Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Начало>Актуално>Новини>Апелативният съд в Бургас постанови по искане на Комисията отнемането на 960 595 лв.


Актуално - Новини

01.08.2011 | 00:00

Апелативният съд в Бургас постанови по искане на Комисията отнемането на 960 595 лв.

С решение от 27 май 2011 г. Апелативният съд в Бургас постанови отнемането на 960 595 лв., уважавайки иск на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност (КУИППД). Ответници по делото са А. А. и три свързани с него фирми.

А. А. е осъден по чл. 354  от Наказателния кодекс за разпространение на наркотици, след като е бил задържан с наркотици за над 2 млн. лв.

Съдът отмени първоинстанционно решение, взето след 12 съдебни заседания. По делото има проведени и 10 съдебни заседания на втора инстанция.

А. А. обжалва решението на Апелативния съд в Бургас пред Върховния касационен съд.

Връщане към списък