Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

 • 21.01.2009 | 00:00

  Съобщение - 21.01.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност спечели десето по ред, на първа инстанция, заведено дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, в полза на държавата. На 19.01.2009 г. Старозагорският окръжен съд се произнесе с Решение №99 в полза на ищеца - КУИППД срещу Стоил Асенов от гр. Стара Загора - ответник по делото.
  Виж повече
 • 20.01.2009 | 00:00

  Съобщение - 20.01.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе мотивирано искане за отнемане в полза на държавата срещу Елка Владова от гр. София, с предмет на отнемане в исковото производство - имущество на обща стойност 2 372 775 лв.
  Виж повече
 • 14.01.2009 | 00:00

  Съобщение - 14.01.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжен съд Стара Загора, дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност от 1 058 729,70 лв., срещу Димитър Георгиев /с местен прякор Митьо - Шашмата/ от гр. Казанлък.
  Виж повече