Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 01.03.2021

КПКОНПИ ОБРАЗУВА ПРОИЗВОДСТВА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

На заседание, проведено на 1 март 2021 г., КПКОНПИ прие решения за образуване на производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на Росина Станиславова, кмет на район „Красно село“ в столицата, и на д-р Десислав Тасков, бивш директор на общинска болница в гр. Каварна.
Виж повече
— 25.02.2021

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КПКОНПИ ПРЕЗ 2020 г.

С решение от днес, 25.02.2021 г., Народното събрание прие годишния отчетен доклад на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г.
Виж повече
— 24.02.2021

КПКОНПИ ВНАСЯ В ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА ИСКОВЕ НА СТОЙНОСТ НАД 2 МЛН. ЛВ.

На днешното си редовно заседание КПКОНПИ взе решение за внасяне на 6 иска за отнемане на незаконно придобито имущество в окръжни съдилища в страната на обща стойност 2 323 683.66 лв.
Виж повече
— 22.02.2021

КПКОНПИ ВНЕСЕ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

КПКОНПИ прие решения за внасяне на искове за отнемане на незаконно придобито имущество в окръжни съдилища на обща стойност 406 547 219 лв. В исковите молби са включени 36 недвижими имота и 7 моторни превозни средства.
Виж повече
— 15.02.2021

СТУДЕНТИ ОТ УНСС ЗАПОЧНАХА СТАЖ В КПКОНПИ

В изпълнение на споразумението в рамките на инициатива „Академия Антикорупция“, сключено между председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров, председателя на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика при 44-то Народно събрание Борис Ячев, Омбудсмана на Република България Диана Ковачева и ректора на Университета за национално и световно стопанство проф. Димитър Димитров, днес, 15 февруари 2021 г., започна стажът на студентите от специалности „Право“, „Международни отношения“ и „Противодействие на корупцията“ в КПКОНПИ.
Виж повече
— 11.02.2021

ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА УВАЖИ ИЗЦЯЛО ИСК НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

С влязло в сила съдебно решение на Окръжен съд – Враца изцяло е уважен иск на КПКОНПИ срещу Цветомир Ценов от гр. Козлодуй и свързани с него лица. В полза на държавата е отнето незаконно придобито имущество в размер на 311 677, 29 лв.
Виж повече
— 26.01.2021

СЪДИЛИЩА УВАЖИХА ИСКОВЕ НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ЗА 1.3 МЛН. ЛВ.

Съдебните решения на ОС – Бургас и ОС – Благоевград са влезли в сила.
Виж повече
— 21.01.2021

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ИСКОВЕ НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО В РАЗМЕР НА НАД 1 МЛН. ЛВ.

В периода м. ноември 2020 – м. януари 2021 г. Върховният касационен съд и окръжни съдилища в страната са постановили решения по предявени от КПКОНПИ искови молби за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество в размер на 1 220 873.02 лв.
Виж повече
— 19.01.2021

НОВА ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА НА КПКОНПИ

Нова структура на териториалните органи на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е в действие от началото на 2021 г.
Виж повече
— 14.01.2021

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ НАД 2 МЛН.ЛВ.

На първото редовно заседание за 2021 г., Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ прие решения за внасяне на искове за отнемане на незаконно придобито имущество в размер на 1 821 203 лв.
Виж повече
— 13.01.2021

КПКОНПИ СТАНА ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА МРЕЖАТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА

КПКОНПИ бе приета за пълноправен член на Мрежата на органите за превенция на корупцията /Network of Corruption Prevention Authorities – NCPA/.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече