Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 31.03.2020

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По повод постъпили множество запитвания от медии, Пресцентърът на КПКОНПИ предоставя следната информация:
Виж повече
— 31.03.2020

КПКОНПИ ВНЕСЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ 2019 г.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество внесе в Народното събрание отчетния доклад за дейността си през 2019 г. Съобразно чл. 18 от ЗПКОНПИ, срокът за изпълнение на това ежегодно задължение е 30 март. Докладът е предоставен на Президента, както и на Министерския съвет. С оглед институционалното взаимодействие, годишният отчетен доклад е изпратен също на главния прокурор, на министъра на вътрешните работи и на председателя на ДАНС.
Виж повече
— 19.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Съдът на Европейския съюз (СЕС) публикува решението си по преюдициалното запитване, направено от съдия Катерина Енчева от Софийския градски съд по дело за разглеждане на иск за отнемане на незаконно придобито имущество, предявен от КПКОНПИ.
Виж повече
— 16.03.2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

КПКОНПИ уведомява гражданите за следната организация на работа за прием на документи, въведена в условията на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.:
Виж повече
— 11.03.2020

КПКОНПИ ВНАСЯ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ИСКОВЕ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 12 499 244 ЛЕВА

На днешното редовно заседание КПКОНПИ взе решение за внасяне на искови молби за отнемане на имущество в окръжни съдилища в страната, на обща стойност 12 499 244. 06 лв., както следва:
Виж повече
— 02.03.2020

КПКОНПИ ПУБЛИКУВА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ, ПОДАДЕНИ ОТ КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, СЛЕД МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ – 2019 Г.

КПКОНПИ публикува на интернет страница си, в раздела „Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности“, встъпителните декларации за имущество и интереси на кметове, заместник -кметове, председатели на общински съвети и общински съветници, избрани на местните избори - 2019 г.
Виж повече
— 20.02.2020

КПКОНПИ ПРИЕ РЕШЕНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

КПКОНПИ прие решения за установяване на конфликт на интереси, както и за образуване на такива производства.
Виж повече
— 19.02.2020

КПКОНПИ ВНАСЯ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ИСКОВЕ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 7 544 917 ЛЕВА

На днешното редовно заседание КПКОНПИ взе решение за внасяне 12 искови молби за отнемане на имущество в окръжни съдилища в страната, на обща стойност 7 544 917. 26 лв., както следва:
Виж повече
— 12.02.2020

КПКОНПИ УСТАНОВИ НАЛИЧИЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА ТРИ ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

С решения, приети на заседание днес, 12.02.2020 г., КПКОНПИ установи наличие на конфликт на интереси по отношение на следните лица по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ:
Виж повече
— 12.02.2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На днешното редовно заседание КПКОНПИ взе решение за внасяне на осем искови молби за отнемане на имущество в окръжни съдилища в страната, на обща стойност 2 877 939. 42 лв.
Виж повече
— 03.02.2020

КПКОНПИ ВНЕСЕ В БУРГАСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ИСКОВИТЕ МОЛБИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО СРЕЩУ НИКОЛАЙ И ЕВГЕНИЯ БАНЕВИ

Днес, 3 февруари 2020 г., исковите молби бяха внесени в Бургаския окръжен съд, с приложения и писмени доказателства от над 300 тома.
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече