чл.214 ал.2 вр. чл.213а, ал.3, вр. ал.1, чл.321, ал.3 вр. ал.2   от НК - участие във въоръжена престъпна група, която е създадена с цел да върши престъпления на територията на Р България.Престъплението, за което проверяваното лице е привлечено като обвиняем, попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.21 от ЗОПДИППД.

КУИППД констатира  наличие на данни за образуване на производство за установяване на имущество по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД. Придобитото от Пламен Стоянов и съпругата му имущество възлиза на 169  411,37 минимални работни заплати, което е  значителна стойност по смисъла на ЗОПДИППД.Налице е презумпцията на чл.4, ал.1 от Закона, че имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото установените законни източници на доходи по отношение на проверяваното лице и неговата съпруга не са достатъчни за придобиването му.

КУИППД внесе искане в съда за налагане на обезпечителни мерки, които са наложителни във връзка с гарантиране правата на държавата по евентуално бъдещо съдебно решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Наложени са следните обезпечителни мерки:

възбрана върху недвижими имоти в гр. София:
- 473 кв.м. поземлен имот в ж.к. Триъгълника
възбрана върху недвижими имоти в район Кремиковци, Столична община:
- жилищен блок, състоящ се от 54 стаи, с РЗП-2 180 кв.м.
- сграда с площ от 50 кв.м., заедно с поземлен имот с площ от 1  500 кв.м.
- спомагателна сграда със застр. площ от 1  130,10 кв.м  масивна конструкция.
- 3 апартамента, с обща площ 231,84 кв.м.
- магазин с площ от 85 кв.м.
- 1 131,96 дка пасища в местността Широки Преслап, с. Желява (60 броя)
- 85,858 дка пасища в местността  кв. Кремиковци (5 броя)
- 2,046 дка иглолистна гора в местността Манастира
- ½ ид.ч. от 10,  859 дка дворни места (7 броя)
- 3,971 дка дворни места (2 броя)  
- 919, 824 дка поземлени имоти (42 броя), заедно с построени в тях 2 двуетажни административни сгради, административна сграда на 1 етаж, 2 едноетажни масивни постройки, производствена сграда, 3 склада, 3 работилници, 4 овчарника, 2 краварника, телчарник, рампа, навес, земен басейн, котелно помещение, трафопост, кантар, гараж за товарни автомобили.
- 7,023 дка стопански дворове (3 броя)
- 58,84 дка залесени територии (4 броя)
- 199,544 дка ниви (89 броя)
- 43,701 дка земя
възбрана върху недвижими имоти в община Ботевград, София област:
- 1,224 дка нива
възбрана върху недвижими имоти в община Правец, София област:
- 73,858 дка широколистни гори  (3 броя)
- 7,460 дка залесена територия
- 98,165 дка дървопроизводителна горска площ
възбрана върху недвижими имоти в община Своге, София област:
- 2,113 дка площ поземлен имот в селище, заедно с построени в него жилищна сграда и плевня
- ½ ид.ч. от 6,  351 дка пасища  (3 броя)
- ½ ид.ч. от 8, 759 дка ливади  (2 броя)
- 36,656 дка ливади (11 броя)
- 17,573 дка пасища (7 броя)
- 794,6 дка дървопроизводителна горска площ (3 броя)
- 34,507 дка поземлени имоти (4 броя)
- 3,449 дка овощна градина
възбрана върху недвижими имоти в община Созопол, обл. Бургас:
- 3 апартамента във вилно селище Св. Никола
- 4 паркоместа във вилно селище Св. Никола
възбрана върху недвижими имоти в община Елена, обл. Велико Търново:
- 63,304 дка залесена територия
възбрана върху недвижими имоти в община Суходолска, обл.Велико Търново:
- 11,401 дка нива
възбрана върху недвижими имоти в община Белоградчик, обл. Видин:
- 33 дка дървопроизводителна горска площ
- 9,1 дка залесени горски територии (2 броя)
възбрана върху недвижими имоти в община Брегово, обл. Видин:
- 60,198 дка ниви (5 броя)
възбрана върху недвижими имоти в община Бойница, обл. Видин:
- 334,743 дка ниви (22 броя)
