Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

 • 11.02.2009 | 00:00

  Съобщение - 11.02.2009 г.

  Сливенският окръжен съд се произнесе с Решение по дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, заведено по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) срещу лицето Марин Куцаров от гр. Бургас /по прякор - Куцара/.
  Виж повече
 • 10.02.2009 | 00:00

  Съобщение - 10.02.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) спечели на първа съдебна инстанция заведено дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност срещу Николай Попов от гр. Бургас (известен в публичното пространство с прякора - Чайника).
  Виж повече
 • 09.02.2009 | 00:00

  Съобщение - 09.02.2009 г.

  Сливенският окръжен съд се произнесе с Решения по две граждански дела за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, заведени от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД).
  Виж повече
 • 03.02.2009 | 00:00

  Съобщение - 03.02.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност заведе дело в Окръжен съд Благоевград, в което искът за отнемане в полза на държавата е с най-високата стойност до този момент - за сумата от 19 170 771 лв.
  Виж повече
 • 21.01.2009 | 00:00

  Съобщение - 21.01.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност спечели десето по ред, на първа инстанция, заведено дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, в полза на държавата. На 19.01.2009 г. Старозагорският окръжен съд се произнесе с Решение №99 в полза на ищеца - КУИППД срещу Стоил Асенов от гр. Стара Загора - ответник по делото.
  Виж повече
 • 20.01.2009 | 00:00

  Съобщение - 20.01.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе мотивирано искане за отнемане в полза на държавата срещу Елка Владова от гр. София, с предмет на отнемане в исковото производство - имущество на обща стойност 2 372 775 лв.
  Виж повече
 • 14.01.2009 | 00:00

  Съобщение - 14.01.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжен съд Стара Загора, дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност от 1 058 729,70 лв., срещу Димитър Георгиев /с местен прякор Митьо - Шашмата/ от гр. Казанлък.
  Виж повече