Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 22.10.2019

Прессъобщение

След уведомление от Специализирана прокуратура, КПКОНПИ образува производство по ЗПКОНПИ срещу Миню Стайков.
Виж повече
— 15.10.2019

Прессъобщение

По искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са допуснати обезпечителни мерки върху имущество на Вълчо и Маринела Арабаджиеви и девет юридически лица.
Виж повече
— 10.10.2019

КПКОНПИ установи конфликт на интереси при Александър Манолев

КПКОНПИ прие решение, с което установи конфликт на интереси при Александър Манолев – в качеството му на заместник – министър на икономиката и като такъв член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.
Виж повече
— 27.09.2019

КПКОНПИ внесе иск за отнемане на 9,3 млн. лв. от кмета на Септември

КПКОНПИ внесе в Окръжен съд – Пазарджик мотивирано искане, по реда на ЗПКОНПИ, срещу кмета на гр. Септември Марин Рачев (лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6 ал. 1 от ЗПКОНПИ).
Виж повече
— 17.05.2019

КПКОНПИ извърши проверката на декларациите за имущество и интереси, подадени през 2018 година

КПКОНПИ извърши проверката по чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ на ежегодните декларации, подадени през 2018 г., и на встъпителните и финалните декларации за имущество и интереси, подадени през периода от месец януари до месец септември 2018 г., от лицата
Виж повече
— 22.02.2019

КПКОНПИ получи автомобил за отговорно пазене

С разпореждане на държавен съдебен изпълнител от Русе дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ на КПКОНПИ получи за отговорно пазене високопроходим автомобил Ауди Q 7, върху който са наложени обезпечителни мерки.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече