Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 13.05.2010 г.


Актуално - Новини

13.05.2010 | 00:00

Съобщение - 13.05.2010 г.

По искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Софийският градски съд наложи обезпечителни мерки върху имущество на Николай Велков. Цената на иска е в размер на 4 246 763,38 лв.

Проверяваното лице Николай Велков е обект на проверка по ЗОПДИППД от КУИППД, след привличането му в качеството на обвиняем от Софийска градска прокуратура. Срещу Велков има повдигнато обвинение за извършване на престъпление по чл.253, чл.255 ал.3,  чл. 155 ал.1 и ал.3, чл.214 ал.2 вр. чл.213а, ал.3, вр. ал.1, чл.321, ал.3 вр. ал.2  от НК - участие във въоръжена престъпна група, създадена с цел да върши престъпления на територията на Р България. Повдигнатите обвинения по НК попадат в обхвата на чл.3, ал.1, т.21 от ЗОПДИППД.
В резултат на събраните данни по чл.16 от ЗОПДИППД се установи, че съвкупността от придобитото имущество на проверяваното лице и неговото семейство възлиза на 24  847,48 минимални работни заплати. КУИППД констатира, че установените законни източници на доходи по отношение на проверяваното лице и неговата съпруга, не са достатъчни за придобиването на тяхното имущество.

Във връзка с осъществяването на правата на държавата по евентуално бъдещо съдебно решение за отнемане в полза на държавата на имущество по ЗОПДИППД, Софийски градски съд   допусна следните обезпечителни мерки:     

възбрана върху недвижими имоти в гр. София:
- апартамент в гр. София, район Лозенец, със застроена площ 121,45 кв.м., заедно с гараж, с площ от 19,49 кв.м.
- апартамент в гр. София, район Оборище, със застроена площ 146,38 кв.м., заедно с прилежащо избено помещение
възбрана върху недвижими имоти в община Пазарджик:
- 910 кв.м. дворно място в гр. Пазарджик, заедно с построените върху него:
-двуетажна масивна сграда   с площ 64 кв.м.
-едноетажна масивна сграда с площ 32 кв.м.
-едноетажна жилищна сграда с площ 168 кв.м.
-полумасивна сграда с площ 77 кв.м.
- офис на две нива, с площ от 143,3 кв.м. в гр. Пазарджик
- 274,04 кв.м. парцел в гр. Пазарджик
- ½ ид. ч . от поземлен имот с площ 1  600 кв.м. в с. Паталеница
възбрана върху недвижими имоти в община Гоце Делчев:
- апартамент в гр. Гоце Делчев, с площ от 118 кв.м.
възбрана върху недвижими имоти в община Долна Митрополия:
- 13,997 дка посевна площ в с. Байкал
- 9,998 дка посевна площ в с. Байкал
- 11,910 дка посевна площ в с. Байкал
запор на лек автомобил марка и модел Тойота Корола Версо 1.8
запор на 926  181 броя акции, притежавани от проверяваното лице
запор на дружествени дялове в капитала на Амон Ра  ООД
запор на дружествени дялове в капитала на  Интелект прес    ООД
запор на дружествени дялове в капитала на  Северал  ООД
запорна дружествени дялове в капитала на  Адвокадско дружество Велков и Неврокопски
запор на вземания
запор на плащане в размер на 1  824  000 лв.
запор на всички банкови сметки, открити в лицензираните банки в Република България, с титуляри - проверяваното лице и членовете на неговото семейство.
                       
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, има право (съгласно ЗОПДИППД) да внесе искова молба в съда за завеждане на дело за отнемане в полза на държавата на имуществото на ответника, след влизане в сила на присъда за извършени престъпления от НК, които попадат в на чл.3, ал.1 от Закона.

Връщане към списък