Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 18.09.2020

КПКОНПИ ОБЖАЛВА РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ – ГРАД ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

По повод публикации в медиите за постановено решение на Административен съд София – град /АССГ/, с което КПКОНПИ е осъдена да заплати на Трайчо Трайков обезщетение за понесени от него морални и материални вреди, както и по повод публични изявления на г-н Трайков в тази насока, Пресцентърът на Комисията предоставя следната информация:
Виж повече
— 16.09.2020

КПКОНПИ ПРИЕ РЕШЕНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

На заседанието си днес, 16.09.2020 г., Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество прие решения за установяване на конфликт на интереси, както и за образуване на такива производства.
Виж повече
— 14.09.2020

КПКОНПИ ВНЕСЕ В ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ БЛИЗО 53 МЛН.ЛЕВА

В периода 15 юли – 31 август 2020 г. КПКОНПИ проведе шест редовни заседания, на които взе решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища в страната за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 52 839 107.40 лв
Виж повече
— 14.09.2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Пресцентърът на КПКОНПИ публикува позицията на председателя на Комисията Сотир Цацаров, бивш главен прокурор:
Виж повече
— 10.09.2020

КПКОНПИ ПОВТОРНО НЕ СЪГЛАСУВА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

С решение от 21.08.2020 г. КПКОНПИ повторно не съгласува предложения от правителството законопроект в тази му част.
Виж повече
— 20.08.2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

По повод публикувано днес – 20.08.2020 г., разследване на неправителствената организация „Антикорупционен фонд“ със заглавие „Осемте джуджета – част 4“, в което фигуририра и следният текст:
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече