Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КУИППД внесе иск за отнемане на имуществото на „Братя Галеви“


Актуално - Новини

17.08.2012 | 00:00

КУИППД внесе иск за отнемане на имуществото на „Братя Галеви“

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) внесе иск в окръжния съд в Кюстендил за отнемане на имущество от Ангел Христов и Пламен Галев, техните съпруги и контролираните от тях дружества.

Цената на иска за отнемане на придобитото от престъпна дейност имущество е на обща стойност 4 250 189 (четири милиона двеста и петдесет хиляди сто осемдесет и девет) лв., като от всяко от двете лица се претендира приблизително половината от посочената сума.

Оценката на имуществото е направена от лицензирани независими експерти-оценители.Имуществото, което подлежи на конфискация, включва: 

- девет луксозни леки автомобила, някои от които бронирани и изработени по поръчка:

МЕРЦЕДЕС С 600Л с пазарна стойност към настоящия момент 150  000 лв.

МЕРЦЕДЕС Г 500 с пазарна стойност към настоящия момент 147  000 лв.

МЕРЦЕДЕС Г 500 с пазарната стойност към настоящия момент 110  000 лв.

МЕРЦЕДЕС Г 500 с пазарната стойност към настоящия момент 71  600 лв.

АУДИ А6 с пазарната стойност към настоящия момент 10  500 лв.

АУДИ А8 с пазарната стойност към настоящия момент 229  000 лв.

АУДИ А 6 с пазарната стойност към настоящия момент 54  000 лв.

АУДИ А8 с пазарната стойност към настоящия момент 138 000 лв.

АУДИ А8 придобит за сумата от 66  636 лв.

- дялове от действащи фирми, в 11 от които е съдружник Пламен Галев, а в 12 фирми е съдружник Ангел Христов. В други две офшорни компании (регистрирани на Сейшелските острови) двамата са управители и представители на клоновете регистрирани в Р България. Лицата са свързани и с още едно офшорно дружество, регистрирано на Британски вирджински острови.

- недвижими имоти в с. Ресилово, община Сапарева баня, които включват:

ДВОРНО МЯСТО с площ от 805 кв.м., собственост на Ангел Христов и съпругата му. Мястото включва триетажна жилищна сграда с обща разгъната площ от 708,52  кв.м.

ДВОРНО МЯСТО с площ от 805 кв.м., собственост на Пламен Галев и съпругата  му.  Мястото включва триетажна жилищна сграда с обща разгъната площ от 658  кв.м.

ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА на границата между двата парцела, функционално свързваща двете триетажни жилищни сгради, състояща се от фитнес и вход, с обща застроена площ от 90 кв.м.

ИМЕНИЕ с площ 10 663 дка, включващо покрит плувен басейн със застроена квадратура 524,74 кв.м., възстановителен комплекс, кафе-бар,  тренировъчна зала  със застроена квадратура от 238,60 кв. м., жилищна сграда със застроена квадратура  208,30 кв. м. (включваща няколко спални, билярдна зала, помещение за камериерка   и др.), помощно-техническа сграда (с котелно помещение, агрегатно помещение,  нафтово помещение, помещение за главно ел. табло), сграда от допълващо застрояване (състояща се от стая и санитарен възел),  жилищна сграда със  застроена квадратура 188,75 кв.м., масивна ограда и сграда с предназначение покрит паркинг

НЕДВИЖИМ ИМОТ, включващ четири парцела с обща площ 4,399 дка

НЕДВИЖИМ ИМОТ с площ 1,268 дка.

-   Сума над 800 000 лв. по банкови сметки.

Искът за отнемане на имуществото в полза на държавата е предявен след като наказателното производство срещу двете лица приключи с влязла в сила осъдителна присъда.

По искане на КУИППД през 2009 г. са наложени обезпечителни мерки върху горепосоченото имущество, които са обжалвани пред Апелативния и Върховния касационен съд. И двете инстанции са се произнесли в полза на Комисията.

Връщане към списък