Република България
Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
— 01.07.2020

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ БЛИЗО 140 МЛН. ЛВ.

На днешното редовно заседание КПКОНПИ прие решения за внасяне на искове за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 139 577 143.18 лв.
Виж повече
— 01.07.2020

КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-СТАРА ЗАГОРА

На редовно заседание, проведено на 1 юли 2020 г., КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на д-р Златина Нанева – директор на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Стара Загора.
Виж повече
— 25.06.2020

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ 947 197 ЛВ.

На свое редовно заседание КПКОНПИ прие решения за внасяне на искове в две окръжни съдилища за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 947 197.09 лв.
Виж повече
— 24.06.2020

КПКОНПИ НЕ СЪГЛАСУВА РАЗПОРЕДБИ ОТ ПРОЕКТА НА МС ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

В КПКОНПИ е постъпил проект на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата /ЗДвП/. С решение от 24.06.2020 г. Комисията не съгласува основни разпоредби от предложения проект.
Виж повече
— 23.06.2020

ПРОДЪЛЖАВА ИНИЦИАТИВАТА „АКАДЕМИЯ АНТИКОРУПЦИЯ“

Меморандумът бе подписан в УНСС от ректора на университета проф. Димитър Димитров, председателят на парламентарната комисия Борис Ячев, омбудсманът Диана Ковачева и председателят на КПКОНПИ Сотир Цацаров.
Виж повече
— 23.06.2020

ОКОНЧАТЕЛЕН СЪДЕБЕН АКТ ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО ЗА НАД 1 МЛН. ЛВ. ОТ ЦВЕТЕЛИН КЪНЧЕВ ПО ДЕЛО НА КПКОНПИ

Отнемането в полза на държавата на имущество на стойност 1 089 473 лв. от Цветелин Кънчев е потвърдено с окончателен съдебен акт.
Виж повече
— 17.06.2020

КПКОНПИ ОБРАЗУВА ДВЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИ

На редовно заседание, проведено на 17 юни 2020 г., Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прие решения за образуване на две производства за конфликт на интереси, след сезиране по публикации в медии.
Виж повече
— 10.06.2020

КПКОНПИ ОТПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

КПКОНПИ предлага на Министерския съвет да приеме изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество.
Виж повече
— 09.06.2020

ТРИ ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА УВАЖИХА ИСКАНИЯ НА КПКОНПИ ЗА НАЛАГАНЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ

Три окръжни съдилища уважиха искания на КПКОНПИ за налагане на обезпечителни мерки по отношение на имущество, принадлежащо на Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев.
Виж повече
— 03.06.2020

РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ОТ 3 ЮНИ 2020 Г.

На редовно заседание, проведено на 3 юни 2020 г.,КПКОНПИ прие решения по образувани производства за установяване на конфликт на интереси.
Виж повече
— 02.06.2020

КПКОНПИ ПРИЕ ДОКЛАД ЗА ПОСЛЕДВАЩ АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНИ, ПРЕМИНАЛИ СЪГЛАСУВАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ПО ЗПКОНПИ

Докладът е изпратен на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, както и на Правната комисия в Народното събрание.
Виж повече
— 01.06.2020

КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

С свое решение КПКОНПИ установи конфликт на интереси по отношение на Татяна Нейкова, като прие, че на 02.01.2019 г. и на 26.08.2019 г. тя е упражнила правомощия като главен архитект в частен интерес – в интерес на своя син.
Виж повече
— 28.05.2020

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ОТЧЕТА НА КПКОНПИ ЗА 2019 Г. ВЕДНАГА СЛЕД УЧАСТИЕТО СИ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КПКОНПИ ОТПРАВИ ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС

Народното събрание прие със 131 гласа „за“, 45 „въздържал се“ и 1 глас „против“ отчетния доклад за 2019 г. на КПКОНПИ.
Виж повече
— 27.05.2020

ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КПКОНПИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА „РЕПОРТЕРИ БЕЗ ГРАНИЦИ“

Председателят на КПКОНПИ Сотир Цацаров изпрати писмо до председателя на Административния борд на „Репортери без граници“ Пиер Аски.
Виж повече
— 20.05.2020

КПКОНПИ ВНАСЯ ИСКОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА СТОЙНОСТ НАД 10 МЛН. ЛВ.

На днешното редовно заседание КПКОНПИ прие решения за внасяне на искове за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 10 828 351.14 лв.
Виж повече
— 20.05.2020

С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КПКОНПИ, СГРАДАТА НА БИВШИЯ НОТАРИАТ В СОФИЯ Е ПРЕДОСТАВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

С решение на Министерския съвет от 12.11.2015 г. сградата на бившия Нотариат в гр. София, на бул. „Патриарх Евтимий“ № 2 е била отнета от управлението на Министерство на правосъдието и е била предоставена на КПКОНПИ /тогава Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество/.
Виж повече
— 14.05.2020

СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на лицата, заемащи висши публични длъжности
Виж повече
— 13.05.2020

РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 13.05.2020 Г.

На днешното редовно заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка, КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси, както и за образуване на такива производства.
Виж повече
— 29.04.2020

РЕШЕНИЯ НА КПКОНПИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 29.04.2020 Г.

На днешното редовно заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка, КПКОНПИ прие решение за установяване на конфликт на интереси, както и за образуване на такива производства.
Виж повече
— 23.04.2020

КПКОНПИ ВНЕСЕ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ИСК ЗА НАД 3 МЛН. ЛВ.

На редовно заседание, проведено чрез видео-конферентна връзка, днес, 23 април 2020 г., КПКОНПИ взе решение за внасяне в Софийски градски съд на искова молба за отнемане на имущество на стойност 3 025 500 лв.
Виж повече
— 23.04.2020

ПИСМО НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА САЩ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КПКОНПИ

В писмо, изпратено до Сотир Цацаров, главният прокурор на САЩ Уилям Бар отправя поздравления и пожелания за успешна работа по повод избирането му за председател на КПКОНПИ.
Виж повече
— 13.04.2020

ЧЛЕНОВЕТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА КПКОНПИ ДАРИХА 65 300 лв. НА ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

65 300 лв. е общият размер на доброволните дарения, направени от членовете и служителите на КПКОНПИ.
Виж повече
— 31.03.2020

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По повод постъпили множество запитвания от медии, Пресцентърът на КПКОНПИ предоставя следната информация:
Виж повече
— 19.03.2020

СЪОБЩЕНИЕ

Съдът на Европейския съюз (СЕС) публикува решението си по преюдициалното запитване, направено от съдия Катерина Енчева от Софийския градски съд по дело за разглеждане на иск за отнемане на незаконно придобито имущество, предявен от КПКОНПИ.
Виж повече
— 16.03.2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

КПКОНПИ уведомява гражданите за следната организация на работа за прием на документи, въведена в условията на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.:
Виж повече
виж всички новини


Кои сме ние

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.). Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание на Република България.
Виж повече

Състав на комисията

Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. Председателят на Комисията се избира от Народното събрание по предложение на народните представители. Заместник-председателят и членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Комисията. Народното събрание осъществява парламентарен контрол върху дейността на комисията.
Виж повече