Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 30.07.2020

РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

КПКОНПИ прие решения по образувани производства за установяване на конфликт на интереси.
Виж повече
— 08.07.2020

КПКОНПИ ОБРАЗУВА ПРОИЗВОДСТВО ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СРЕЩУ КМЕТА И ЗАМЕСТНИК – КМЕТА НА СТОЛИЧНИЯ РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“

На редовно заседание, проведено на 8 юли 2020 г., КПКОНПИ прие решение за образуване на производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на Савина Савова, кмет на район „Възраждане“ в столицата, и на заместник – кмета Татяна Димитрова.
Виж повече
— 01.07.2020

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ БЛИЗО 140 МЛН. ЛВ.

На днешното редовно заседание КПКОНПИ прие решения за внасяне на искове за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 139 577 143.18 лв.
Виж повече
— 25.06.2020

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ 947 197 ЛВ.

На свое редовно заседание КПКОНПИ прие решения за внасяне на искове в две окръжни съдилища за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 947 197.09 лв.
Виж повече
— 24.06.2020

КПКОНПИ НЕ СЪГЛАСУВА РАЗПОРЕДБИ ОТ ПРОЕКТА НА МС ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

В КПКОНПИ е постъпил проект на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата /ЗДвП/. С решение от 24.06.2020 г. Комисията не съгласува основни разпоредби от предложения проект.
Виж повече
— 23.06.2020

ОКОНЧАТЕЛЕН СЪДЕБЕН АКТ ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО ЗА НАД 1 МЛН. ЛВ. ОТ ЦВЕТЕЛИН КЪНЧЕВ ПО ДЕЛО НА КПКОНПИ

Отнемането в полза на държавата на имущество на стойност 1 089 473 лв. от Цветелин Кънчев е потвърдено с окончателен съдебен акт.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече