Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество


Актуално

 • 17.11.2010 | 00:00

  Съобщение - 17.11.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели заведено дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Димо Калудов от гр. Бургас. Бургаският окръжен съд постанови отнемане на имущество с обща стойност 234 570,65 лв.
  Виж повече
 • 09.11.2010 | 00:00

  Съобщение - 09.11.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на първа съдебна инстанция две дела за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Великотърновският окръжен съд определи обща стойност на отнетото имущество - в размер на 238 257,70 лв.
  Виж повече
 • 26.10.2010 | 00:00

  Съобщение - 26.10.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, наложи с определение на Софийския градски съд обезпечителни мерки по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицето Красимир Георгиев от гр. Плевен. Цената на иска срещу лицето е 1 058 956,58 лв.
  Виж повече
 • 14.10.2010 | 00:00

  Съобщение - 14.10.2010 г.

  Благоевградският окръжен съд уважи внесени мотивирани искове на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за налагане на обезпечителни мерки, по бъдещи искове за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицата Младен Пасков и Владимир Донков от гр. Благоевград.
  Виж повече
 • 13.10.2010 | 00:00

  Съобщение - 13.10.2010 г.

  КУИППД заведе дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, в Плевенския окръжен съд срещу Георги Таров от с.Вълчитрън, област Плевен. Цената на внесения иск за отнемане на имущество е на стойност 2 417 997,30 лв.
  Виж повече
 • 30.09.2010 | 00:00

  Съобщение - 30.09.2010 г.

  Силистренският окръжен съд уважи внесеното мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за налагане на обезпечителни мерки по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу лицето Гюнай Сефер от гр. Дулово, обл. Силистра.
  Виж повече
 • 12.08.2010 | 00:00

  Съобщение - 12.08.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност спечели на първа съдебна инстанция заведено дело срещу Пламен Кръстев от гр. Перник. Общата стойност на отнетото имущество е 3 237 010 лв.
  Виж повече
 • 14.07.2010 | 00:00

  Съобщение - 14.07.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност спечели на първа съдебна инстанция заведено дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Енчо Енчев от гр. Пловдив. Пловдивският окръжен съд постанови в полза на държавата да се отнеме имущество с обща стойност 845 508 лв.
  Виж повече
 • 07.07.2010 | 00:00

  Съобщение - 07.07.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели окончателно шесто дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Отнетото в полза на държавата имущество е на Валентин Кръстев от гр. Сливен, с определена от съда цена на иска в размер на 182 860 лв.
  Виж повече
 • 29.06.2010 | 00:00

  Съобщение - 29.06.2010 г.

  Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, спечели на втора инстанция дело за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност срещу Никола Куртев от гр. Бургас, с цена на иска за отнемане - 341 215 лв.
  Виж повече