Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Съобщение - 07.04.2010 г.


Актуално - Новини

07.04.2010 | 00:00

Съобщение - 07.04.2010 г.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, внесе в Пловдивския окръжен съд иск за отнемане в полза на държавата на имущество с обща стойност 1  312 617 лв., срещу италианския гражданин Лино Тонан.

КУИППДзапочна проверка за установяване на имуществото на трайно пребиваващия в Република България италиански гражданин Лино Тонан, след получено уведомление от Районен съд гр. Пловдив за образувано наказателно дело, за извършени престъпления от НК, които попадат в чл.3, ал.1 от ЗОПДИППД. Проверяваното лице е с влязла в сила присъда на 09.06.2009 г. Лино Тонан е признат за виновен за това, че в условията на продължавано престъпление е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери и е водил счетоводна отчетност с невярно съдържание, чрез ползването на счетоводни документи  с невярно съдържание.

В резултат на установените данни в хода на проверката, производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност бе образувано през м. септември 2006г.

КУИППД установи, че контролираното от Лино Тонан юридическо лице е  реализирало общо приходи в размер на 1 609.19 минимални работни заплати за страната, а е извършило разходи  в размер на 8  298.39 броя минимални работни заплати. Реализирана е отрицателна разлика от 6 689.2 броя минимални работни заплати. Според събраните доказателства няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество.

В исковото производство на КУИППД предмет на отнемане в полза на държавата е следното:
►   апартамент в гр. Пловдив, с площ от 91,59 кв.м.
►   апартамент в гр. Пловдив, с площ от 58 кв.м.
►   апартамент в гр. Пловдив, с площ от 69,73 кв.м.
►   апартамент в гр. Пловдив, с площ от 98,37 кв.м.
►   апартамент в гр. Пловдив, с площ от 79,28 кв.м.
►   апартамент в гр. Пловдив, с площ от 97,72 кв.м.
►   апартамент в гр. Пловдив, с площ от 94,92 кв.м.
►   складова база за промишлени стоки с обща площ 1,750 дка в с. Цалапица, обл. Пловдив
►   масивна сграда и производствен склад (площ  - 585 кв.м.)   впоземлен имот за стопанска дейност с обща площ от 1,980 дка в с. Йоаким Груево, обл. Пловдив
►   стопански двор с площ от 2,680 дка в с. Цалапица, обл. Пловдив
►   дворно място с площ от 550 кв.м. заедно с построената в него жилищна сграда с площ от 90 кв.м. в с. Чешнегирово, обл. Пловдив
  4 броя ниви  с обща площ от 49,770 дка в с. Цалапица, обл. Пловдив
►   товарен автомобил
►   лек автомобил марка "Аустин", модел "Ровер"
►   лек автомобил марка "Порше", модел "Кайен С"
► 255 дяла от капитала на "Вера Фурс" ООД, със седалище и управление  - гр. Пловдив
► 30 дяла от капитала на "Арка" ООД, със седалище и управление - гр. Пловдив.

Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност ще се води в Пловдивския окръжен съд.

Връщане към списък