Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 26.01.2021

СЪДИЛИЩА УВАЖИХА ИСКОВЕ НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ЗА 1.3 МЛН. ЛВ.

Съдебните решения на ОС – Бургас и ОС – Благоевград са влезли в сила.
Виж повече
— 21.01.2021

ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ИСКОВЕ НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО В РАЗМЕР НА НАД 1 МЛН. ЛВ.

В периода м. ноември 2020 – м. януари 2021 г. Върховният касационен съд и окръжни съдилища в страната са постановили решения по предявени от КПКОНПИ искови молби за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество в размер на 1 220 873.02 лв.
Виж повече
— 19.01.2021

НОВА ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА НА КПКОНПИ

Нова структура на териториалните органи на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е в действие от началото на 2021 г.
Виж повече
— 14.01.2021

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ НАД 2 МЛН.ЛВ.

На първото редовно заседание за 2021 г., Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ прие решения за внасяне на искове за отнемане на незаконно придобито имущество в размер на 1 821 203 лв.
Виж повече
— 13.01.2021

КПКОНПИ СТАНА ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН НА МРЕЖАТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА

КПКОНПИ бе приета за пълноправен член на Мрежата на органите за превенция на корупцията /Network of Corruption Prevention Authorities – NCPA/.
Виж повече
— 17.12.2020

РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Със свое решение КПКОНПИ установи конфликт на интереси по отношение на Анелия Лилова, бивш заместник-кмет на Община Димово, обл. Видин, осъществен за времето, през което тя по заместване е изпълнявала функциите на кмет на общината.
Виж повече
— 16.12.2020

КПКОНПИ НЕ СЪГЛАСУВА РАЗПОРЕДБИ В ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ /ЗМИП/

Съгласно ЗПКОНПИ, всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт, подлежи на съгласуване от Комисията относно наличие на корупционен риск. С решение от днес, 16.12.2020 г., КПКОНПИ не съгласува разпоредби от проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари, постъпил с проект на решение на Министерския съвет.
Виж повече
— 26.11.2020

КПКОНПИ ОБРАЗУВА ПРОИЗВОДСТВО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА КМЕТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО

КПКОНПИ образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на Костадин Холянов – кмет на Община Ракитово. То е образувано по репортаж на Нова телевизия от 15 ноември 2020 („Как се изсича общинска гора“), както и по постъпил сигнал.
Виж повече
— 25.11.2020

КПКОНПИ НАЛОЖИ САНКЦИИ В РАЗМЕР НА БЛИЗО 100 000 ЛВ. НА БИВШ КМЕТ ЗА УСТАНОВЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

На днешното си редовно заседание, проведено чрез видео-конферентна връзка, КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на бившия кмет на Община Благоевград Атанас Камбитов.
Виж повече
— 18.11.2020

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ ОТ НАД 5 МЛН.ЛВ.

На днешното редовно заседание, проведено чрез видео-конферентна връзка, КПКОНПИ прие решения за внасяне на искове за отнемане на незаконно придобито имущество в размер на 4 789 823. 65 лв. Решенията включват и искове за отнемане на 21 недвижими имота и 5 моторни превозни средства, на обща стойност 630 729 лв.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече