Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 02.06.2020

КПКОНПИ ПРИЕ ДОКЛАД ЗА ПОСЛЕДВАЩ АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНИ, ПРЕМИНАЛИ СЪГЛАСУВАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ПО ЗПКОНПИ

Докладът е изпратен на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, както и на Правната комисия в Народното събрание.
Виж повече
— 01.06.2020

КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

С свое решение КПКОНПИ установи конфликт на интереси по отношение на Татяна Нейкова, като прие, че на 02.01.2019 г. и на 26.08.2019 г. тя е упражнила правомощия като главен архитект в частен интерес – в интерес на своя син.
Виж повече
— 28.05.2020

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ОТЧЕТА НА КПКОНПИ ЗА 2019 Г. ВЕДНАГА СЛЕД УЧАСТИЕТО СИ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КПКОНПИ ОТПРАВИ ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС

Народното събрание прие със 131 гласа „за“, 45 „въздържал се“ и 1 глас „против“ отчетния доклад за 2019 г. на КПКОНПИ.
Виж повече
— 27.05.2020

ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КПКОНПИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА „РЕПОРТЕРИ БЕЗ ГРАНИЦИ“

Председателят на КПКОНПИ Сотир Цацаров изпрати писмо до председателя на Административния борд на „Репортери без граници“ Пиер Аски.
Виж повече
— 20.05.2020

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ НАД 10 МЛН. ЛВ.

На днешното редовно заседание КПКОНПИ прие решения за внасяне на искове за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 10 828 351.14 лв.
Виж повече
— 20.05.2020

С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КПКОНПИ, СГРАДАТА НА БИВШИЯ НОТАРИАТ В СОФИЯ Е ПРЕДОСТАВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

С решение на Министерския съвет от 12.11.2015 г. сградата на бившия Нотариат в гр. София, на бул. „Патриарх Евтимий“ № 2 е била отнета от управлението на Министерство на правосъдието и е била предоставена на КПКОНПИ /тогава Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество/.
Виж повече
— 14.05.2020

СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на лицата, заемащи висши публични длъжности
Виж повече
— 13.05.2020

РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.05.2020 Г.

На днешното редовно заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка, КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси, както и за образуване на такива производства.
Виж повече
— 29.04.2020

РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.04.2020 Г.

На днешното редовно заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка, КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси, както и за образуване на такива производства.
Виж повече
— 23.04.2020

КПКОНПИ ВНЕСЕ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ИСК ЗА НАД 3 МЛН. ЛВ.

На редовно заседание, проведено чрез видео-конферентна връзка, днес, 23 април 2020 г., КПКОНПИ взе решение за внасяне в Софийски градски съд на искова молба за отнемане на имущество на стойност 3 025 500 лв.
Виж повече
— 23.04.2020

ПИСМО НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА САЩ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КПКОНПИ

В писмо, изпратено до Сотир Цацаров, главният прокурор на САЩ Уилям Бар отправя поздравления и пожелания за успешна работа по повод избирането му за председател на КПКОНПИ.
Виж повече
— 13.04.2020

ЧЛЕНОВЕТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА КПКОНПИ ДАРИХА 65 300 лв. НА ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

65 300 лв. е общият размер на доброволните дарения, направени от членовете и служителите на КПКОНПИ.
Виж повече
— 31.03.2020

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По повод постъпили множество запитвания от медии, Пресцентърът на КПКОНПИ предоставя следната информация:
Виж повече
— 19.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Съдът на Европейския съюз (СЕС) публикува решението си по преюдициалното запитване, направено от съдия Катерина Енчева от Софийския градски съд по дело за разглеждане на иск за отнемане на незаконно придобито имущество, предявен от КПКОНПИ.
Виж повече
— 16.03.2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

КПКОНПИ уведомява гражданите за следната организация на работа за прием на документи, въведена в условията на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.:
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече