Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>КОНПИ отне имоти за 327 500 лв. след присъда в Германия


Актуално - Новини

06.04.2016 | 00:00

КОНПИ отне имоти за 327 500 лв. след присъда в Германия

IMG_0187.JPG

Върховният касационен съд не допусна обжалване и потвърди решението на Пловдивския апелативен съд, с което по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) от Стоян Минков и съпругата му се отнема собственост на обща стойност 327 500 лв.

Процедурата срещу Минков е по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД) и стартира след присъда в Германия за фалшива валута. От Стоян Минков се отнемат два апартамента в Димитровград, 5 автомобила, налични суми по банкови сметки и средства от продажба на имущество.

Междувременно Варненският апелативен съд потвърди решението на Добричкия окръжен съд като уважи изцяло иска на КОНПИ срещу Шенол Илиев на обща стойност 191 400 лв. Процедурата срещу него също е по реда на отнменения ЗОПДИППД и стартира след присъда за притежание на високорискови наркотични вещества. В решението на съда се уточнява, че Шенол Илиев има и предишни присъди за престъпления в обхвата наЗОПДИППД. От него и съпругата му се отнемат апартамент в Добрич, автомобил и средства, преминали по банкови сметки и от продажба на имущество.

Връщане към списък