Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 10.02.2009 г.


Актуално - Новини

10.02.2009 | 00:00

Съобщение - 10.02.2009 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) спечели на първа съдебна инстанция заведено дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност срещу Николай Попов от гр. Бургас (известен в публичното пространство с прякора - Чайника).

Ответникът по делото е с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл.213 а от НК, което престъпление е посочено в чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД.

КУИППД заведе дело за отнемане срещу лицето в Бургаския окръжен съд през м. ноември 2007 г., след направена пълна проверка на имуществото и законните източници на Попов и неговото семейство, съгласно изискванията на ЗОПДИППД и в съответствие с Инструкция №1/25.09.2006г. за 25-годишен период от време.

Бургаският окръжен съд се произнесе с Решение, в което постанови отнемане в полза на държавата на следното имущество:

1. 1/3 ид. ч. от нива, с площ от 7, 001 дка в землището на с. Габър, общ. Созопол;
2. 1/3 ид. ч. от нива, с площ от 3, 996 дка в землището на с. Гачър, общ. Созопол;
3. 1/3 ид. ч. от нива, с площ от 4, 900 дка в землището на с. Зидарово, общ. Созопол;
4. 1/3 ид. ч. от нива, с площ от 9, 459 дка в землището на, с. Зидарово, общ. Созопол;
5. 1/3 ид. ч. от нива, с площ от 15, 100 дка в землището на с. Зидарово, общ. Созопол;
6. 1/3 ид. ч. от нива, с площ от 21, 501 дка в землището на с. Зидарово, общ. Созопол;
7. 1/3 ид. ч. от нива, с площ от 12, 100 дка в землището на с. Зидарово, общ. Созопол;
8. 1/3 ид. ч. от нива, с площ от 12, 944 дка в землището на с. Зидарово, общ. Созопол;
9. нива с площ от 21,001 дка, находяща се в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
10.  нива с площ от 6,750 дка , находяща се в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
11.  нива с площ от 12,001 дка , находяща се в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
12.  нива с площ от 5,499 дка, находяща се в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
13.  нива с площ от 3 дка, находяща се в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
14.  нива с площ от 5 дка, находяща се в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
15.  нива с площ от 5,499 дка, находяща се в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
16.  пасище с площ от 3 дка, находящо се в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
17.  пасище с площ от 6,708 дка, находяща се в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
18.  нива с площ от 19,999 дка, находяща се в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
19.  нива с площ от 16,699 дка, находяща се в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
20.  нива с площ от 10,999 дка, находяща се в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
21.  нива с площ от 8,999 дка, находяща се в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
22.  лозе в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
23.  нива с площ от 15,300 дка, находяща се в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
24.  нива с площ от 4,366 дка, находяща се в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
25.  нива с площ от 9,986 дка, находяща се в землището на с. Дрянковец, общ. Айтос;
26.  три броя леки автомобили;
27.  ремарке, полуремарке и влекач за лек автомобил;
28.  сумата общо от 99  450 лв. - получена при продажба на недвижимо и движимо имущество.

Настоящото решение може да се обжалва  в законоустановения срок пред Бургаския апелативен съд.

Връщане към списък