Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

 • 25.05.2010 | 00:00

  Съобщение - 25.05.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност заведено срещу Янко Гюров (с прякор - Помориеца). Съдът определи общата стойност на отнетото имущество в размер на 85 800 лв.
  Виж повече
 • 18.05.2010 | 00:00

  Съобщение - 18.05.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Атанас Кантарев от гр.Пловдив. Пловдивският апелативен съд постанови отнемане на имущество на обща стойност 311 809,12 лв.
  Виж повече
 • 13.05.2010 | 00:00

  Съобщение - 13.05.2010 г.

  По искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Софийският градски съд наложи обезпечителни мерки върху имущество на Момчил Кръстев. Цената на иска е в размер на 251 936,58 лв.
  Виж повече
 • 13.05.2010 | 00:00

  Съобщение - 13.05.2010 г.

  По искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Софийският градски съд наложи обезпечителни мерки върху имущество на Йордан Стоянов. Цената на иска е 524 256,72 лв.
  Виж повече
 • 13.05.2010 | 00:00

  Съобщение - 13.05.2010 г.

  По искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Софийският градски съд наложи обезпечителни мерки върху имуществото на Марчело Джотолов. Общата стойност на обезпеченото имущество е в размер на 602 652 лв.
  Виж повече
 • 13.05.2010 | 00:00

  Съобщение - 13.05.2010 г.

  По искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Софийският градски съд наложи обезпечителни мерки върху имущество на Николай Велков. Цената на иска е в размер на 4 246 763,38 лв.
  Виж повече
 • 13.05.2010 | 00:00

  Съобщение - 13.05.2010 г.

  По искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Софийският градски съд наложи обезпечителни мерки върху имущество на Пламен Стоянов. Общата стойност на обезпеченото имущество е 32 176 157,48 лв.
  Виж повече
 • 13.05.2010 | 00:00

  Съобщение - 13.05.2010 г.

  По искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Софийският градски съд наложи обезпечителни мерки върху имущество на Алексей Петров от гр. София, с цена на иска - 3 306 879,67 лв.
  Виж повече
 • 07.04.2010 | 00:00

  Съобщение - 07.04.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, внесе в Пловдивския окръжен съд иск за отнемане в полза на държавата на имущество с обща стойност 1 312 617 лв., срещу италианския гражданин Лино Тонан.
  Виж повече
 • 29.03.2010 | 00:00

  Съобщение - 29.03.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 37-мо дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, с обща стойност 232 337 лв. Русенският окръжен съд се произнесе с решение по заведен от комисията иск за отнемане срещу Венцислав Стоянов от гр. Русе.
  Виж повече