възбрана върху недвижими имоти в община Видин, обл. Видин:
- 143,427 дка ниви (10 броя)
възбрана върху недвижими имоти в община Грамада, обл. Видин:
- 14,001 дка нива
възбрана върху недвижими имоти в община Димово, обл. Видин:
- 50 дка дървопроизводителна горска площ
- 9 дка залесена горска територия
- 10,043 дка нива
 възбрана върху недвижими имоти в община Кула, обл. Видин:
- 14,500 дка нива
възбрана върху недвижими имоти в община Макреш, обл. Видин:
- 65,501 дка залесени горски територии (5 броя)
възбрана върху недвижими имоти в община Ново село, обл. Видин:
- 12,846 дка нива
възбрана върху недвижими имоти в община Чупрене, обл. Видин:
- 53,099 дка ниви (5 броя)
възбрана върху недвижими имоти в община Роман, обл.Враца:
- 34,499 дка залесени територии (2 броя)
възбрана върху недвижими имоти в община Габрово, обл.Габрово:
- 18 дка широколистна гора
възбрана върху недвижими имоти в община Севлиево, обл.Габрово:
- 3,  001 дка нива
възбрана върху недвижими имоти в община Дупница, обл.Кюстендил:
- 9,  314 дка поземлен имот с предназначение-производствено  - складова дейност
възбрана върху недвижими имоти в община Априлци, обл.Ловеч:
- 20 дка широколистна гора
възбрана върху недвижими имоти в община Луковит, обл.Ловеч:
- 268,804 дка залесени горски територии (20 броя)
- 186,577 дка широколистни гори (9 броя)
възбрана върху недвижими имоти в община Тетевен, обл.Ловеч:
- 39,204 дка залесени територии (2 броя)
- 103,548 дка широколистни гори (4 броя)
- 118 дка дървопроизводителни горски площи (2 броя)
възбрана върху недвижими имоти в община Троян, обл.Ловеч:
- 215,005 дка широколистни гори (10 броя)
- 80,499 дка дървопроизводителни горски площи (5 броя)
- 0,600 дка ливади (2 броя)
възбрана върху недвижими имоти в община Ябланица, обл.Ловеч:
- 45,812 дка широколистни гори (7 броя)
възбрана върху недвижими имоти в община Пазарджик, обл.Пазарджик:
- 4,460 дка нива
възбрана върху недвижими имоти в община Гулянци, обл. Плевен:
- 21,82 дка ниви (2 броя)
възбрана върху недвижими имоти в община Червен бряг, обл. Плевен:
- 37,529 дка широколистни гори (4 броя)
възбрана върху недвижими имоти в община Самуил, обл.Разград:
- 73,354 дка ниви (5 броя)
възбрана върху недвижими имоти в община Борово, обл. Русе:
- 9,999 дка нива
възбрана върху недвижими имоти в община Иваново, обл. Русе:
- 12,184 дка нива
възбрана върху недвижими имоти в община Ситово, обл. Силистра:
- 10 дка нива
възбрана върху недвижими имоти в община Чирпан, обл. Ст. Загора:
- 5,  560 дка дворно място, заедно с построени в него 2 склада с обща площ 1  096 кв.м.
възбрана върху недвижими имоти в община Антоново, обл. Търговище:
- 267,47 дка ниви   (22 броя)
възбрана върху недвижими имоти в община Омуртаг, обл. Търговище:
- 45,18 дка ниви  (4 броя)
възбрана върху недвижими имоти в община Попово, обл. Търговище:
- 168,858 дка ниви  (12 броя)
запор на дружествени дялове в 9 търговски дружества
запор на вноска от 1 000лв. притежавана от лицето в събирателно дружество
запор на 17 броя леки автомобили, (3 бр. Мерцедес , 5 бр.Тойота , 5 бр. Ауди и др.)
запор на мотоциклет Ямаха 
запор на 90 броя транспортни средства - товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета, автобуси и влекачи
запор на всички банкови сметки, открити в лицензираните банки в Република България, с титуляри - проверяваното лице и членовете на неговото семейство.
                     
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност ще внесе иск за отнемане в полза на държавата на имуществото, придобито от престъпна дейност срещу ответника, след влизане в сила на осъдителна присъда за извършени престъпления по НК, които попадат   в чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД.

Връщане към списък