Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

 • 13.05.2010 | 00:00

  Съобщение - 13.05.2010 г.

  По искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Софийският градски съд наложи обезпечителни мерки върху имущество на Пламен Стоянов. Общата стойност на обезпеченото имущество е 32 176 157,48 лв.
  Виж повече
 • 13.05.2010 | 00:00

  Съобщение - 13.05.2010 г.

  По искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Софийският градски съд наложи обезпечителни мерки върху имущество на Алексей Петров от гр. София, с цена на иска - 3 306 879,67 лв.
  Виж повече
 • 07.04.2010 | 00:00

  Съобщение - 07.04.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, внесе в Пловдивския окръжен съд иск за отнемане в полза на държавата на имущество с обща стойност 1 312 617 лв., срещу италианския гражданин Лино Тонан.
  Виж повече
 • 29.03.2010 | 00:00

  Съобщение - 29.03.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 37-мо дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, с обща стойност 232 337 лв. Русенският окръжен съд се произнесе с решение по заведен от комисията иск за отнемане срещу Венцислав Стоянов от гр. Русе.
  Виж повече
 • 10.03.2010 | 00:00

  Съобщение -10.03.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, внесе иск в съда за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност 6 378 608,90 лв., срещу Иван Стойчев от гр. Разград.
  Виж повече
 • 09.03.2010 | 00:00

  Съобщение - 09.03.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе в съда иск за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност срещу Михаил Янков от гр. Стара Загора. Общата стойност на процесното имущество е 433 178 лв.
  Виж повече
 • 25.02.2010 | 00:00

  Съобщение - 25.02.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция 36-то дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, заведено срещу бизнесмена Йордан Тонов от гр. Враца. Врачанският окръжен съд постанови отнемане на имущество в полза на държавата с обща стойност от 1 267 792,80 лв.
  Виж повече
 • 23.02.2010 | 00:00

  Съобщение - 23.02.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, внесе в Русенския окръжен съд най - големия си иск, до настоящия момент, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Процесното имущество е на Виктор Епщайн от гр. Русе, с обща стойност - 61 848 397 лв.
  Виж повече
 • 16.02.2010 | 00:00

  Съобщение - 16.02.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе в Софийския градски съд мотивирано искане за налагане на допълнителни обезпечителни мерки на стойност 12 937 818 лв. по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицето Христо Ковачки.
  Виж повече
 • 10.02.2010 | 00:00

  Съобщение - 10.02.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност внесе иск в Софийския градски съд за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 7 050 251,77 лв. Процесното имущество е на лицето Костадин Хаджииванов от гр. Петрич.
  Виж повече