Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

 • 14.05.2009 | 00:00

  Съобщение - 14.05.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция поредно дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, със стойност на имуществото 188 132,65 лв.
  Виж повече
 • 11.05.2009 | 00:00

  Съобщение - 11.05.2009 г.

  КУИППД спечели двадесето дело на първа съдебна инстанция за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, с обща стойност на иска - 102 850 лв. Пазарджишкият окръжен съд се произнесе с Решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу ответника Димчо Василев Стоилов от гр. Пловдив - осъден за престъпления по чл.308, ал.3 чл.155, ал.3 чл.172а, ал.2 и чл.608, ал.7 от НК, с влязла в сила присъда на 11.04.2008 г.
  Виж повече
 • 29.04.2009 | 00:00

  Съобщение - 29.04.2009 г.

  Хасковският окръжен съд се произнесе с Решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу ответника Боян Александров Ников от гр. Димитровград.
  Виж повече
 • 16.04.2009 | 00:00

  Съобщение - 16.04.2009 г.

  Великотърновският апелативен съд и Габровският окръжен съд постановиха Решения по заведени дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Общата стойност на отнетото имущество в полза на държавата е 310 642,20 лв.
  Виж повече
 • 14.04.2009 | 00:00

  Съобщение - 14.04.2009 г.

  Старозагорският окръжен съд се произнесе с Решение в полза на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, с което КУИППД спечели шестнайсето дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Ответник по спечеленото дело е Ариф Салим Ахмед от гр. Стара Загора. Стойността на отнетото имущество е 458 000 лв.
  Виж повече
 • 02.04.2009 | 00:00

  Съобщение - 02.04.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност дело спечели петнайсето дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, със стойност на имуществото - 1 752 275 лв. До този момент това е най-висока стойност на отнето имущество в полза на държавата в цялата страна.
  Виж повече
 • 31.03.2009 | 00:00

  Съобщение - 31.03.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност наложи обезпечителни мерки по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Александър Томов. Общата стойност на обезпеченото имущество към настоящия момент е в размер на 827 956 лв.
  Виж повече
 • 25.03.2009 | 00:00

  Съобщение - 25.03.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в четири съдилища пет дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу лица, за които има образувани производства по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД).
  Виж повече
 • 17.03.2009 | 00:00

  Съобщение - 17.03.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжен съд Варна, дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност 1 914 847,47 лв., срещу Слави Харалампиев.
  Виж повече
 • 25.02.2009 | 00:00

  Съобщение - 25.02.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество срещу Кирил Малчиковски, с постоянен адрес гр. София. КУИППД претендира за отнемане в полза на държавата, на имущество на обща стойност от 1 605 400лв., на колкото е оценено придобитото от лицето и неговото семейство имущество, за което не са установени законни доходи.
  Виж повече