Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

  • 14.07.2009 | 00:00

    Съобщение - 14.07.2009 г.

    Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 24-тото си дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност с обща стойност на имуществото - 330 000 лв.
    Виж повече
  • 08.07.2009 | 00:00

    Съобщение - 08.07.2009 г.

    Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата, на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност от 1 863 379 лв., срещу Милена Петрова от гр. Самоков (съпруга на Ивайло Георгиев Чукачев).
    Виж повече
  • 02.07.2009 | 00:00

    Съобщение - 02.07.2009 г.

    Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 23-то дело за отнемане на имущество в полза на държавата, придобито от престъпна дейност.
    Виж повече
  • 02.07.2009 | 00:00

    Съобщение - 02.07.2009 г.

    Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе в Кюстендилския окръжен съд мотивирани искове за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на Пламен Галев и Ангел Христов, с постоянни адреси - с. Ресилово, Кюстендилска област. Съдът се произнесе с определения и издаде обезпечителни заповеди за налагане на възбрани и запори върху имущество на обща стойност 4 493 748,40 лв.
    Виж повече
  • 29.06.2009 | 00:00

    Съобщение - 29.06.2009 г.

    Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе искове за отнемане на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД), с обща стойност 1 715 357,70 лв.
    Виж повече
  • 16.06.2009 | 00:00

    Съобщение - 16.06.2009 г.

    СГС и Благоевградският окръжен съд уважиха внесените от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност искове за налагане на обезпечителни мерки срещу Костадин Хаджииванов от гр. Петрич.
    Виж повече
  • 09.06.2009 | 00:00

    Съобщение - 09.06.2009 г.

    Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в Окръжен съд Пловдив, дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, на обща стойност от 1 312 516,49 лв., срещу Димитър Димитров от гр. Пловдив.
    Виж повече
  • 01.06.2009 | 00:00

    Съобщение - 01.06.2009 г.

    Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели 22-ро дело на първа съдебна инстанция за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност в полза на държавата.
    Виж повече
  • 01.06.2009 | 00:00

    Съобщение - 01.06.2009 г.

    Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе в три съдилища пет дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 1 452 843,27 лв.
    Виж повече
  • 26.05.2009 | 00:00

    Съобщение - 26.05.2009 г.

    Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 1 127 520,80 лв., срещу Стефко Стоянов от гр. Габрово.
    Виж повече