Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 07.02.2019

Трифон Трифонов: Постъпилите в КПКОНПИ над 700 сигнала за по-малко от една година показват повишаване на доверието към нас

„За периода от края на м. април, когато беше попълнен съставът на КПКОНПИ, до края на 2018 г., в Комисията са постъпили над 700 сигнала, по които са извършени конкретни действия и проверки. Повечето от тях са подадени от граждани и това ни обнадеждава, за
Виж повече
— 29.01.2019

Отнетите от КПКОНПИ имоти са 90% от продажбите на НАП

Отнетите в полза на държавата от КПКОНПИ имоти и автомобили са донесли 90% от общите приходи от реализация на имущество от Националната агенция по приходите (НАП). Това сочи справка на НАП за третото тримесечие на 2018 г., предоставена на Комисията по линия на междуинституционалното сътрудничество.
Виж повече
— 21.01.2019

КПКОНПИ и Централното антикорупционно бюро на Полша подписаха Меморандум за разбирателство относно сътрудничество

КПКОНПИ и Централното антикорупционно бюро на Полша ще си сътрудничат при осъществяване на разследващи, оперативни, контролни и аналитични дейности в сферата на признаване, превенция и противодействие на корупцията. За това се договориха председателят на КПКОНПИ г-н Пламен Георгиев и ръководителят на полското бюро г-н Ернест Бейда с подписването на Меморандум за разбирателство относно сътрудничество.
Виж повече
— 16.01.2019

УТОЧНЕНИЕ

Във връзка с появила се информация, че Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) има намерение да огради част от градинката до паметника на Патриарх Евтимий, уточняваме:
Виж повече
— 06.12.2018

СГС постанови връщането на 125 млн. лв. в масата на несъстоятелността на КТБ

СГС е постановил, че една от люксембургските офшорни компании, получила и невърнала кредит в размер на 125 000 000 евро от КТБ АД трябва да възстанови сумата за попълване на масата на несъстоятелността. Това става ясно от благодарствено писмо, изпратено от синдиците на КТБ АД (н.) до председателя на КПКОНПИ г-н Пламен Георгиев.
Виж повече
— 16.11.2018

АС - Бургас постанови отнемане на 33 000 лв. облага за конфликт на интереси

С окончателно решение Административен съд – Бургас постанови отнемане в полза на държавата на облага в размер на 33 000 лв. от Д.Е., бивш управител на общинско дружество, за подписани от него допълнителни споразумения към трудов договор със съпругата му, при които е бил установен конфликт на интереси.
Виж повече
— 11.07.2018

Според КЗЛД: Поддържането на публичен регистър на декларациите не нарушава регламента за защита на личните данни

Поддържането на публичен регистър в интернет на подадените декларации представлява изпълнение на законоустановено задължение на администратора на лични данни. Това се казва в становище на КЗЛД до КПКОНПИ и НАП в отговор на идентични въпроси от двете институции във връзка с приложение на Общия регламент за защита на данните при изпълнение на разпоредбите на ЗПКОНПИ.
Виж повече
— 08.06.2018

Според решение на ВКС: Сроковете по ЗОПДИППД (отм.) са инструктивни

Със свое решение №78/30.05.2018г по гр.д. №3910/2017г. ВКС постанови, че сроковете, в които инспекторите на КПКОНПИ трябва да съберат доказателства преди внасяне на иск за отнемане на имущество по реда на отменения ЗОПДИППД са инструктивни, а не преклузивни. Поради тази причина и искането за недопустимост на производството и съответно прекратяването му по тази причина е неоснователно.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече