Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение -10.03.2010 г.


Актуално - Новини

10.03.2010 | 00:00

Съобщение -10.03.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, внесе иск в съда за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност 6 378 608,90 лв., срещу Иван Стойчев от гр. Разград.

Проверяваното лице е с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.252, ал.1 от НК, като присъдата е потвърдена и с решение на ВКС.

КУИППДобразува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Стойчев през м. юни 2007 г., след направена проверка по получено уведомление от Районна прокуратура гр. Разград.

В хода на производството комисията установи, че проверяваното лице и неговата съпруга участват в управлението и собствеността на 4 търговски дружества, 1 акционерно дружество и 2 бр. еднолични търговци придобиват десетки недвижими имоти, 16 бр. движимо имущество, 6 бр. леки автомобили осъществяват по 11 бр. пътувания зад граница. В резултат на събраните данни, комисията направи анализ за периода от 01.01.1985г. до 31.12.2009 г., който показва, че Иван Стойчев е извършил разходи в размер на 32  948,53 минимални работни заплати, а е реализирал приходи в размер на 5 803,27 минимални работни заплати. Констатира се отрицателна разлика от 27 145,26 минимални работни заплати, за които не са установени законни източници на доходи.

КУИППД внесе мотивирано искане в Разградския окръжен съд за завеждане на дело за отнемане в полза на държавата на следното имущество:

-          парцел до ЖП гара Разград с площ от 36 040 кв.м., заедно с построените в него - 3 склада, битови помещения, 3 навеса, кухня със столова, кантар, 2 гаража, тоалетна, асфалтова площадка с площ от 10 000 кв.м.

-          дворно място от 2 177 кв.м в гр. Разград, заедно с построените в него цех за млечни продукти и склад за кожи

-          дворно място от 14 000 кв.м в гр. Разград, заедно с 4 масивни сгради с обща застроена площ 1 538 кв.м. и бензиностанция

-          имот с площ от 1 365 кв.м в гр. Разград, заедно с построените върху него бензиностанция и газстанция

-          помещения от бивш ресторант "Орел" с площ от 106 кв.м. в гр. Разград

-          парцел от 1 950 кв.м в с.Липник, обл. Разград, заедно с дезинфекционна сграда с площ от 279 кв.м

-          производствена сграда с площ 1 550 кв.м., техническа работилница с площ 170 кв.м., парно с площ 43 кв.м. в гр. Разград

-          склад за препарати, застроен върху 776 кв.м. в гр. Разград

-          детска кухня с площ от 108 кв.м в гр. Разград

-          закусвалня с площ от 226 кв.м. в гр. Разград

-          аптека в гр. Разград

-          2 апартамента в гр. Разград, с обща площ от 146 кв.м.

-          апартамент с площ 112 кв.м в гр. Русе.

-          апартамент с площ от 77 кв.м. в гр. Варна

-          дворно място в гр. Разград, заедно с двуетажна къща и гараж

-          къща с площ 156 кв.м. в гр. Разград

-          5 броя магазини с обща площ 432 кв.м. в гр. Разград

-          2 офиса с обща площ от 137 кв.м. в гр. Разград

-          етаж - партер от пететажна жилищна сграда, с площ от 83 кв.м. в гр. Разград

-          партерни помещения в жилищен блок в гр. Разград с площ 178 кв.м

-          част от партер с площ от 55 кв.м.в гр. Разград

-          4 броя гаражи в гр. Разград

-          2 броя гаражи в гр. Варна

-          обособена част от партер  с площ 55 кв.м.

-          2 дворни места с обща площ 1  970 кв.м. в с. Ушинци

-          недвижим имот с площ от 128 кв.м. в гр. Разград

-          3 леки автомобила

-          10 трактора и 4 бр. ремаркета

-          суми от продажбите на движимо и недвижимо имущество

-          дружествени дялове от капитала на 4 търговски дружества

-          акции от капитала на акционерно дружество.

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност ще се води в Разградския окръжен съд.

Връщане към списък