Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

 • 10.03.2010 | 00:00

  Съобщение -10.03.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, внесе иск в съда за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност 6 378 608,90 лв., срещу Иван Стойчев от гр. Разград.
  Виж повече
 • 09.03.2010 | 00:00

  Съобщение - 09.03.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе в съда иск за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност срещу Михаил Янков от гр. Стара Загора. Общата стойност на процесното имущество е 433 178 лв.
  Виж повече
 • 25.02.2010 | 00:00

  Съобщение - 25.02.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 36-то дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, заведено срещу бизнесмена Йордан Тонов от гр. Враца. Врачанският окръжен съд постанови отнемане на имущество в полза на държавата с обща стойност от 1 267 792,80 лв.
  Виж повече
 • 23.02.2010 | 00:00

  Съобщение - 23.02.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, внесе в Русенския окръжен съд най - големия си иск, до настоящия момент, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Процесното имущество е на Виктор Епщайн от гр. Русе, с обща стойност - 61 848 397 лв.
  Виж повече
 • 16.02.2010 | 00:00

  Съобщение - 16.02.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе в Софийския градски съд мотивирано искане за налагане на допълнителни обезпечителни мерки на стойност 12 937 818 лв. по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицето Христо Ковачки.
  Виж повече
 • 10.02.2010 | 00:00

  Съобщение - 10.02.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе иск в Софийския градски съд за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 7 050 251,77 лв. Процесното имущество е на лицето Костадин Хаджииванов от гр. Петрич.
  Виж повече
 • 05.02.2010 | 00:00

  Съобщение - 05.02.2010 г.

  Софийският окръжен съд и Ловешкият окръжен съд уважиха внесените мотивирани искове на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за налагане на обезпечителни мерки, по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицето Юрий Дудински от гр. София. Цената на внесения иск е в размер на 3 337 351,87 лв.
  Виж повече
 • 01.02.2010 | 00:00

  Съобщение - 01.02.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност заведе в Добричкия окръжен съд дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Атанас Атанасов от гр. Добрич. Цената на иска за отнемане на имущество е на стойност 8 471 629,60 лв.
  Виж повече
 • 21.12.2009 | 00:00

  Съобщение - 21.12.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели в Окръжен съд - Търговище дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Ответник по делото е Мустафа Алиев, а общата стойност на отнетото имущество е 3 438 375,31 лв. Това е най-големият иск, спечелен от комисията на първа съдебна инстанция до настоящия момент.
  Виж повече
 • 08.12.2009 | 00:00

  Съобщение - 08.12.2009 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели заведено дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Росен Рачев от гр. Шумен. Шуменският окръжен съд постанови отнемане на имущество с обща стойност от 378 924,40 лв.
  Виж повече