Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 05.06.2019

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Във връзка с направените на 4 юни 2019 г. изявления в интервю пред БНР и на пресконференция в БТА от ръководителя на правния екип на Програма „Достъп до информация“ г-н Александър Кашъмов, КПКОНПИ уточнява: Тези твърдения не отговарят на истината.
Виж повече
— 17.05.2019

КПКОНПИ извърши проверката на декларациите за имущество и интереси, подадени през 2018 година

КПКОНПИ извърши проверката по чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ на ежегодните декларации, подадени през 2018 г., и на встъпителните и финалните декларации за имущество и интереси, подадени през периода от месец януари до месец септември 2018 г., от лицата
Виж повече
— 10.05.2019

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е публикувала на интернет портала си всички подадени декларации за имущество и интереси за 2018 г., на лица заемащи висши публични длъжности, включително и декларацията на Румен Андонов Порожанов - министър.
Виж повече
— 04.04.2019

КПКОНПИ ОТНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ 178 000 ЛВ.

Със свое решение влязло в сила решение Софийският градски съд уважи иска на КПКОНПИ за отнемане на имущество от Зорка Михайлова на стойност 178 000 лв. Производството срещу нея е започнало след присъда за данъчни престъпления.
Виж повече
— 26.03.2019

КПКОНПИ ПОЛУЧИ ГОЛЯМАТА НАЦИОНАЛНА НАГРАДА „ДЖОВАНИ ФАЛКОНЕ“ ЗА ЦЯЛОСТНА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯ

КПКОНПИ получи голямата национална награда „Джовани Фалконе“ за цялостна дейност на институция на церемония, организирана от Общинския съвет по наркотични вещества – Благоевград. Отличието – плакет и грамота, беше връчено на председателя на комисията г-н Пламен Георгиев от посланика на Република Италия Н. Пр. Стефано Балди.
Виж повече
— 22.02.2019

КПКОНПИ получи автомобил за отговорно пазене

С разпореждане на държавен съдебен изпълнител от Русе дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ на КПКОНПИ получи за отговорно пазене високопроходим автомобил Ауди Q 7, върху който са наложени обезпечителни мерки.
Виж повече
— 08.06.2018

Според решение на ВКС: Сроковете по ЗОПДИППД (отм.) са инструктивни

Със свое решение №78/30.05.2018г по гр.д. №3910/2017г. ВКС постанови, че сроковете, в които инспекторите на КПКОНПИ трябва да съберат доказателства преди внасяне на иск за отнемане на имущество по реда на отменения ЗОПДИППД са инструктивни, а не преклузивни. Поради тази причина и искането за недопустимост на производството и съответно прекратяването му по тази причина е неоснователно.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече