Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 26.11.2020

КПКОНПИ ОБРАЗУВА ПРОИЗВОДСТВО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА КМЕТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО

КПКОНПИ образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на Костадин Холянов – кмет на Община Ракитово. То е образувано по репортаж на Нова телевизия от 15 ноември 2020 („Как се изсича общинска гора“), както и по постъпил сигнал.
Виж повече
— 25.11.2020

КПКОНПИ НАЛОЖИ САНКЦИИ В РАЗМЕР НА БЛИЗО 100 000 ЛВ. НА БИВШ КМЕТ ЗА УСТАНОВЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

На днешното си редовно заседание, проведено чрез видео-конферентна връзка, КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на бившия кмет на Община Благоевград Атанас Камбитов.
Виж повече
— 18.11.2020

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ ОТ НАД 5 МЛН.ЛВ.

На днешното редовно заседание, проведено чрез видео-конферентна връзка, КПКОНПИ прие решения за внасяне на искове за отнемане на незаконно придобито имущество в размер на 4 789 823. 65 лв. Решенията включват и искове за отнемане на 21 недвижими имота и 5 моторни превозни средства, на обща стойност 630 729 лв.
Виж повече
— 04.11.2020

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ ОТ БЛИЗО 2.6 МЛН.ЛЕВА

На днешното редовно заседание, проведено чрез видео-конферентна връзка, КПКОНПИ прие решения за внасяне на искове за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 1 987 934.97 лв. Решенията включват и искове за отнемане на 18 недвижими имота за 526 356. 24 лв. и 16 моторни превозни средства за 73 200 лв.
Виж повече
— 28.10.2020

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ НАД 14 МЛН. ЛВ. И УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ-ВЕЛИНГРАД

На днешното редовно заседание КПКОНПИ прие решения за внасяне на искове за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 14 620 190.96 лв. КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на д-р Жеко Чешмеджиев, управител на Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград /МБАЛ – Велинград/.
Виж повече
— 26.10.2020

АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИЛИЩА СЕ ПРОИЗНЕСОХА ПО ЖАЛБИ СРЕЩУ РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

В периода декември 2019 г. – септември 2020 г. Върховният административен съд и административни съдилища в страната се произнесоха по решения на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), с които е установен конфликт на интереси за лица, заемащи висши публични длъжности.
Виж повече
— 23.10.2020

СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ИСКОВЕ НА КПКОНПИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Окръжен съд Разград постанови две решения, с които исковете на КПКОНПИ са уважени изцяло и в полза на държавата се отнема имущество на обща стойност 274 818.93 лв. На 7 октомври Върховният касационен съд със свое решение върна на Апелативен съд – Бургас за ново разглеждане иск на КПКОНПИ за отнемане на имущество на стойност 4 462 603.97 лв.
Виж повече
— 14.10.2020

КПКОНПИ ПРЕДЯВЯВА ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ БЛИЗО 6 МЛН. ЛВ.

На днешното редовно заседание Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ прие решения за предявяване на 13 иска за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 5 850 364.66 лв.
Виж повече
— 13.10.2020

КПКОНПИ Е СПЕЧЕЛИЛА ДЕЛА ЗА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО В РАЗМЕР НА НАД 5.5 МЛН. ЛВ.

За период от десет месеца /януари – октомври 2020 г./ по предявени искове от КПКОНПИ са постановени съдебни решения, с които в полза на държавата е отнето незаконно придобито имущество в размер на над 5.5 млн. лева.
Виж повече
— 18.09.2020

КПКОНПИ ОБЖАЛВА РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ – ГРАД ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

По повод публикации в медиите за постановено решение на Административен съд София – град /АССГ/, с което КПКОНПИ е осъдена да заплати на Трайчо Трайков обезщетение за понесени от него морални и материални вреди, както и по повод публични изявления на г-н Трайков в тази насока, Пресцентърът на Комисията предоставя следната информация:
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече