Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 22.01.2020

КПКОНПИ ЩЕ ВНЕСЕ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩА СТОЙНОСТ 384 120 283 ЛВ.

На днешното редовно заседание КПКОНПИ взе решение за внасяне в СГС на иск за отнемане на имущество срещу Вълчо и Маринела Арабаджиеви и свързани с тях юридически лица на обща стойност 379 444 968 лв.
Виж повече
— 22.01.2020

КПКОНПИ ОБРАЗУВА ПРОИЗВОДСТВА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ШЕСТ ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

С решения, приети на заседание днес, 22.01.2020 г., Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество образува производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на шест лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на чл. 6 ал. 1 ЗПКОНПИ
Виж повече
— 15.01.2020

КПКОНПИ иска от СГС отнемане на имущество от обвиняем за отвличане

На днешното редовно заседание КПКОНПИ взе решение за внасяне в СГС на иск за отнемане на 139 177 лв. от обвинен като помагач в групата, виновна за отвличането на Адриан Златков.
Виж повече
— 08.01.2020

КПКОНПИ внася в съдилищата 6 иска за отнемане на незаконно имущество

На днешното редовно заседание КПКОНПИ взе 6 решения за внасяне на искове в окръжните съдилища в Благоевград, Плевен, Сливен, София и Шумен за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, след образувани производства.
Виж повече
— 22.10.2019

Прессъобщение

След уведомление от Специализирана прокуратура, КПКОНПИ образува производство по ЗПКОНПИ срещу Миню Стайков.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече