Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ запорира имущество за над 4 100 000 лева на Веселин и Нина Георгиеви


Актуално - Новини

04.01.2013 | 00:00

КОНПИ запорира имущество за над 4 100 000 лева на Веселин и Нина Георгиеви

Обезпечителните мерки за възбрана и запор върху имуществото на станалия известен с аферата "Батко и Братко" Веселин Георгиев и неговата съпруга са наложени от Софийски градски съд и Сливенски окръжен съд по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ).

Запорираното в полза на държавата имущество е на стойност над 4  100  000 лв. и включва недвижими имоти, акции, облигации, дружествени дялове и банкови сметки.

Част от недвижимото имущество, апартамент от 107.13 кв. м и гараж с площ 21.12 кв.м, се намира в район Лозенец, гр. София.

Останалите имоти са в община Нова Загора, област Сливен. Те са 108, като един от тях е изцяло собственост на Нина Георгиева. При другите тя притежава по 1/2 или 1/3. Голяма част от имотите са ниви, а останалите са лозя и овощни градини.

Съдът е наложил запор и върху акции, облигации и дружествени дялове, собственост на двамата съпрузи, на обща стойност близо 300  000 лева.

Искът за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото, за което се счита, че е придобито от престъпна дейност, е внесен в съда от КОНПИ въз основа на събрани доказателства от съответните териториални дирекции на Комисията.

Случаят „Батко и Братко“ доведе до големи загуби за България, след като от Европейския съюз спряха финансирането за страната ни по някои европейски програми.

Връщане към списък