Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имуществоЧесто задавани въпроси  • Може ли сигнал от граждани да провокира действия и проверка от ваша страна?

  • Как се установява, че едно имущество е незаконно придобито?

  • Кога може да се очаква резултат от проверка за незаконно придобито имущество?

  • На какво се дължи дългият срок, в който едно имущество е запорирано и кога се пристъпва към конфискация?