Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

 • 18.04.2011 | 00:00

  Съобщение - 18.04.2011 г.

  Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, извади изпълнителен лист по окончателно спечелено с определение на ВКС дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Димитър Желязков от гр. Несебър. Настоящият изпълнителен лист ще бъде предоставен на Министерството на финансите, което по закон има правомощията за последващо разпореждане с отнетото имущество.
  Виж повече
 • 23.03.2011 | 00:00

  Съобщение - 23.03.2011 г.

  Софийският апелативен съд постанови две решения в полза на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност по заведени дела за отнемане в полза на държавата срещу лицата Стоян Кръстев от гр. Перник и Йордан Тонов от гр. Враца. Общата стойност на отнетото имущество е 2 245 164,80лв.
  Виж повече
 • 08.02.2011 | 00:00

  Съобщение - 08.02.2011 г.

  Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност спечели на втора инстанция - с Решения на Апелативен съд гр. Бургас и Апелативен съд гр. Пловдив, още две дела за отнемане в полза на държавата на имуществото на Кръстю Ставрев от гр. Несебър и Иринка Стефанова от гр. Пловдив. Общата стойност на имуществото на ответниците е в размер на 594 825 лв.
  Виж повече
 • 02.02.2011 | 00:00

  Съобщение - 02.02.2011 г.

  КУИППД спечели окончателно още две дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност с обща стойност 5 153 047,50 лв.
  Виж повече
 • 31.01.2011 | 00:00

  Съобщение - 31.01.2011 г.

  Варненският окръжен съд постанови Решение в полза на иск на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност срещу Евелин Димов от гр. Варна. Стойността на отнетото в полза на държавата имущество е в размер на 107 019,60 лв.
  Виж повече
 • 17.11.2010 | 00:00

  Съобщение - 17.11.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели заведено дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Димо Калудов от гр. Бургас. Бургаският окръжен съд постанови отнемане на имущество с обща стойност 234 570,65 лв.
  Виж повече
 • 09.11.2010 | 00:00

  Съобщение - 09.11.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция две дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Великотърновският окръжен съд определи обща стойност на отнетото имущество - в размер на 238 257,70 лв.
  Виж повече
 • 26.10.2010 | 00:00

  Съобщение - 26.10.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, наложи с определение на Софийския градски съд обезпечителни мерки по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицето Красимир Георгиев от гр. Плевен. Цената на иска срещу лицето е 1 058 956,58 лв.
  Виж повече
 • 14.10.2010 | 00:00

  Съобщение - 14.10.2010 г.

  Благоевградският окръжен съд уважи внесени мотивирани искове на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за налагане на обезпечителни мерки, по бъдещи искове за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицата Младен Пасков и Владимир Донков от гр. Благоевград.
  Виж повече
 • 13.10.2010 | 00:00

  Съобщение - 13.10.2010 г.

  КУИППД заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, в Плевенския окръжен съд срещу Георги Таров от с.Вълчитрън, област Плевен. Цената на внесения иск за отнемане на имущество е на стойност 2 417 997,30 лв.
  Виж повече