Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Годишна среща на международната мрежа КАРИН


Актуално - Новини

09.09.2011 | 00:00

Годишна среща на международната мрежа КАРИН

От 14 до 16 септември 2011 г. Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност (КУИППД)  ще бъде  домакин на Годишната конференция и Общото събрание на КАРИН (CARIN), международна неформална мрежа на експерти от правоохранителните и  правоприлагащите органи, чиято дейност е насочена към установяването, обезпечаването и отнемането на престъпни активи.

КАРИН  е създадена през септември 2004 г. Понастоящем в нея членуват 60 страни. Основната цел на КАРИН е да подобри ефективността и практическото сътрудничество между страните-членки в мрежата при установяването, обезпечаването и отнемането на облаги от престъпна дейност.

Темата на  Общото годишно събрание на КАРИН в София ще бъде феноменът " необяснимо богатство" .

На конференцията ще присъстват представители на службите за отнемане на престъпно имущество от държавите-членки на ЕС, на страни извън ЕС, а също така и представители на Европол, Евроджъст, групата Егмонт, Световната банка и други международни организации.

България членува в КАРИН от март 2007 г. Такава среща на КАРИН за първи път се организира в София.

През 2008 г. Изпълнителното бюро на мрежата с пълно мнозинство избра Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност за председателстваща мрежата организация през 2011 г. Годишната пленарна среща на КАРИН ще се състои под председателството на България, представлявана от КУИППД.

Връщане към списък